Kiintoaineiden käsittelyyn tarkoitetut separaattorimallit

Miten levypinosentrifugi toimii? Se erottaa kiintoaineet ja yhden tai kaksi nestefaasia toisistaan käyttämällä erittäin suuria keskipakovoimia. Pyörivän kuulan tuottama keskipakovoima työntää kiintoaineet kuulan kehää vasten, kun taas vähemmän tiheät nestefaasit muodostavat samankeskiset sisäkerrokset. Separointiprosessi voi olla joko katkonainen tai jatkuva erotettujen kiintoaineiden määrän mukaan.

Levypinosentrifugeissa on erilaiset mekanismit kiintoaineiden käsittelyä varten kulloisenkin separointitehtävän mukaan. Separaattorimalleja on kolme kiintoaineiden käsittelytyypin mukaan:

  • Kiinteäseinämäinen separaattori, jossa käyttö täytyy lopettaa kulhon avaamiseksi kerättyjen kiintoaineiden manuaalista poistoa varten.
  • Jaksoittain kiintoaineita purkava separaattori, jossa kulhon kehän aukot avautuvat automaattisesti säädellyin väliajoin kerättyjen kiintoaineiden poistoa varten
  • Jatkuvasti kiintoaineita purkava separaattori, jossa kulhon kehällä olevat suuttimet mahdollistavat kiintoaineiden ja nesteiden jatkuvan poiston separaattorista käytön aikana.

how_it_works_design_for_solid_handling_operating_range.jpg


Toiminta

Separointitekniikat ovat välttämättömiä monille teollisuudenaloille elintarvikkeista, juomista ja lääketeollisuudesta aina meriteollisuuteen ja energia-alaan sekä veden ja jätteiden käsittelyyn. Erilaisten tekniikoiden avulla erotetaan nesteet toisistaan ja kiintoaineista. Tarkoituksena on tuottaa entistä puhtaampia aineita, arvokkaita sivutuotteita ja vähemmän hävitettävää jätettä.

separator innovator hiw vignette