Kiertotalous

Nykyään elämme lineaarisessa, ota-valmista-hukkaa-taloudessa. Tuotteita käytetään ja heitetään pois, mikä estää meiltä pääsyn edelleen arvokkaisiin ja usein niukkoihin luonnonvaroihin ja lisää saastumista. Kiertotaloudessa tuotteen koko elinkaari onkin suunniteltu poistamaan jätteet ja saasteet. Kun tuote ei ole enää elinkelpoinen, sen materiaalit ja komponentit otetaan uudelleen käyttöön muilla tavoin. Kaikki kierrätetään, mikä johtaa ekosysteemeissä havaittuun uudistumiseen.

Sen ansiosta että meillä on ainutlaatuinen ymmärrys erottamis- ja lämpötekniikoista, Alfa Laval on ollut edelläkävijä uusien ratkaisujen kehittämisessä kiertotalouden edistämiseksi. Voimme auttaa sinua parantamaan resurssitehokkuutta sekä vähentämään, uudelleenkäyttämään ja kierrättämään jätteitä, jotta voit optimoida tuotantoprosessisi luotettavamman ja kestävämmän suorituskyvyn saavuttamiseksi. Yhdessä voimme nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen biopohjaisten kemikaalien, biomuovien, biopolttoaineiden, kiinteän yhdyskuntajätteen ja nollanestepäästöjen osalta sekä muovien, tekstiilien ja muiden tuotteiden kierrätyksessä.

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

 

cleantech-circular-economy-chart-final.png

Kiertotalouden määrittely

Ellen MacArthur -säätiön määritelmän mukaan kiertotalous perustuu jätteiden ja saasteiden suunnittelun optimoinnin, tuotteiden ja materiaalien käytössä pitämisen ja ekosysteemien uudistamisen periaatteisiin.

Toisin sanoen mikään ei mene hukkaan ja kaikkia luonnonvarojamme käytetään tehokkaimmin uudestaan ja uudestaan. Tuotteet valmistetaan uusiutuvalla energialla. Tuotantoprosesseissa vettä, kemikaaleja ja materiaaleja käytetään uudelleen, vähennetään ja kierrätetään. Sivutuotteet erotetaan muihin kiertojärjestelmiin. Tuotetta käytetään sitten niin kauan kuin mahdollista. Jos tuote rikkoutuu, sitä ei heitetä pois, vaan se korjataan. Tuotteen elinkaaren lopussa sen komponentit kierrätetään, jotta ne voidaan palauttaa tuotantoon, jolloin ympyrä sulkeutuu. Biologinen materiaali, jota ei kierrätetä, hajoaa ja uusiutuu auringonvalolla, hiilidioksidilla ja ravinteilla uusien luonnonvarojen kasvun mahdollistamiseksi.

Tämä on tietysti valtava muutos teollisuudelle, mutta välttämätön. Onko toimintasi valmis siirtymään kiertotalouden liiketoimintamalliin? Jos on, ota meihin yhteyttä jo tänään kuullaksesi monista tavoista, joilla ratkaisumme voivat auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.


Ota meihin yhteyttä

Uraauurtava kumppanuus kahdelta kestävän kehityksen johtajalta

Alfa Laval ja Stena Recycling ovat yhdessä luoneet älykkään, kestävän ja helppokäyttöisen ratkaisun, joka parantaa teollisuuden kiertokulkua. Tämä uusi vaihto-ohjelma nimeltään Re-Made to matter, mahdollistaa jopa 100% talteenoton arvokkaista metalleista, joita löytyy vanhoista lämmönvaihtimista. Korvaamalla ne nykyaikaisemmilla malleilla voimme myös parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

 

 

Cleantech-Circular-economy-intro-final.jpg

Kiertotalouden ratkaisut muuttavat jätteen arvokkaaksi

Alfa Laval on tuonut mekaanisen ja lämpöerottelun osaamisensa yhteistyöhön EasyMiningin kanssa. Ruotsalaiseen Ragn-Sells-konserniin kuuluva EasyMining on innovaatioyritys, joka on sitoutunut mahdollistamaan uudet kiertoratkaisut. Alfa Lavalin tuella ne mahdollistavat fosforin poistamisen poltetusta jätelietteestä ja muun hyödynnettävän materiaalin erottamisen jätevirroista. Tämä puolestaan luo uusia arvoketjuja jätemateriaaleille.

"Näiden prosessien avulla jätteet voidaan muuttaa uudelleen arvokkaiksi tuotteiksi, mikä on avainasemassa kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa", sanoo Alfa Lavalin Energy-divisioonan pääjohtaja Susanne Pahlén Åklundh.

"Alfa Lavalin kanssa näemme mahdollisuuden nopeuttaa prosessiemme kehittämistä ja kaupallistamista, mikä on tärkeää innovaatioyrityksille", sanoo EasyMiningin toimitusjohtaja Jan Svärd.

Katso, kuinka kiihdytämme kiertokulkua

cleantech-Resource-efficiency-intro-img-final.jpg

Resurssitehokkuus

Mitä resurssien käytön tehostaminen oikeastaan tarkoittaa? Viime kädessä kyse on tietysti tuoton kasvattamisesta hyödyntämällä raaka-aine mahdollisimman tehokkaasti, mutta samalla varmistamalla, ettei mitään mene hukkaan.

Kun tämä tehdään oikein, resurssitehokkuus ei ainoastaan paranna toiminnan kestävyyttä. Se voi myös olla älykäs tapa vähentää kustannuksia ja lisätä kannattavuutta. Alfa Lavalilla on monipuoliset ratkaisut ja asiantuntemus vihreistä ja biopohjaisista kemikaaleista luonnollisiin kylmäaineisiin, mikä auttaa yritystäsi parantamaan resurssitehokkuuttaan kiertotaloutta edistävällä tavalla. Lue, kuinka voimme tukea toimialaasi tänään.

 

Lisätietoja

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Käytä uudelleen, vähennä ja kierrätä

Suurin osa teollisista prosesseista kuluttaa nykyään paljon luonnonvaroja ja tuottaa merkittäviä määriä jätettä. Oikean tekniikan avulla voidaan kuitenkin yhä paremmin minimoida jätetuotanto ja pienentää siten sekä ympäristöjalanjälkeä että käyttökustannuksia.

Alfa Lavalilla on laaja kokemus asiakkaiden tukemisesta paikan päällä olevilla käsittely- ja talteenottoratkaisuilla, joiden ansiosta jäte- ja vesivirtaa voidaan hallita entistä paremmin. Erittäin tehokkaat erotus- ja vesihuoltoratkaisumme voivat auttaa vähentämään, käyttämään ja kierrättämään jätettä kaikilla uusilla tavoilla.


Lisätietoja

Cleantech-product-lifetime-final-210303.jpg

Tuotteen käyttöikä

Kiertotalouden kestävyyden varmistaminen tarkoittaa myös kunkin tuotteen käyttöiän optimointia ja maksimointia.

Alfa Lavalilla tämä on tärkeä osa sitä, miten suunnittelemme laitteidemme rakenteen ja niissä käytettävät materiaalit. Työskentelemme asiakkaiden kanssa varmistaaksemme, että tuotteitamme käytetään parhaalla mahdollisella tavalla pitkäaikaisen ja tehokkaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Kattava palveluvalikoimamme takaa jokaiselle Alfa Lavalin asiakkaalle oikeanlaisen tuen laitteiden käyttöiän optimoimiseksi. Joissakin tapauksissa voimme jopa neuvoa, kuinka tuote voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää sen käyttöiän lopussa.


Lisätietoja

Kiihtyvä kiertokulku Outokummulle

Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen johtaja Outokumpu vähensi hiilijalanjälkeään parantamalla nestemäisten resurssien kulutuksen kiertävyyttä rasvanpoistoprosessissa. Mahdollisuus käyttää enemmän nestettä pidempään auttoi heitä parantamaan tuotannon tehokkuutta ja johti myös hävikin pienenemiseen ja parempaan lopputuotteiden laatuun. Katso tämä video saadaksesi lisätietoja.

Läsnäolo kaikilla aloilla

Johtavien erotus- ja lämmönsiirtoinnovaatioiden ansiosta Alfa Laval on mukana monenlaisissa teollisissa sovelluksissa. Haluatko lukea, kuinka voimme auttaa sinua parantamaan toimintojesi kiertävyyttä? Valitse ala alla olevasta luettelosta.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Nollanestepäästöt (ZLD)

Alfa Laval ZLD -järjestelmät ovat vankkoja ja kompakteja ratkaisuja, jotka on suunniteltu minimoimaan nestepäästöt monenlaisissa teollisuusjätesovelluksissa. ZLD-järjestelmät optimoivat vedenkäytön tehokkuuden yhdistämällä lämpöratkaisut ja erotustekniikan. Tässä keskeisessä osassa on AlfaFlash-höyrystin.


Lisätietoja

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Biopohjaiset kemikaalit

Eri biomassalähteistä saatavilla kemikaaleilla ja materiaaleilla on tärkeä rooli, kun pyritään vähentämään riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista. Puita, kasveja, viljoja, leviä, bakteereja ja biologisia jätteitä voidaan käyttää eri muodoissaan tuottamaan monenlaisia biopohjaisia kemikaaleja, polttoaineita, tuotteita ja välituotteita. Alfa Laval voi auttaa parantamaan tehokkuutta ja kestävyyttä monissa biopohjaisissa kemiallisissa sovelluksissa.


Lisätietoja

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Kierrätys

Kiertotaloudessa tuotteen viimeisenä elinkaarivaiheena on kierrätys. Tämä antaa meille mahdollisuuden hyödyntää tuotteen komponentteja ja luonnonvaroja ja palauttaa ne tuotantoon. Uudet prosessit luovat uusia mahdollisuuksia muovien, tekstiilien, paristojen, kiinteän yhdyskuntajätteen ja muiden jätteiden kierrätysprosessien kaupallistamiseen.


Lisätietoja


cleantech_symbol_RGB_png.png

Puhdas energia

Kestävä kumppanuus

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja kestävistä ratkaisuistamme

Ota yhteyttä

Nämä tiedot tallennetaan ja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.