Kaukolämmitys

Kaukolämmitys, tai kaukolämpöverkosto, on järjestelmä, joka siirtää eristettyjen putkien kautta lämpöä asuin- ja liikerakennuksiin. Tämä lämpö voi olla peräisin useista perinteisistä ja vihreistä lähteistä, kuten lämmön ja sähkön yhteistuotannosta, hukkaenergiasta, maalämmöstä, aurinkolämmöstä ja hukkalämmön talteenotosta. Alfa Lavalin energiatehokkaat levylämmönvaihtimet tukevat kaikkia kaukolämmitysprosesseja vähentäen samalla hiilidioksidipäästöjä ja primäärienergian tarvetta.

district-heating-banner 640

Valitse oikea kaukoenergiakumppani

 • Alfa Lavalilla on vankka asema alalla: ympäri maailman on käytössä miljoonia lämmönvaihtimia, ja huoltokeskuksia on kaikilla markkinoilla.
 • Ymmärrämme uusiutuvan energian käytön ja lämmön talteenoton lisäämisen tärkeyden ja panostamme vahvasti asiakkaiden ja kumppaneiden auttamiseen.
 • Tuotevalikoimamme kattaa kaiken tuotantolaitoksen lämmöntuotannosta kotitalouden suihkuveden lämmittämiseen.
 • Kolmannen osapuolen AHRI-suorituskykysertifioinnin ansiosta voit olla varma, että tuotteidemme lämmönsiirtoteho on yhtä hyvä kuin sanomme sen olevan.
 • Kaukolämpö on yksi suurimmista markkinoistamme, ja sen tutkimus ja tuotekehitys on meille hyvin tärkeää.

Kaukolämpöalan trendit

Tällä hetkellä lämmitykseen vaikuttavat monet trendit. Suuntauksia ohjaavat pääasiassa lisääntyneet odotukset ja tavoitteet liittyen hiilestä irtautumiseen, energian toimitusvarmuuteen ja kohtuuhintaisuuteen, asiakaskäytettävyyteen ja energiatehokkaaseen suorituskykyyn.

Kaukolämmön trendejä:

 • Matala verkkolämpötila: uudet matalan lämpötilan verkot tai olemassa olevat verkot, joissa käyttölämpötiloja lasketaan
 • Energialähteet: fossiilisten polttoaineiden vaihtaminen uusiutuviin sekä kierrätettyyn energiaan
 • Keskitetyn tuotannon täydentäminen hajautetulla/paikallisella tuotannolla
 • Uudet joustavat ratkaisut liittyen toimitukseen ja verkon kokoon
 • Pitkäjänteisyys investoinneissa, digitalisoinnissa ja omaisuuden hallinnassa
 • Laajennettu osallistuminen ja vuorovaikutus loppukäyttäjän kanssa energiatehokkuuden ja lämmön uudelleenkäytön edistämiseksi. Osa asiakkaista on "tuottajakuluttajia", sekä kuluttajia että tuottajia, jotka kuluttamisen lisäksi myös toimittavat ajoittain energiaa verkkoon.
Lämmönvaihtimilla tapahtuva teollisuuden hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen kaukolämmössä on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa energiatehokkuutta maailmanlaajuisesti. Aurubis Group on valinnut tämän lähestymistavan erään sulattonsa ekologisen kestävyyden parantamiseen.

Lue koko tarina

.

Kaukolämmitys ensimmäisestä viidenteen sukupolveen

Alfa Lavalilla on laaja valikoima LVI-markkinoille kehitettyjä erikoislämmönvaihtimia, ja olemme tehneet yli 70 vuoden ajan tiivistä yhteistyötä kaukoenergia-alalla.

Lämmönvaihtimilla on ollut keskeinen rooli kaukolämpöjärjestelmissä 1. sukupolven tekniikasta lähtien, ja niiden toimintojen merkitys kasvaa entisestään uusissa 4. ja 5. kaukolämpösukupolvessa.

Yhdessä konsulttien, järjestelmärakentajien, energiayhtiöiden ja kumppaneidemme kanssa edistämme energiaympäristön muutosta. Olemme ylpeitä voidessamme toimia energiasiirtymän toteuttajina. Älä epäröi ottaa yhteyttä Alfa Lavalin paikalliseen toimistoon kuullaksesi lisää huomisen ratkaisuista.

district-heating_generations_v1.png

Kaukolämmityksen sukupolvet – Ensimmäisen sukupolven höyryverkoista viidennen sukupolven matalalämpöverkkoihin ja hajautettuihin lämpöpumppuihin. Lämpötilat laskevat ja järjestelmien tehokkuus kasvaa.

.

