Energiatehokkaat, puhtaat vedyntuotantoratkaisut

Miksi vety on tulevaisuuden polttoaine 

47 prosenttia maailman eri teollisuudenaloista ei ole yhteensopivia sähköistyksen kanssa, joten tarvitsemme toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja päästäksemme kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista. Puhdas vety on yksi niistä. Itse asiassa vihreän ja sinisen vedyn kasvava kysyntä tarkoittaa, että se voi edustaa yli 20 prosenttia maailman energiantarpeesta vuoteen 2050 mennessä. 


Vety on sopiva energian kantaja ja raaka-aine moniin käyttökohteisiin, erityisesti alueilla, joissa päästöjen vähentäminen on vaikeaa. Siksi vedyllä voi olla merkittävä osuus tiellä kohti päästöttömyyttä, edellyttäen, että se tulee uusiutuvista ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista lähteistä. Vedyllä ja sen johdannaisilla on jo nyt keskeinen rooli monilla teollisuudenaloilla, kuten kemian- ja teräksentuotannossa. Sitä voidaan käyttää myös polttoaineena meri- ja maakuljetuksissa sekä joustavaan sähköntuotantoon. 

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Energiatehokkuuden keskeinen rooli vetyratkaisuissa 

 Alfa Lavalilla on markkinoiden laajin valikoima energiatehokkaita lämmönvaihtimia vihreän vedyn tuotantoon, jakeluun, kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön. Alfa Lavalilla on 90 vuoden kokemus teknologisten ratkaisujensa viimeistelystä, mikä tekee meistä erinomaisen kumppanin kaikenlaisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen toteuttamiseen vetytalouden puitteissa. Me tuemme koko alaa sen kasvaessa ja nopeutamme siten energiasiirtymää.  


Alfa Lavalin lämmönsiirto-osaamisen ja maailmanlaajuisen tuotantoverkoston yhdistelmä tekee meistä oikean kumppanin, aina energiatehokkaasta elektrolyysijäähdytyksestä, laitoksen tasapainottamisesta ja makean veden tuotannosta polttokennojen kehittämiseen ja tankkausasemien annostelujärjestelmän esijäähdytykseen.
 

Hydrogen production_flowchart with numbers.png

1. Elektrolyysijäähdytys

Tiesitkö, että 20–40 prosenttia elektrolyysilaitteiston luomasta energiasta vapautuu liikalämpönä? Alfa Lavalin lämmönsiirtoteknologia varmistaa tehokkaan elektrolyysijäähdytyksen ja laitoksen tasapainotuksen sekä mahdollistaa lämmön uudelleenkäytön.

Katso, miten Alfa Laval voi optimoida elektrolyysilaitteiston jäähdytysprosessit.

Lisätietoja

2. Veden puhdistaminen vedyn tuotantoa varten

Veden korkea laatu on välttämätöntä vihreän vedyn tuotannossa. Mutta tiesitkö, että Alfa Lavalin lämmönsiirtoteknologia mahdollistaa meri- tai jokiveden käytön vihreän vedyn tuotannossa ja lisää samalla järjestelmän tehokkuutta?

Lue lisää siitä, mitä Alfa Laval voi tarjota vedenpuhdistuksessa.

Lisätietoja

3. Power-to-X-ratkaisut

Uusiutuvan sähkön muuntaminen elintärkeiksi molekyyleiksi vaatii laaja-alaista järjestelmäosaamista. Alfa Lavalin asiantuntemus ja kattava lämmönsiirtoteknologia takaavat tehokkaan lämmityksen ja jäähdytyksen kaikissa power-to-X-sovelluksissa.

Ota selvää, kuinka Alfa Laval voi tukea power-to-X:ää teollisessa mittakaavassa.

Lisätietoja

4. Polttokennojärjestelmän optimointi

 Polttokennot mahdollistavat vetypohjaisten polttoaineiden muuntamisen takaisin energiaksi. Alfa Lavalin edistynyt lämmönsiirtoteknologia mahdollistaa luotettavan suorituskyvyn sekä polttokennojärjestelmien kehittämisen ja laajentamisen.

Ota selvää, miten Alfa Laval tukee polttokennojärjestelmien optimointia.

Lisätietoja

5. Esijäähdytys vedyn tankkauksessa

Tehokas ja turvallinen vedyn tankkaus on tärkeää kannattavan, vetypohjaisen liikenneinfrastruktuurin luomiseksi. Alfa Lavalin lämmönsiirtoteknologia mahdollistaa optimoidun esijäähdytyksen vedyn tankkausratkaisuissa.

