Puhdas energia

Hiilipäästöt ovat yksi aikamme monimutkaisimmista haasteista. Se edellyttää globaalin energiajärjestelmän täydellistä muuttamista, minkä vuoksi ei ole olemassa yhtä tai yksinkertaista ratkaisua. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhdistelmän tekniikoita ja ratkaisuja, ja puhtaan energian edistäminen on yksi merkittävä tekijä.

Alfa Laval on kehittänyt laajan valikoiman kehittyneitä lämmönsiirto- ja erotustekniikoita, joita jo käytetään siirtymiseen puhtaampaan energiaan. Työskentelemällä läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa nopeutamme energiainfrastruktuurimme muutosta edistämään kestäviä energiaratkaisuja muun muassa vihreästä vedystä, Power-to-X:stä, polttokennoista ja energian varastoinnista biopolttoaineisiin, hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

cleantech_clean_energy_spotv2.jpg


cleantech-WHE-chart-final.png

Hiilenpoisto: lähestymistapojen yhdistelmä

Hiilipäästöjen vähentämisen haaste on kaksiosainen: meidän on samanaikaisesti tuettava nopeasti kasvavia energiantarpeita ja samalla vähennettävä hiilidioksidipäästöjä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuten näemme oheisesta kaaviosta, tarvitaan yhdistelmää tekniikoita ja uusia polttoaineita nykyisen suunnan kääntämiseksi ja kestävän kehityksen polulle pääsemiseksi, jotta Pariisin tavoitteet voidaan saavuttaa. Puhtaan energian osalta vihreä osa kuvaa uusiutuvien energialähteiden tärkeää roolia. Samalla kaavion oranssi osa osoittaa, että entistä puhtaammat polttoaineet ja hiilidioksidin talteenotto ovat yhtä tärkeitä.

Alfa Laval on jo tehnyt yhteistyötä asiakkaiden kanssa auttaakseen siirtymistä puhtaampaan energiaan. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja siitä, miten voimme auttaa yritystäsi.

Läsnäolo kaikilla aloilla

Johtavilla lämmönsiirto- ja erotustekniikoilla Alfa Laval tukee eri puolilla maailmaa teollisuuden siirtymistä puhtaaseen energiaan. Valitse alta alue saadaksesi lisätietoja siitä, miten voimme tukea sinua tänään.

Cleantech-hydrogen-intro-final.jpg

Vihreä vety

Oletko kuullut, että vety voi muodostaa 24 prosenttia energiamarkkinoista vuoteen 2050 mennessä? Vihreä vety mahdollistaa päästöttömät energiaratkaisut liikenteen ja sähköntuotannon polttoaineeksi, raskaan teollisuuden ja rakennusten lämmitykseen sekä merkittäväksi kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Tutustu lämmönsiirto- ja suolanpoistoratkaisuihimme tehokkaaseen vihreän vedyn tuottamiseen, varastoimiseen ja kuljettamiseen.

Lisätietoja

Cleantech-Fuel-cells-intro-img-final.jpg

Polttokennot

Polttokennot tulevat olemaan keskeisiä paloja energiasiirtymän palapelin ratkaisemisessa. Etsitkö tietoa polymeerielektrolyyttikalvoista (PEM), kiinteiden oksidien polttokennoista (SOFC) tai polttokennoratkaisuista kiinteisiin sovelluksiin? Laajan lämpötekniikkakokemuksensa ansiosta Alfa Laval voi auttaa sinua vastaamaan vaativien sovellusten tarpeisiin.


Lisätietoja

Cleantech-P2X-intro-final.jpg

Power-to-X (P2X)

Power-to-X tarkoittaa sähkön muuntamista kaasumaisiksi tai nestemäisiksi polttoaineiksi tai kemikaaleiksi, mukaan lukien e-ammoniakki, e-metanoli, metaani, vihreä vety ja synteesikaasu. Tällä tavoin Power-to-X voi mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen poistamisen teollisuudessa, liikenteessä ja energiantuotannossa sekä tarjoaa merkittävän energianvarastointiratkaisun. Alfa Lavalilla on vuosikymmenien kokemus edistyneiden ratkaisujen tarjoamisesta kemianteollisuudelle, ja se voi tukea Power-to-X-toimintoja monipuolisella tehokkaiden lämmönvaihtimien valikoimalla.


Lisätietoja

Cleantech-energy-storage.jpg

Energian varastointi

Haluatko tietää, miten mahdollistamme uusiutuvan energian hyödyntämisen vuorokauden ympäri? Pitkäaikainen laitostason varastointi on keskeinen osa tätä kokonaisuutta, koska aurinko- ja tuulivoiman kaltaisia uusiutuvia lähteitä ei aina voida hyödyntää silloin, kun niitä tarvitaan. Siksi energian varastoinnilla on ensiarvoinen merkitys, ja tehokas lämmönsiirtotekniikka on kustannustehokkaiden varastointiratkaisujen suunnittelun ydin.


Lisätietoja

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi

Olet ehkä kuullut hiilidioksidin talteenotosta, käytöstä ja varastoinnista (CCU/S), mutta tiesitkö, että tähän tarvittava teknologia on ollut olemassa jo vuosikymmeniä? CCU/S:llä on suuri merkitys energiamarkkinoiden tulevaisuudelle, koska mahdollisuudet hiilestä irtautumiseen esimerkiksi öljy- ja kaasualalla, sähköntuotannossa, jalostamotoiminnassa, petrokemian teollisuudessa ja sementintuotannossa ovat rajalliset. Tutustu lämmönsiirtolaitteisiimme, jotka on suunniteltu maksimoimaan hiilidioksidin talteenoton tehokkuus.


Lisätietoja

Cleantech-CSP-intro-final.jpg

Keskitetty aurinkovoima (CSP)

Todella uusiutuvan, puhtaan ja lähetettävän sähkön tuottaminen on hyvä tulevaisuudelle. Keskitetty aurinkoenergia (CSP) yhdistettynä lämpövarastointiin voi auttaa turvaamaan tulevaisuuden energiansaannin sekä toimittamaan makeaa vettä ja lämpöä muuhun käyttöön. Alfa Laval tarjoaa huipputekniikkaa, joka on avain aurinkoenergian, makean veden ja lämmön saantiin.


Lisätietoja

Cleantech-Bio-fuels-intro-img-final.png

Biopolttoaineet

Liikenteen hiilenpoisto on muuttanut biopolttoaineet nopeasti kasvaviksi markkinoiksi. Ehkä tiedätkin, että bioenergian osuus maailman primaarienergian kysynnästä on jo 10 prosenttia, josta 7 prosenttiyksikköä tulee biopolttoaineista? Alfa Laval tarjoaa kattavan valikoiman lämpö- ja erotuslaitteita biopolttoaineiden tuottajien tukemiseksi, mukaan lukien valmiit esivalmistetut biodieseliä tuottavat laitokset.


Lisätietoja


cleantech_symbol_RGB_png.png

Puhdas energia

Kestävä kumppanuus

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja kestävistä ratkaisuistamme

Ota yhteyttä

Nämä tiedot tallennetaan ja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.