LVI

Kaupungeilla on ratkaisevan tärkeä rooli ilmastokriisin torjunnassa, sillä ne kuluttavat yli kaksi kolmasosaa maailman energiasta. Merkittävä osa kaupunkien energiankulutuksesta käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen, joten energiatehokkuuden parantaminen on ensiarvoisen tärkeää. Alfa Lavalilla on lähes sadan vuoden kokemus lämmönsiirrosta ja lämmön talteenotosta, ja yhtiön tavoitteena on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Yhdessä rakennamme hiilineutraalia maailmaa.

HVAC and sustainable cities

Kestävien kaupunkien avaimet

  • Joustavien, kestävien ja tehokkaiden energiajärjestelmien ansiosta energialähteestä toiseen voidaan vaihtaa sujuvasti.
  • Fossiilivapaita energialähteitä, joiden ansiosta voimme pienentää CO2-jalanjälkeä.
  • Lämpötehokkaita rakennuksia, jotka ovat hiilijalanjäljeltään pienempiä, säästävät energiaa ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin.
  • Kolmannen osapuolen AHRI-sertifikaatti takaa, että lämmönvaihtimien rakenne ja suorituskyky toimivat energiajärjestelmän kaikissa osissa.

Energiatehokkuudella kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta

Vaikka kaupungit kattavat vain kolme prosenttia maapallon pinta-alasta, niiden osuus koko maailman energiankulutuksesta on kaksi kolmasosaa ja CO2-päästöistä 70 prosenttia. Kaupunkien energiatehokkuus onkin ensiarvoisen tärkeä asia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja ekologisesti kestävän maailman luomisessa.

Lämmitys ja jäähdytys ovat kaupunkien suurimmat energiakuluttajat, mutta ne kuuluvat jokaisen perustarpeisiin. Koska valtaosa lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettävästä energiasta tuotetaan tällä hetkellä fossiilisista polttoaineista, nopeita toimia tarvitaan.

Lähes sadan vuoden kokemus lämmönsiirtotehokkuudesta ja lämmön talteenotosta takaa, että Alfa Lavalilla on jo ratkaisut valmiina. Kompaktit ja energiaa säästävät levylämmönvaihtimet osaavat hyödyntää erilaisia energialähteitä, niin uusiutuvia kuin kierrätettäviäkin, ja tuottavat kustannustehokasta, energiatehokasta ja käyttömukavaa lämmitystä ja jäähdytystä. Yhtiön tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Valitse meidät kumppaniksesi energiatehokkuudessa ja siirtymässä kohti puhdasta energiaa.


Ota yhteyttä   Alfa Laval hiilineutraaliksi 2030 mennessä

.

LVI ja kestävät kaupungit

Lisätietoja

 

Joustavat ja tehokkaat energiajärjestelmät

1. Kaukolämpö

Lämmönvaihtimet ovat yksi kaukolämpöjärjestelmien ydinkomponenteista, ja Alfa Laval on ollut alusta asti sitoutunut toimittamaan parhaita ratkaisuja tälle alalle. Pitkä kokemuksemme antaa meille myös mahdollisuuden tarjota ainutlaatuista sovellusosaamista. >>Lisätietoja

2. Kaukojäähdytys

Alfa Laval on ollut edelläkävijä kaukojäähdytyslaitteistojen vaativiin olosuhteisiin soveltuvien levylämmönvaihtimien kehittämisessä. Lämmönvaihtimiamme käytetään kaikkialla maailmassa tarjoamaan kustannustehokasta, energiatehokasta ja miellyttävää jäähdytystä. >>Lisätietoja

Fossiilivapaat energialähteet ja lämmön talteenotto 

3. Hukkalämmön talteenotto

Hukkalämmön talteenotto ja teollisuuden sekä kaupunkien liikalämmön hyödyntäminen ovat kestävän mukavuuslämmityksen kannalta ehdottoman tärkeitä. Alfa Laval tekee asiakkaiden kanssa yhteistyötä useilla eri aloilla kehittääkseen ratkaisuja hukkalämmön hyödyntämiseen uusilla, tuottavilla ja kannattavilla tavoilla. Teknologiamme ansiosta myös lämpötilaltaan matalaa lämpöä voidaan käyttää uudelleen lämpöpumppujen avulla.

