Panimo - haasteet ja ratkaisut

.

Vierteen valmistaminen

Hidas vierteen tuotanto, korkea energiankulutus, aineshävikki, korkea vedenkulutus, sekä pilaantuminen kuuluvat yleisimpiin vierteen tuotannon ja käyttämisen ongelmiin. Tavallisia ongelmia, joihin meillä on epätavallisia ratkaisuja panimon suorituskyvyn kasvattamiseksi.

Haaste

 • Hapettuminen muussauksen aikana ja pilaantumisen vaara

Tulokset

 • Tuoton kasvu työntämällä kaikki olut ulos putkistoista veden avulla, josta on poistettu ilma
 • Vakaampi oluen maku ja parempi säilyvyys
.

Pyörre

Sakan ja pellettimäisiksi muodostuneiden tai kokonaisten humaloiden erottelu vierteestäsi

Haaste

 • Vierteen menetys ja huomattava hukkaoluen määrä
 • Suuri kiinteiden aineiden siirtymismäärä vierteenjäähdyttimeen voi aiheuttaa pilaantumista 
 • Mahdolliset korkeat kustannukset jätesakan hävittämisestä

Tulokset

 • Kerää 99 % vierteestä, joka muutoin menetettäisiin sakkana, mikä lisää oluen saantia
 • Lyhyempi pyörteessäoloaika sekä pienempi energian ja veden kulutus
 • Korkeampi humaloiden hyödyntämisaste kiinteiden aineiden vastavirtahuuhtelulla
 • Pienempi jätemäärä ja vähemmän pilaantumista ja tukoksia vierteenjäähdyttimessä
 • Muunna jätesakka arvokkaaksi sivutuotteeksi
.

Vierteen jäähdytys

Jäähdytä vierteesi kiehumisen jälkeen

Haaste

 • Suuret energiakustannukset

Tulokset

 • Energian vähentäminen jopa 40 % käyttämällä vierteen keittämisen lämpöä seuraavien erien lämmitykseen
.

Tavataan

Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.