Alfa Lavalin kaukolämmitysratkaisut

Kaukolämpöalalla Alfa Laval toimittaa lämmönsiirtoratkaisuja energiantuotantoon ja rakennukset jakeluverkostoon yhdistäviin alajakokeskuksiin. Matala paluulämpötila tehostaa koko kaukolämpöjärjestelmän toimintaa, minkä tulee olla jokaisen verkko-operaattorin pääpyrkimys.

district-heating_solutions__v1_production-and-the-substations.jpg

Tuotanto

1. Energiantuotanto muutoksessa

Alfa Lavalin lämmönvaihtimilla otetaan talteen lämpöä lähteestä. Suuntauksena on uusiutuvan energian lisääminen, liikalämmön talteenotto uusista energialähteistä, kuten datakeskuksista. Lisäksi energiayhtiöt tutkivat vihreän vedyn mahdollisuuksia.

2. Kaukolämpöoperaattorit käyttävät lämpöpumppuja, jotka muuttavat alhaisissa lämpötiloissa liikalämmön edulliseksi ja kestäväksi lämmönlähteeksi

Alfa Lavalin lämmönvaihtimia käytetään myös kaikenkokoisissa lämpöpumpuissa. Lämpöpumpuilla voidaan tuottaa esimerkiksi jätevedenpuhdistamon yhteydessä energiaa kaukoenergiaverkkoon. Lämpöpumppu voi sijaita myös liikerakennuksessa, jossa sillä hyödynnetään paikallisesti esimerkiksi ravintolan tai pienen datakeskuksen lämpöä. Useissa lämpötehokkaissa rakennuksissa lämpöpumpulla joko lämmitetään tai jäähdytetään tarpeen mukaan.

Jakelu

Verkot

Lämmönvaihtimia käytetään paineenkatkaisimina joissakin laajoissa verkoissa, joissa on korkeushaasteita ja -eroja. Näin voidaan toimia, kun yhdistetään kaupunkiverkkoja tai suuria jakeluverkkoja, jotka tulevat joskus kaukana sijaitsevasta tuotantolaitoksesta ja laitos sijaitsee korkeammalla kuin kaukolämpöä käyttävä kaupunki. Tällaisissa sovelluksissa lämmönvaihtimet toimivat paineenkatkaisimina.

Lämmönvaihtimia käytetään pääasiassa paineenkatkaisimina alajakokeskuksissa, jotka sijaitsevat joko pääverkon ja toissijaisen verkon välillä tai suoraan jakeluverkosta kuhunkin rakennukseen.

Toissijainen lämpöverkko mahdollistaa matalan lämpötilan järjestelmät, joissa loppukäyttäjille tuleva vesi voi olla pääverkon vettä viileämpää. Matalalämpöjärjestelmissä koko alue voi vastaanottaa lämpöä yhteisestä kaukolämmön alajakokeskuksesta.

Tarve

Loppukäyttäjä

Lämmönvaihtimet ovat yksi kaukolämmön alajakokeskuksen pääkomponenteista loppukäyttäjä- ja rakennustasolla.

Lämmönvaihtimia tarvitaan kahdesta syystä. Ensinnäkin niiden avulla eristetään ja suojataan yksittäisen rakennuksen lämmitysjärjestelmä ja käyttäjät pääjakeluverkon mahdollisesti korkeammalta paineelta ja lämpötilalta. Toiseksi lämmönvaihtimilla rajoitetaan mahdollisten vahinkojen määrää tilanteessa, jossa rakennuksen lämmitysjärjestelmässä on vuoto, sillä paineenkatkaisin varmistaa, että eristetyn lämmityspiirin lämmitysveden määrä on rajallinen.

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Tiivisteelliset levylämmönvaihtimet

 • Joustavat ratkaisut voidaan mukauttaa tehtävän mukaan, mikä varmistaa korkeimman lämpötehokkuuden
 • Kompakti malli säästää tilaa ja sitä on helppo huoltaa
 • Ratkaisuja likaantumisen, kuormituksen ja korroosion vähentämiseen käyttöajan maksimoimiseksiLisätietoja

Semi_welded_range_640x360.jpg

Puolihitsatut levylämmönvaihtimet

 • Erittäin tehokas ja luotettava teknologia sovelluksiin, jotka voivat aiheuttaa painetta tai lämpötilaväsymistä
 • Taattu pitkä tiivisteen käyttöikä ainutlaatuisen Alfa Laval RefTight™ -tiivistysjärjestelmän ansiosta
 • Luotettava ratkaisu väliaineiden välisen ristikontaminaation estämiseksi

Lisätietoja

plate_heat_exchangers_brazed.jpg

Juotetut levylämmönvaihtimet

 • Kevyt kuparijuotettu rakenne kompaktissa koossa
 • Parempi lämpöhyötysuhde kuin vastaavissa putkilämmönvaihtimissa
 • Joustavat vaihtoehdot sopivat moniin sovelluksiin kaikentyyppisillä väliaineilla/nesteillä
 • Ihanteellinen luonnollisille ja matalan GWP-tason kylmäaineille

Lisätietoja

plate_heat_exchangers_fusion-bonded.jpg

Fuusiotekniikalla valmistetut AlfaNova-levylämmönvaihtimet

 • Rakenne kokonaan ruostumattomasta teräksestä
 • Erinomainen korroosionkestävyys aggressiivisilla väliaineilla
 • Estää metallisaasteet juomavedessä ja muissa hygieniasovelluksissa
 • Lämpötehokkuus ja pieni koko


Lisätietoja

Oletko konsultti? Järjestelmäintegraattori?

Oletko konsultti? Katso täältä! Alfa Lavalilla on vuosikymmenten kokemus lämmönvaihdosta ja voimme tarjota asiantuntemustamme nykypäivän lämmitys- ja jäähdytyshaasteiden ratkaisemiseksi. Löydä vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin, jotka koskevat kaikkea energiatehokkuudesta luonnollisiin kylmäaineisiin, sekä hyödyllisiä työkaluja, joiden avulla sinun on helpompi löytää oikea tekniikka sovellukseesi.

heating cooling-hub-vignette-2021

AHRI-suorituskykysertifioidut lämmönvaihtimet takaavat varman lämpösuorituskyvyn

AHRI-tutkimuslaitoksen (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) myöntämä sertifiointi on ainoa maailmanlaajuinen kolmannen osapuolen suorittama lämpösuorituskyvyn tarkastus. Tämä antaa riippumattoman varmuuden siitä, että levylämmönvaihtimesi toimii valmistajan julkaisemien luokitusten mukaisesti. Alfa Laval tarjoaa AHRI-sertifioituja tiivisteellisiä levylämmönvaihtimia, juotettuja levylämmönvaihtimia ja fuusiotekniikalla valmistettuja levylämmönvaihtimia.

HVAC-sustainable-city-AHRI
.

Tehokkuutta vuosikymmeniksi

Huonosti toimiva levylämmönvaihdin voi vaikuttaa turvallisuuteen, tuotteen laatuun ja energiakustannuksiin. Vika voi johtaa kalliiseen seisokkiin ja suuriin menetyksiin tuotannossa. Tiivistetyn levylämmönvaihtimen säännöllinen ja ennakoiva huolto säilyttää sen suorituskyvyn ja pitää toiminnan ongelmattomana ja ennustettavana.

Meillä on asiantuntemus auttamaan sekä tämänhetkisissä ongelmissa, tulevaisuuden ongelmien ehkäisyssä että ongelmien ratkaisussa verkossa toimivan vianmääritystyökalumme avulla.

Katso kattavat huoltoratkaisumme

smart heat exchanger sensor 640

Digitalisaatiota energiatehokkuuden puolesta

Älykkäät kaupungit ja digitaalinen älykkyys voivat auttaa kaupunkeja saavuttamaan 70 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteistaan. Digitaalisilla palveluilla voi jo nyt olla merkittävä vaikutus kaupunkien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, sillä niiden avulla ekologista kestävyyttä saadaan parannettua.

Etävalvonta ja kohdistettu analysointi mahdollistavat toimintojen tarkentamisen ja tehostamisen, hyödyllisen tiedon saamisen päätöksenteon tueksi ja kohdennettujen toimenpiteiden toteuttamisen. Kehittyneempien ja tehokkaampien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kehittäminen onnistuu ainoastaan tämän digimurroksen kautta, ja näin voidaan toteuttaa luotettavia ja edullisia lämmitys- ja jäähdytyspalveluita kaupunkialueille sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Älykäs lämmönvaihdin

LVI ja kestävät kaupungit

Kaupungeilla on ratkaisevan tärkeä rooli ilmastokriisin torjunnassa, sillä ne kuluttavat yli kaksi kolmasosaa maailman energiasta. Merkittävä osa kaupunkien energiankulutuksesta käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen, joten energiatehokkuuden parantaminen on ensiarvoisen tärkeää. Alfa Lavalilla on lähes sadan vuoden kokemus lämmönsiirrosta ja lämmön talteenotosta, ja yhtiön tavoitteena on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Valitse meidät energiamurroksen ja kestävän tulevaisuuden kumppaniksi.

ALF0739 sustainable-cities hero 640x3.
.

Ota meihin yhteyttä

Tietosi tallennetaan, ja niitä käsitellään yksityisyys- ja tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti.

.