separation technology hero3

Keskipakoseparoinnin toiminta

Separointitekniikat ovat välttämättömiä monille teollisuudenaloille elintarvikkeista, juomista ja lääketeollisuudesta aina meriteollisuuteen ja energia-alaan sekä veden ja jätteiden käsittelyyn. Erilaisten tekniikoiden avulla erotetaan nesteet toisistaan ja kiintoaineista. Tarkoituksena on tuottaa entistä puhtaampia aineita, arvokkaita sivutuotteita ja vähemmän hävitettävää jätettä. Elintarviketeollisuudessa esimerkiksi oliiviöljy erotetaan oliivitahnasta. Lääketeollisuudessa separaattoreita käytetään kerättyjen solujen selkeytykseen. Meriteollisuudessa polttoaineen käsittely ja puhdistus poistavat epäpuhtaudet polttoöljystä alusten moottoreiden suojaamiseksi varmistaen, että ne käyvät entistä tehokkaammin. Energiateollisuudessa biodieseliä ja biopolttoaineita voidaan uuttaa uusiutuvista, kasvipohjaisista lähteistä. Tässä luvussa saat tietää, miten eri tyyppiset keskipakoseparaattorit toimivat ja mitä tekniikoita käytetään erottamaan nesteet toisistaan ja kiintoaineet nesteistä

Erilaiset separointitekniikat

Nestefaaseja ja kiintoaineita voidaan erottaa nesteistä eri tavoin. Kaksi yleisintä tekniikkaa ovat keskipakoseparointi ja suodatus. Dekantterit ja levypinoseparaattorit (joita kutsutaan myös sentrifugeiksi) ovat molemmat keskipakoseparaattoreita. Monissa prosesseissa käytetään sekä dekanttereita, levypinoseparaattoreita että suodattimia prosessin eri vaiheissa (tai jopa sarjana) vaaditun separointituloksen saavuttamiseksi.

Dekantterisentrifugit

Dekantterisentrifugit poistavat suuret hiukkaset lietteestä tai nesteistä, joissa on suuri kiintoainepitoisuus, ja erottavat kaksi tiheydeltään erilaista nestefaasia toisistaan keskipakovoiman avulla.

how it works decanter centrifuges

Levypinosentrifugit

Levypinosentrifugit käyttävät keskipakovoimaa erottamaan nesteitä, joiden kiintoainepitoisuus on pienempi ja hiukkaskoko suhteellisen pieni. Ne soveltuvat erittäin hyvin kahden nestefaasin sekä kiintoainefaasin erottamiseen.

how it works discstack centrifuges

Kalvosuodattimet

Kalvosuodattimet käsittelevät tyypillisesti alhaisia kiintoainepitoisuuksia ja vangitsevat pienimmätkin hiukkaset. Kalvosuodattimet poistavat tyypillisesti enintään 1 mikronin kokoiset hiukkaset nesteistä, joiden kiintoainepitoisuus on enintään 5 %.

how it works membrane filters

Levypinosentrifugin toiminta

Kuten edellä näkyy, käytettävissä on erilaisia separointitekniikoita. Sentrifugoinnissa käytetään levypinoseparaattorin/sentrifugin sisältävää erotustekniikkaa, jossa kiintoaineet ja nesteet eristetään toisistaan tiheyserojen perusteella.

how it works how disc stack works

Kiintoaineiden käsittelyyn tarkoitetut separaattorimallit

Levypinoseparaattori erottaa kiintoaineet ja yhden tai kaksi nestefaasia toisistaan käyttämällä erittäin suuria keskipakovoimia. Pyörivän kuulan tuottama keskipakovoima työntää kiintoaineet kuulan kehää vasten, kun taas vähemmän tiheät nestefaasit muodostavat samankeskiset sisäkerrokset. Separointiprosessi voi olla joko katkonainen tai jatkuva erotettujen kiintoaineiden määrän mukaan.

HiW separator designs illustration

Malleja erilaisiin separointitehtäviin

Yleisesti ottaen separaattorityyppejä on kolme niiden käyttötarkoituksen mukaan: kirkastimet, puhdistimet ja sakeuttimet.

Kirkastin

Kirkastin on keskipakoseparaattori, joka erottaa kiintoaineet nesteistä poistaen hiukkasten, sakan, öljyn, luonnollisten orgaanisten materiaalien ja värien kaltaiset kiintoaineet prosessinesteistä. Tällöin prosessineste kirkastuu.

HiW clarifier illustration

Puhdistin

Puhdistin on keskipakoseparaattori, joka erottaa toisistaan tiheyksiltään erilaiset nesteet ja kiintoaineet, kuten veden, öljyn ja hiukkaset. Puhdistinta käytettäessä kevyt nestefaasi on tyypillisesti suuri fraktio, joka on tarkoitus puhdistaa.

HiW purifier illustration

Sakeutin

Alfa Laval -sakeutin on keskipakoseparaattori, joka on suunniteltu erottamaan kolme erilaista faasia, yhden kiintoainefaasin ja kaksi tiheydeltään erilaista nestefaasia, sekä puhdistamaan tiheimmän/raskaimman nestefaasin.

HiW concentrator illustration

Separator components

An Alfa Laval separator consists of a number of proven functions and high-quality components. Click on the hot-spots to learn more about each.

HiW hotspot separator

Tutustu innovaatioihimme

Haluatko tietää lisää innovaatioistamme erotustekniikassa? Napsauta alla olevaa linkkiä. Alfa Laval keksi ensimmäisen separaattorin ja on toiminut edelläkävijänä erotustekniikan kehittämisessä jo yli vuosisadan ajan. Jaamme mielellämme kanssasi asiantuntemuksen, jota on kertynyt matkan varrella. Tutustu Separaattoreiden Innovaatiot -sivustoomme, josta saat lisätietoja erotustekniikan kehittymisestä ja siitä, miten Alfa Laval pyrkii jatkuvasti kehittämään tekniikkaa.

Separator Innovator 640x360