4. Maalämpö

Maalämpö hyödyntää maan sisuksissa olevaa energiaa. Se on ympäristöystävällinen energiamuoto, koska sen ansiosta fossiilisten polttoaineiden polttamista voidaan vähentää. Alfa Lavalilla on sovelluskohdeosaamista ja teknologiaa, jonka avulla tämä uusiutuva energialähde voidaan integroida tehokkaasti kaukolämpöverkkoihin.

5. Aurinkolämpö

Aurinkolämpö ja keskitetty aurinkoenergia (CSP) energian varastointia hyödyntämällä voi auttaa turvaamaan tulevaisuuden energiansaannin sekä toimittamaan makeaa vettä ja lämpöä moneen eri käyttötarkoitukseen. Alfa Laval tarjoaa huipputekniikkaa, joka on avain aurinkoenergian, makean veden ja lämmön saantiin.

6. Teolliset lämpöpumput

Lämpöpumput on suunniteltu tuottamaan hiilivapaata lämpöä matalan lämpötilan lämmönlähteestä ja muuttamaan se arvokkaaksi lämmöksi, jota voidaan käyttää kotitalouksien ja prosessiteollisuuden lämmitysjärjestelmissä. Alfa Lavalin levylämmönvaihtimet sopivat loistavasti teollisiin lämpöpumppuihin ja mahdollistavat näin hiilivapaan lämmityksen.

Energiatehokkaat rakennukset

7. Lämpötehokkaat rakennukset

Rakennuksen lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän suunnittelu on monimutkainen tehtävä. Alfa Lavalilta löytyy kattava valikoima korkealaatuisia lämmönvaihtimia ja lukuisten eri puolilla maailmaa toteutettujen hankkeiden tuomaa laajaa kokemusta.

8. Lämpötehokkaat ratkaisut uima-altaisiin, kylpylöihin, saunoihin ja kasvihuoneisiin

Alfa Lavalin valikoimassa on energiaa säästäviä kompakteja levylämmönvaihtimia, jotka voivat pitää uima-altaiden veden lämpötilan lähes vakiona ympärivuotisesti ja luoda lisäarvoa hyödyntämällä matalan lämpötilan jätettä kasvihuoneiden lämmityksessä.

9. Tehokas ilmastointi

Ilmastoinnin alueella ehdottoman tärkeitä ovat energiatehokkuus sekä ilmaston lämpenemispotentiaaliltaan (GWP) alhaisten kylmäaineiden käyttämistä koskevat vaatimukset. Alfa Laval tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa nopeuttaakseen kehitystä ja voidakseen tarjota levylämmönvaihtimia, jotka on suunniteltu täyttämään uudet sovelluskohteita koskevat määräykset.

10. Lämpöpumput

Alfa Laval toimittaa lämpöpumppumarkkinoille joka vuosi satojatuhansia erittäin suorituskykyisiä ja huippulaatuisia lämmönvaihtimia. Lämmityksen maailmassa on meneillään suuren luokan murros, kun lämpöpumppuihin optimoitujen lämmönvaihtimien, myös Alfa Lavalin uusimman innovaation, kysyntä kasvaa.

.

Kestävän tulevaisuuden puolesta - hiilidioksidin talteenotto, vihreä vety ja energian varastointi

carbon capture utilization storage hero image web

Hiilidioksidin talteenotto, vihreä vety ja energian varastointi

Kaupunkien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi aikamme monimutkaisimmista haasteista. Se edellyttää globaalin energiajärjestelmän täydellistä muuttamista, minkä vuoksi ei ole olemassa yhtä tai yksinkertaista ratkaisua. Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja ilmastohaasteiden selättäminen edellyttää paitsi energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista, tuotetun energian uudelleenkäyttöä ja esimerkiksi teollisuuden ja kaupunkien hukkaenergian hyödyntämistä mukavuuslämmityksessä myös teknologioita ja ratkaisuja sekä puhtaan energian edistämistoimia. Alfa Lavalilla on vireillä useita hankkeita, ja yhtiö on jo asentanut tuotteita ratkaisuihin, jotka ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Lue lisää hiilidioksidin talteenotosta, vihreästä vedystä ja energian varastoinnista täältä.

