Separointitehtävien tyypit

Levypinoseparaattoreita käytetään yleensä kaupallisiin ja teollisiin separointitehtäviin, joissa erotetaan nesteitä toisistaan ja kiintoaineita nesteistä.

 • Erotettaessa nestettä nesteestä käsitellään kahta tiheydeltään erilaista sekoittumatonta nestettä.
 • Kiintoaineen ja nesteen erottaminen tarkoittaa seuraavaa:
  - kiintoaineet poistetaan nesteestä arvokkaiden sivutuotteiden talteenottoa varten, ja neste poistetaan käsiteltäväksi jätevetenä
  - arvokas neste otetaan talteen kiintoaineista, ja kiintoaineet poistetaan käsiteltäviksi jätteenä
  - sekä kiintoaineet että nesteet otetaan talteen arvokkaina tuotteina tai
  - kiintoaineet poistetaan nesteestä ennen nesteen purkausta edeltävää puhdistusta ympäristön saastumisen estämiseksi.
 • Nesteiden ja kiintoaineiden separointiin kuuluu kolmen erillisen vaiheen erotus, joka on kaikkein haastavin separointitehtävä. Tässä asiassa mikään muu tekniikka ei pysty kilpailemaan levypinoseparointiin perustuvan tekniikan kanssa.

typeofseparationduties_big.jpg

Malleja erilaisiin separointitehtäviin

Yleisesti ottaen separaattorityyppejä on kolme niiden käyttötarkoituksen mukaan: kirkastimet, puhdistimet ja sakeuttimet.

separation_duties_illustration_final.jpg


 

how_it_works_clarifier.jpg

Clara 450 on esimerkki separointijärjestelmästä, jossa on kirkastin. Sitä käytetään elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuudessa.

Kirkastin

Kirkastin on keskipakoseparaattori, joka erottaa kiintoaineet nesteistä poistaen hiukkasten, sakan, öljyn, luonnollisten orgaanisten materiaalien ja värien kaltaiset kiintoaineet prosessinesteistä. Tällöin prosessineste kirkastuu.

Sovellukset

Alfa Lavalin kirkastimet on suunniteltu käytettäviksi erilaisissa elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksissa sekä meriteollisuudessa ja teollisissa käymisprosesseissa. Esimerkiksi juomasovelluksissa kirkastimia käytetään hedelmämehujen, viinin, teen ja kahvin käsittelyyn. Teollisissa käymisprosesseissa kirkastimet ovat avainasemassa mikrolevien, bakteerien ja hiivan käymisprosesseissa. Meriteollisuudessa kirkastimia käytetään pesuriveden puhdistukseen pakokaasujen puhdistusjärjestelmässä.


Puhdistin

Puhdistin on keskipakoseparaattori, joka erottaa toisistaan tiheyksiltään erilaiset nesteet ja kiintoaineet, kuten veden, öljyn ja hiukkaset. Puhdistinta käytettäessä kevyt nestefaasi on tyypillisesti suuri fraktio, joka on tarkoitus puhdistaa.

Sovellukset

Alfa Laval -puhdistimet on suunniteltu moniin sovelluksiin kaikilla teollisuudenaloilla, kuten elintarvike- ja juomateollisuudessa, meriteollisuudessa ja energia-alalla. Nämä ensiluokkaiset keskipakoseparaattorit soveltuvat kaiken kokoisiin käsittelylaitoksiin. Elintarviketeollisuudessa niitä käytetään tyypillisesti rasvojen ja ruokaöljyjen, kuten kasviöljyjen, laardin, talin ja kalaöljyn käsittelyyn. Meriteollisuudessa puhdistimia käytetään pääasiassa moottorin voiteluöljyjen puhdistukseen. 

 

how_it_works_purifier.jpg

Flex-moduuli sisältää yleensä puhdistimen veden poistamiseksi dieselöljystä tai
voiteluöljystä.


 

how_it_works_concentrator.jpg

AFPX-järjestelmä voidaan määrittää sakeuttimeksi, ja sitä voidaan käyttää kalan ja lihan uuttoprosesseissa.

Sakeutin

Alfa Laval -sakeutin on keskipakoseparaattori, joka on suunniteltu erottamaan kolme erilaista faasia, yhden kiintoainefaasin ja kaksi tiheydeltään erilaista nestefaasia, sekä puhdistamaan tiheimmän/raskaimman nestefaasin.

Sovellukset

Alfa Laval -sakeuttimia käytetään laajalti eri toimialoilla, kuten elintarvikkeiden ja juomien jalostuksessa sekä meriteollisuuden sovelluksissa. Kasviöljyn ja eläinrasvan jalostusteollisuudessa sakeuttimia käytetään jatkuvan liimanpoiston, neutraloinnin, vahanpoiston ja pesun prosesseihin. Juomien käsittelyssä niitä käytetään öljynpoistoon ja öljyn talteenottoon, kuten sitrushedelmien mehun öljynpoistossa sekä kylmäpuristetun kuoriöljyn väkevöinnissä ja kiillotuksessa. Meriteollisuudessa Alfa Laval -sakeuttimia käytetään pilssiveden puhdistukseen. 


Toiminta

Separointitekniikat ovat välttämättömiä monille teollisuudenaloille elintarvikkeista, juomista ja lääketeollisuudesta aina meriteollisuuteen ja energia-alaan sekä veden ja jätteiden käsittelyyn. Erilaisten tekniikoiden avulla erotetaan nesteet toisistaan ja kiintoaineista. Tarkoituksena on tuottaa entistä puhtaampia aineita, arvokkaita sivutuotteita ja vähemmän hävitettävää jätettä.

separator innovator hiw vignette