PureBallast
.
ballast water treatment
Ballast Water Treatment
 

Luotettava valinta painolastiveden käsittelyyn

Painolastiveden käsittelystä ei voi tinkiä (ballast water treatment) - ei toimittajaa valittaessa eikä järjestelmän suorituskyvystä. Alfa Laval tarjoaa painolastiveden käsittelyyn kokonaisratkaisuja, jotka perustuvat toimialan johtavaan käsittelytekniikkaan. Kun valintasi on Alfa Laval PureBallast 3, valitset sekä suorituskyvyn että mielenrauhan.

Painolastiveden käsittelemisen kokonaisratkaisut

Alfa Lavalin tarjonta painolastiveden käsittelyssä ulottuu ei rajoitu pelkkään tekniikkaan. Tarpeitasi vastaavat kokonaisratkaisut alkavat järjestelmän valitsemisesta ja kattavat aluksen koko käyttöiän.

Ota ohjat käsiisi

Painolastiveden käsittelemisellä alkaa olla kiire. Yhdysvaltojen vesillä liikkuvissa aluksissa tarvitaan painolastivesien käsittelyjärjestelmät (ballast water treatment systems) jo nyt. Kaikissa aluksissa niitä vaaditaan vuoteen 2023 mennessä. Oikea ratkaisu ja toimittaja, joka tukee asentamisessa sekä muissakin asioissa, on löydettävä pian.

Alfa Laval lähestyy tarpeitasi kattavasti sekä tänään että huomenna. PureBallast-kokonaisratkaisumme varmistavat vaatimustenmukaisuuden ja suorituskyvyn, jotta liiketoimintasi sujuu.

Ei mitään sattuman varaan

Voit luottaa Alfa Lavalin osaamiseen ja resursseihin kaikissa PureBallast-ratkaisujen suunnittelu-, toteutus- ja käyttövaiheissa. Oman syvällisen tietämyksemme ja kokemuksemme lisäksi meillä on maailmanlaajuinen koulutettujen ja osaavien teknisten kumppaneiden verkosto. Kaikki mitä tarvitset toteutettavuustutkimuksista ja rahoituksesta käyttöönottoon, koulutukseen ja maailmanlaajuiseen huoltoon on helposti saatavilla.

Saat selkeän kuvan tarjonnastamme lataamalla kokonaisratkaisuesiteemme. Siinä kerrotaan lyhyesti, miten täytämme tarpeesi kaikissa vaiheissa.

Lataa kokonaisratkaisuesite

Total_solution_wheel

PureBallast 3 -edut

Ainutlaatuinen ominaisuuksien yhdistelmä nostaa PureBallast 3:n muiden painolastivesien käsittelyjärjestelmien yläpuolelle.

Ylivoimainen suorituskyky kaikilla vesillä

PureBallast 3 tarjoaa vertaansa vailla olevan biologisen desinfioinnin veden tyypistä riippumatta: makea vesi, murtovesi ja merivesi. Eli aina kun vesi on nestemäisessä muodossa lämpötilasta riippumatta. Jopa sameissa vesissä, joissa UV-läpäisy jää tasolle 42 %, järjestelmää voidaan käyttää täydellä virtauksella.

Siksi PureBallast 3 toimii jo puolella teholla useimmissa tilanteissa, kun sitä käytetään IMO-sopimuksessa säädellyillä vesillä. Vaikeissa olosuhteissa voidaan ottaa käyttöön täysi teho.

pureballast-shiphorizon-960x480.jpg

pureballast-containership-960x480.jpg

Yksinkertainen toiminta, kemikaaleja ei tarvita

PureBallast 3 on täysin suljettu, täysin automatisoitu ja perusteellisesti integroitu painolastivesijärjestelmään. Siksi sen käyttäminen ei vaadi miehistöltä mitään.

PureBallast 3 ei myöskään tarvitse suolaa tai kemikaaleja edes makealle vedelle käytettynä. Annostelua ei tarvita, ei myöskään säiliöitä eikä ilmanvaihtojärjestelmiä tarvikkeiden tai jäämien käsittelemiseksi.