Lisää puhtaasta energiasta

Ylivertaisen energiatehokasta hukkalämmön talteenottoa

Lämmönvaihtimilla tapahtuva teollisuuden hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen kaukolämmössä on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa energiatehokkuutta maailmanlaajuisesti. Aurubis Group on valinnut tämän lähestymistavan erään sulattonsa ekologisen kestävyyden parantamiseen.

 

Lue koko tarina

.

AHRI-suorituskykysertifioidut lämmönvaihtimet takaavat varman lämpösuorituskyvyn

AHRI-tutkimuslaitoksen (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) myöntämä sertifiointi on ainoa maailmanlaajuinen kolmannen osapuolen suorittama lämpösuorituskyvyn tarkastus. Tämä antaa riippumattoman varmuuden siitä, että levylämmönvaihtimesi toimii valmistajan julkaisemien luokitusten mukaisesti. Alfa Laval tarjoaa AHRI-sertifioituja tiivisteellisiä levylämmönvaihtimia, juotettuja levylämmönvaihtimia ja fuusiotekniikalla valmistettuja levylämmönvaihtimia.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Oletko konsultti? Järjestelmäintegraattori?

Oletko konsultti? Katso täältä! Alfa Lavalilla on vuosikymmenten kokemus lämmönvaihdosta ja voimme tarjota asiantuntemustamme nykypäivän lämmitys- ja jäähdytyshaasteiden ratkaisemiseksi. Löydä vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin, jotka koskevat kaikkea energiatehokkuudesta luonnollisiin kylmäaineisiin, sekä hyödyllisiä työkaluja, joiden avulla sinun on helpompi löytää oikea tekniikka sovellukseesi.

heating cooling-hub-vignette-2021

Älykäs valinta!

Älä enää tuhlaa aikaa hakujen tekemiseen verkkosivuilta tai katalogeista! Yksilölliseen käyttötarkoitukseesi sopiva lämmönvaihdin löytyy nyt nopeammin kuin koskaan Alfa Lavalin uuden Tuoteoppaan avulla.

Alfa Laval Heating and Cooling Hub Quick selection

Energy Hunter – Kestäviä ratkaisuja hukkaenergian metsästyksellä

Energiatehokkuuden parantamiseksi meidän kaikkien on metsästettävä hukkaenergiaa ja vähennettävä sen määrää. Alfa Lavalilla on tekniikkaa, asiantuntemusta ja palvelua lämmönsiirtotehon maksimoimiseksi. Laske uudella työkalullamme, kuinka paljon voit säästää tänään.

energy hunter screen view
.

Alfa Laval Smart Heat Exchanger easy connected

Digitalisaatiota energiatehokkuuden puolesta

Älykkäät kaupungit ja digitaalinen älykkyys voivat auttaa kaupunkeja saavuttamaan 70 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteistaan. Digitaalisilla palveluilla voi jo nyt olla merkittävä vaikutus kaupunkien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, sillä niiden avulla ekologista kestävyyttä saadaan parannettua.

Etävalvonta ja kohdistettu analysointi mahdollistavat toimintojen tarkentamisen ja tehostamisen, hyödyllisen tiedon saamisen päätöksenteon tueksi ja kohdennettujen toimenpiteiden toteuttamisen. Kehittyneempien ja tehokkaampien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kehittäminen onnistuu ainoastaan tämän digimurroksen kautta, ja näin voidaan toteuttaa luotettavia ja edullisia lämmitys- ja jäähdytyspalveluita kaupunkialueille sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Älykäs lämmönvaihdin

Tehokkuutta vuosikymmeniksi

Huonosti toimiva levylämmönvaihdin voi vaikuttaa turvallisuuteen, tuotteen laatuun ja energiakustannuksiin. Vika voi johtaa kalliiseen seisokkiin ja suuriin menetyksiin tuotannossa. Tiivistetyn levylämmönvaihtimen säännöllinen ja ennakoiva huolto säilyttää sen suorituskyvyn ja pitää toiminnan ongelmattomana ja ennustettavana.

Meillä on asiantuntemus auttamaan sekä tämänhetkisissä ongelmissa, tulevaisuuden ongelmien ehkäisyssä että ongelmien ratkaisussa verkossa toimivan vianmääritystyökalumme avulla.

Katso kattavat huoltoratkaisumme

.

Ota meihin yhteyttä

Tietosi tallennetaan, ja niitä käsitellään yksityisyys- ja tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti.