AHRI-sertifiointi

Epävarmuuden poistamiseen on kuitenkin ratkaisu: AHRI on ainoa puolueeton maailmanlaajuinen levylämmönvaihtimien suorituskyvyn sertifikaatti.

Levylämmönvaihtimen termiseen hyötysuhteeseen liittyvän epävarmuuden poistaminen

Lämpöhyötylaskelmien “muokkaaminen” ja “säätäminen” on ollut yleinen käytäntö levylämmönvaihdinalalla vuosikausia. Valmistajat manipuloivat laskelmia, jotta he voivat minimoida kustannukset ja tarjota pienempää levylämmönvaihdinta houkuttelevaan hintaan. Mitä tästä seuraa? Asiakas saa alimitoitetut lämmönvaihtimet, jotka lisäävät koko järjestelmän energiankulutusta, kasvattavat kuluja ja heikentävät ympäristösuorituskykyä.

Muokatut laskelmat vaikeuttavat halutun suorituskyvyn tuottavan lämmönvaihtimen valintaa. Lisäksi ne lisäävät riskiä, että lämmönvaihdin ei toimi odotetusti. Tämä aiheuttaa epävarmuutta konsulteille, suunnittelijoille ja asiakkaille sekä kaikille muille, jotka suosittelevat, valitsevat tai käyttävät lämmönvaihtimia. Lisäksi luottamus koko toimialaan heikkenee. Alimitoitus on yleistynyt vuosi vuodelta, ja siitä on tullut koko levylämmönvaihdinalan suurin ongelma.  

Sertifiointi antaa varmuuden suorituskyvystä

AHRI-sertifioinnilla suorituskyky voidaan varmistaa alusta alkaen.

AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) on ainoa riippumaton organisaatio, joka sertifioi neste-neste-lämmönvaihdinten suorituskykyä maailmanlaajuisesti. Se on voittoa tavoittelematon järjestö.

AHRI LLHE (Liquid to Liquid Heat Exchangers) -sertifiointiohjelma on puolueeton tapa varmistaa, että levylämmönvaihtimen suorituskyky vastaa valmistajan ilmoitusta.

Suorituskyvyn sertifioinnin hyödyt

Kaikki osapuolet hyötyvät AHRI-sertifioinnin yleistymisestä:

  • Merkittävästi pienempi energiankulutus ja pienemmät elinkaaren aikaiset käyttökustannukset energiatehokkaan järjestelmän myötä.
  • Täyden investointiarvon turvaaminen, kun kenttäkokeiden kustannukset pienenevät ja komponenttien kapasiteettimarginaalit kasvavat.
  • Luotettava vertailu termisen hyötysuhteen ja hinta-suorituskyky-suhteen välillä, koska laskelmat on tarkistettu.
  • Varmuus tavoitetasojen saavuttamisesta virrankulutuksessa ja sisäilman hallinnassa lämmönvaihtimen kapasiteetin riittävällä mitoituksella.
  • Varmuus järjestelmän suorituskyvystä toimittajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja loppukäyttäjille.
  • Energiatehokkuuteen keskittyminen edistää innovointia ja kannustaa valmistajia kehittämään entistä tehokkaampia tuotteita.
  • Luotettava tieto termisestä suorituskyvystälisää luottamusta koko toimialaan.

Alfa Laval edistää AHRI-sertifiointia.

AHRI-sertifiointi on parempi vaihtoehto kaikille, jotka suunnittelevat, valmistavat, valitsevat ja käyttävät levylämmönvaihtimia.

Uskomme, että suorituskyvyn sertifiointi edistää terveitä levylämmönvaihtimien markkinoita ja hyödyttää koko toimialaa.

 

Lisätietoja AHRI-sertifioinnista: The case for thermal performance certification ja virallinen AHRI-sivusto.

AHRI lyhyesti

AHRI-tutkimuslaitoksen (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) sertifiointiohjelma on vapaaehtoinen hanke. Se varmistaa, että erilaiset lämmitykseen, ilmanvaihtoon, ilmastointiin, jäähdytykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen käytettävät tuotteet täyttävät valmistajien suorituskykylupaukset.

AHRI Product Performance Certification Programme -ohjelman kautta sertifioituja tuotteita testataan jatkuvasti riippumattomassa ulkopuolisessa laboratoriossa AHRI:n johdolla ja toimeksiannosta, jotta voidaan selvittää, täyttääkö tuote suorituskykystandardit tai -lupaukset.