Tilaa säästävä inline-rakenne

PureBallast 3 on inline-järjestelmä, jossa pääkomponentit (suodatin ja reaktori) sisällytetään painolastiveden putkistoon. Reaktorin läpimitta on vain hieman suurempi kuin itse putki. Siksi järjestelmä on erittäin monikäyttöinen ja vaatii vain vähän tilaa. Tämä on erityisen tärkeää jälkiasennuksissa.

Ex-kokoonpanot ovat pelkistettyjä, joten virtalähde voidaan sijoittaa vaarallisen alueen ulkopuolelle.

PureBallast_installed.jpg

Joustava tarjonta

Alfa Lavalin PureBallast 3 -tarjonta auttaa hyödyntämään täysimääräisesti mahdollisuuksia täyttää IMO:n ja Yhdysvaltojen rannikkovartioston (USCG) vaatimukset.

IMO- ​​ja USCG-tyyppihyväksynnät

PureBallast 3 on IMO:n tyyppihyväksymä käytettäväksi makeassa, murto- ja merivedessä. IMO-sertifiointi varmistaa järjestelmän virranhallinnan ja muiden toimintojen kustannustehokkaan käytön, joten se soveltuu useimmille aluksille.

Aluksille, joissa tarvitaan painolastia Yhdysvaltain vesillä, on saatavana PureBallast 3 -järjestelmiä, joille on myönnetty USCG-tyyppihyväksyntä. Näitä järjestelmiä on saatavana kahtena versiona, joitta voidaan vastata tiettyjen alusten operatiivisia tarpeita. USCG-sertifioidut vakiojärjestelmät tarjoavat saman kapasiteetin kuin IMO-sertifioidut järjestelmät.

Päivitys USCG-tyyppihyväksyntään

PureBallast 3 tarjoaa tulevaisuuden kestäviä ja monipuolisia vaihtoehtoja siltä varalta että toimintamallin muutos edellyttää painolastivesien purkamista Yhdysvaltain vesialueilla. Alukset, joihin alun perin asennettiin PureBallast 3 käytettäväksi vain IMO-säädösten alaisilla vesialueilla, voivat helposti päivittää järjestelmän versioon, jolla on USCG:n tyyppihyväksyntä.

Tällä on suuri merkitys käsittelyjärjestelmän vaikutukselle aluksen jälleenmyyntiarvoon. Alusta, jossa ei voi käyttää USCG-tyyppihyväksyttyä ratkaisua, on vaikea myydä ostajille, jotka haluavat toimia tällä suurella markkina-alueella.


Vaatimustenmukaisuutta kaikilla vesillä

Mitä useammille vesille aluksellasi on pääsy, sitä paremmin liiketoiminta sujuu.

Ota huomioon kaikki vesiolosuhteet

Vaikka useimmat varustamot keskittyvät liikennöimään merillä ja murtovesialueilla, kolme vesialuetta kattava sertifiointi kattaa myös joet sekä Itämeren ja Suurten järvien alueet. Monissa murtovesisatamissa vesi on todellisuudessa lähempänä makeaa vettä kuin merivettä. Niiden saavuttamiseksi tarvitaan PureBallast 3 -järjestelmää, joka pystyy käsittelemään makeaa vettä ilman että tarvitaan suolaa tai kemikaaleja.

Lisäksi joissakin satamissa vesi on lähes nolla-asteista tai sameaa. Vaikka UV-läpäisevyyden tasot satamissa vaihtelevat yleensä alueella 90-60 %, ne voivat joskus alittaa nämä arvot. PureBallast 3 käsittelee kylmääkin vettä, kunhan se pysyy nestemäisenä, ja voi toimia täydellä virtauksella, vaikka UV-läpäisykyky laskisi tasolle 42 %.

ballast water treatment Pureballast

pureballast cleanwater 960x480

Tehokkuuden turvaaminen

Mitä vähemmän aikaa ja energiaa painolastiveden käsittelyyn kuluu, sitä tehokkaammin voit keskittyä liiketoimintaan.

