PureBallast
.
 

Select the right ballast water treatment system

Your choice of ballast water treatment system is important. It needs to be a perfect match for your vessel, ensuring smooth operations and unfailing compliance with environmental legislation. With Alfa Laval PureBallast 3, you can be certain of both.

Comparing UV and electrochlorination (EC)

Your choice of ballast water treatment technology has important implications for your peace of mind and your economy.

Deciding between the leading technologies

UV treatment and electrochlorination (EC) are the main methods used for ballast water treatment. Initially, UV technologies like PureBallast were considered simpler and better for smaller ballast water flows, while electrochlorination was thought to be more practical for larger flows. However, this is rapidly changing.

Today UV and electrochlorination are similar in capacity, footprint and power consumption, which brings other factors to the forefront. Electrochlorination involves health hazards, safety concerns, ongoing consumable expenses and frequently hidden CAPEX costs, which can all tip the balance in UV’s favour.

Oure white paper, “Comparing UV and electrochlorination: Achieving peace of mind and economy in ballast water treatment” explores these issues in depth. Read it to see how your choice impacts you – in both the short and long term.

Download the white paper

<h2>&nbsp;<a id="Valitseminen"></a></h2>

Choosing a ballast water treatment system

There are 11 key issues to explore when looking at ballast water treatment systems. The following selection guide can be of help. A number of technologies exist for ballast water treatment. UV treatment is a common choice, but even UV-based systems differ significantly.

Ballast water treatment legislation

Long expected, ballast water treatment regulations are now taking effect. The IMO Ballast Water Management (BWM) Convention has been ratified and U.S. Coast Guard (USCG) legislation is already in force. With a decade of experience, Alfa Laval has the knowledge to help you navigate the regulations impacting your vessel.

<div class="body"> <h3>IMO:n BWM-yleissopimus</h3> <p>Vuonna 2004 käyttöön otettu BWM-yleissopimus tunnetaan virallisesti kansainvälisenä laivojen painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja hallintaa koskevana yleissopimuksena. Vaikka sopimuksen ratifiointi kesti monta vuotta, sen käyttöönotto käynnisti nykyisten käsittelyjärjestelmien kehityksen. </p> <p>Sen jälkeen, kun se BWM-yleissopimus syyskuussa 2016, painolastiveden käsittely nousi merkittäväksi ongelmaksi maailmanlaajuisesti. Uudisrakennuksissa on oltava tyyppihyväksytyt käsittelyjärjestelmät syyskuusta 2017 alkaen. Vanhempiin laivoihin ne on <a href="~/link/f3a9029d1d04479d826f2f59229d0f7b.aspx#serv02">jälkiasennettava</a>&nbsp;niiden seuraavaan katsastukseen mennessä. Pohjimmiltaan kaikkiin aluksiin on asennettava käsittelyjärjestelmä noin viiden vuoden kuluessa. </p> <p>Kun BWM-yleissopimus laadittiin, painolastiveden käsittelyssä tarvittavista ohjausmekanismeista tiedettiin vähemmän. Siksi IMO:n tyyppihyväksyntätodistukset ovat kehittyneet ajan myötä. Vuoden 2014 jälkeiset todistukset sisältävät yksityiskohtaisempaa tietoa järjestelmän toimintarajoituksista, kuten suolapitoisuus, lämpötila ja UV-läpäisevyys. Ennen tätä päivämäärää myönnettyjä todistuksia on tarkasteltava kriittisesti, ja on aina käytettävä todistuksen uusinta versiota. </p> <p>Kolmantena osapuolena toimivat testilaitokset tulkitsevat nykyään BWM-yleissopimusta enemmän tai vähemmän yhtenäisesti. Ne pyrkivät varmistamaan suuremman läpinäkyvyyden kaikkia testausmenetelmiä käytettäessä. </p> </div>

The USCG Ballast Water Discharge Standard

Most notable among the many national ballast water treatment regulations, the USCG Ballast Water Discharge Standard has been in force since June 2012. As of December 2013, all new vessels wishing to deballast in United States waters must comply, with requirements for existing vessels following thereafter. During an initial period, certain IMO-approved systems have been approved for use in United States waters as Alternative Management Systems (AMS). However, due to the availability of treatment systems with USCG type approval, IMO systems installed after 7 March 2017 will no longer be given AMS approval.

Systems submitted for USCG type approval must currently be tested according to the CMFDA/FDA staining method. The systems must be well developed when testing is performed, and the tests must be conducted by an independent third party. This degree of transparency adds credibility to the test results. In addition, there are more specific requirements on the monitoring of operating parameters during USCG tests.

To date only a handful of ballast water treatment systems have received USCG type approval, including PureBallast 3. Future acceptance of the most probable number (MPN) testing method, which is more appropriate for UV-based systems like PureBallast 3, would allow the continued use of some systems approved as AMS today.