Tutustu Alfa Lavalin ainutlaatuiseen ratkaisuun, joka on suunniteltu optimoimaan esijäähdytys vedyn tankkauksessa.  

Lisätietoja

Vihreän vedyn arvoketju

Green-hydrogen-value-chain

Kuinka puhdasta vetyä tuotetaan

Vihreää eli puhdasta vetyä tuotetaan elektrolyysilaitteistolla, jossa vesimolekyylit jaetaan vedyksi ja hapeksi käyttämällä uusiutuvaa sähköenergiaa.


Käytätpä sitten PEM-, alkali- tai kiinteäoksidielektrolyysiteknologiaa, Alfa Lavalilla on sinulle energiatehokas ja skaalautuva ratkaisu. Lämmönsiirtoteknologiamme tukee sinua kaikessa, aina elektrolyyttien ja kaasujen jäähdyttämisestä liikalämmön talteenottoon ja laitoksen tasapainottamiseen.

Tämän lisäksi makean veden tuotantoteknologiamme antavat asiakkaillemme mahdollisuuden elektrolyysilaitteiden liikalämmön uusiokäyttöön, ja niiden avulla voidaan myös muuttaa meri- tai jokivettä puhtaaksi vedeksi, jota tarvitaan näihin sovelluksiin.

Kuinka puhdasta vetyä käytetään

Vety on puhdas polttoaine, jota voidaan käyttää monilla eri sektoreilla, kuten kemian- ja materiaalituotannon raaka-aineena sekä sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena niin teollisessa mittakaavassa kuin hajautetuissa ratkaisuissa. Sitä voidaan käyttää jopa raskaan liikenteen polttoaineena.

Alfa Laval tukee lämmitys- ja jäähdytystarpeita vedyn koko arvoketjussa. Tämä kattaa kaikki edellä mainitut ja paljon muuta. Meillä on tuotteita, jotka on luotu erityisesti polttokennojen kehittämiseen, vedyn tankkaukseen ja laitoksen teolliseen tasapainottamiseen. Maailmanlaajuisen valmistusverkostomme ansiosta voimme tukea vedyn ja sen johdannaisten tehokasta hyödyntämistä.

Sinistä vetyä hiilidioksidin talteenotolla

Monet teknologiat ja ratkaisut ovat tärkeitä, kun on kyse energiasiirtymän nopeuttamisesta. Yksi näistä on sininen vety. Sininen vety on vetyä, joka on tuotettu tehokkaalla hiilidioksidin talteenottoteknologialla, joka auttaa siirtymään pois perinteisistä fossiilisten polttoaineiden lähteistä. Haluatko tutustua Alfa Lavalin tarjontaan hiilidioksidin talteenottoteknologioissa?

Carbon Capture Utilization Storage hero image web

Energian varastointi on ratkaisevan tärkeää uusiutuvan energian hyödyntämisessä

Uusiutuvan energian varastointi myöhempää käyttöä varten on ratkaisevan tärkeää energiasiirtymän edistämiseksi. Energian varastointitekniikoita on tulee olemaan monenlaisia, ja olemme valmiita tukemaan niitä kaikkia. Haluatko tietää lisää Alfa Lavalin tarjonnasta energian varastointiin?

Energy-storage

Hydrogen council.png

Yhteistyö nopeuttaa energiasiirtymää

Rajat ylittävä yhteistyö on keskeinen osa energiasiirtymän nopeuttamista. Siksi Alfa Laval liittyi 150 maailmanlaajuisen yrityksen joukkoon Maailman vetyneuvoston kannatusjäsenenä. Jäsenyritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen vetyratkaisuja koko arvoketjussa ja edistääkseen siirtymistä puhtaaseen energiaan.

Lisätietoja

360 asteen näkymä vetyekosysteemin aktivointiin

Vety ja sen johdannaiset ovat ratkaisevan tärkeitä energiasiirtymässä, ja siksi meidän on tehtävä yhteistyötä luodaksemme toimivan ja täyden mittakaavan power-to-X-to-power-ekosysteemin.

Tätä varten Alfa Laval kokosi yhteen 30 sidosryhmää vedyn arvoketjun eri osa-alueilta tutkimaan 360 asteen näkymää vetyekosysteemin käyttöönoton nopeuttamisesta.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja vetyyn liittyvistä ratkaisuistamme. Olemme valmiita auttamaan.

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Tietosi tallennetaan ja käsitellään tietosuoja- ja yksityisyyskäytäntömme mukaisesti.