Pidä toiminta liikkeellä

Alustesi täytyy pystyä ottamaan ja purkamaan painolastivettä tehokkaasti. Monien UV-pohjaisten käsittelyjärjestelmien virtausta on kuitenkin vähennettävä satamissa, joissa vesi on sameaa. Tämä johtuu vähäisestä UV-valon läpäisevyydestä. Lisäksi puutteellinen UV-lampun puhdistaminen voi heikentää tuloksia.

PureBallast 3 voi toimia täydellä virtauksella, vaikka UV-läpäisykyky laskee tasolle 42 %. Sen tehokkuutta ylläpidetään automaattisella CIP-puhdistamisella, joka poistaa UV-tehoa heikentäviä kerrostumia ilman lamppujen naarmuuntumisen riskiä eikä miehistön tarvitse tehdä mitään.

Kun liikutaan IMO-säädösten kattamilla vesillä, PureBallast 3 voi toimia vain puolella teholla, jota tarvitsee nostaa vain sameissa vesissä.


Pitkällä aikavälillä kestävä valinta

Painolastiveden käsittelyjärjestelmäsi tulee kestää - ja parantaa jälleenmyyntiarvoa.

Valitse luotettavuus

Jos haluat, että painolastiveden käsittelyjärjestelmä kestää yhtä pitkään kuin alus, vältä keskeisiä komponentteja, jotka voivat syöpyä meriolosuhteissa. Esimerkiksi UV-reaktori on paineastia. Jos se on valmistettu 316L-tyyppisestä teräksestä, sen voi joutua vaihtamaan uuteen jo viiden vuoden kuluttua. PureBallast 3 -reaktorit on valmistettu superausteniittisesta ruostumattomasta teräksestä, jonka odotetaan kestävän 20 vuotta tai kauemmin.

Jos alus täytyy myydä, painolastiveden käsittelyjärjestelmän valinnalla on suuri merkitys. Aluksen sallittu liikennöintialue vaikuttaa mahdollisten ostajien määrään ja summaan, jonka he ovat valmiita maksamaan. Lisäksi ostajat arvostavat laitteita vakaalta ja tunnustetulta toimittajalta, koska he voivat luottaa pitkäaikaiseen tukeen maailmanlaajuisesti.

pureballast waterdrops 960x480

Kymmenen vuotta eturivissä

Yksikään painolastivesien käsittelyratkaisujen toimittaja ei ole sitoutuneempi tai kokeneempi kuin Alfa Laval

ballast water system

Kokemukseen perustuvaa innovaatiota

Alfa Laval ei ole vain maailmanlaajuinen merenkulun toimittaja vaan myös pätevin, kokenein ja osaavin painolastiveden käsittelyratkaisujen toimittaja. PureBallast oli maailman ensimmäinen kaupallisesti saatavilla oleva painolastiveden käsittelyjärjestelmä (ballast water treatment system). Se julkistettiin jo vuonna 2006.

Uraauurtavaa työ meribiologian ja UV-pohjaisen painolastiveden käsittelyn parissa alkoi paljon aikaisemmin. Kun keskustelu tästä aiheesta alkoi, Alfa Laval valittiin konsultoimaan standardien kehittämistä ja kouluttamaan markkinoita.

Kattava tuki kaikkialla maailmassa

Alfa Lavalilla tarjoaa laajaa ratkaisuvalikoima sekä uudisrakentamiseen että jälkiasennustarpeisiin. Se perustuu vuosikymmenen aikana tehtyyn yhteistyöhön asiakkaiden, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. BWM-yleissopimuksen voimaantulon myötä jo laajamittaista tuotantoa voidaan laajentaa voimakkaasti tulevina vuosina.

Telakat ja suunnitteluyritykset saavat käyttöönsä perusteellisen dokumentaation sekä asiantuntevaa konsultointia. Varustamot saavat tukea omistamiseen, mukaan lukien tulossopimukset ja muut palvelut kustannustehokkuuden ja mielenrauhan varmistamiseksi.

Kaikki Alfa Lavalin tarjonta - neuvonnasta varaosiin ja huoltoon - on saatavilla helposti ja maailmanlaajuisesti.