Levypinosentrifugin toiminta

Kuten ehkä tiedätkin, käytettävissä on erilaisia separointitekniikoita. Sentrifugoinnissa käytetään levypinoseparaattorin (jota kutsutaan myös sentrifugiksi) sisältävää erotustekniikkaa, jossa kiintoaineet ja nesteet eristetään toisistaan tiheyserojen perusteella.

Painumissäiliön tavoin levypinoseparaattorit erottavat painovoiman avulla tiheydeltään tietynlaisen nesteen muista nesteistä ja kiintoaineista. Toisin kuin painumissäiliö, joka käyttää pidätysaikaa tärkeimpänä parametrina tiheydeltään erilaisten nesteiden jakamisessa kerroksiin ja kiintoaineisiin säiliöön saostamista varten, keskipakoseparaattorit käyttävät mekaanista voimaa erottamaan nesteet ja kiintoaineet, joiden tiheydet poikkeavat toisistaan.

Painovoiman käyttö

Pohjimmiltaan levypinoseparaattori on painumissäiliö, jonka pohja ympäröi kulhon keskilinjaa. Separaattorin kuulan nopea pyöriminen tarkoittaa sitä, että painovoiman vaikutus korvautuu hallittavalla keskipakovoimalla tai G-voimaksi kutsutulla painovoimalla, jonka vaikutus voi olla jopa 10 000 kertaa suurempi kuin painovoima.

G-voimaa käytetään sitten erottamaan nesteet muista nesteistä ja kiintoaineista tehokkaasti, tarkasti, nopeasti ja helposti hallittavalla tavalla. Kulhon sisällä oleva levypino parantaa erotustehokkuutta lisäämällä olennaisesti erotusaluetta separaattorin kulhossa. Tällöin separointitehtävä, jossa käytetään keskipakoseparaattoria, nopeutuu huomattavasti. Lisäksi laatu paranee ja saanto kasvaa.

Kulhon ulkoreunaan kertyvät kiintoaineet poistetaan joko jatkuvasti, jaksoittain tai manuaalisesti sen mukaan, mikä tiettyyn sovellukseen liittyvän kiintoaineen tilavuus on.

Erotustehokkuuden lisäämiseksi kartiomaiset levyt pinotaan päällekkäin kulhon sisään, jolloin saadaan enemmän erotuspintaa. Nämä pinot, joita kutsutaan kulhon levypinoiksi, nopeuttavat ratkaisevasti kiintoaineiden saostumista nesteestä.

disc_stack_centrifuge_illustration01.jpg


Toiminta

Separointitekniikat ovat välttämättömiä monille teollisuudenaloille elintarvikkeista, juomista ja lääketeollisuudesta aina meriteollisuuteen ja energia-alaan sekä veden ja jätteiden käsittelyyn. Erilaisten tekniikoiden avulla erotetaan nesteet toisistaan ja kiintoaineista. Tarkoituksena on tuottaa entistä puhtaampia aineita, arvokkaita sivutuotteita ja vähemmän hävitettävää jätettä.

separator innovator hiw vignette