Erilaiset separointitekniikat

Nestefaaseja ja kiintoaineita voidaan erottaa nesteistä eri menetelmillä. Kaksi yleisintä tekniikkaa ovat keskipakoseparointi ja suodatus. Dekantterit ja levypinoseparaattorit (joita kutsutaan myös sentrifugeiksi) ovat molemmat keskipakoseparaattoreita. Monissa prosesseissa käytetään sekä dekanttereita, levypinoseparaattoreita että suodattimia prosessin eri vaiheissa (tai jopa sarjana) vaaditun separointituloksen saavuttamiseksi.

Dekantterisentrifugit poistavat suuret hiukkaset lietteestä tai nesteistä, joissa on suuri kiintoainepitoisuus, ja erottavat kaksi tiheydeltään erilaista nestefaasia toisistaan keskipakovoiman avulla.

Levypinosentrifugit käyttävät keskipakovoimaa erottamaan nesteitä, joiden kiintoainepitoisuus on pienempi ja hiukkaskoko suhteellisen pieni. Ne soveltuvat erittäin hyvin kahden nestefaasin sekä kiintoainefaasin erottamiseen.

Kalvosuodattimet käsittelevät tyypillisesti alhaisia kiintoainepitoisuuksia ja vangitsevat pienimmätkin hiukkaset. Kalvosuodattimet poistavat tyypillisesti enintään 1 mikronin kokoiset hiukkaset nesteistä, joiden kiintoainepitoisuus on enintään 5 %.

Kunkin tekniikan alueet

  • Dekantterit (nesteet, joissa on vähintään 15 % kiintoaineita ja yli 10 mikronin kokoiset hiukkaset)
  • Suodattimet (nesteet, joiden kiintoainepitoisuus on enintään 5 % ja hiukkaskoko alle 1 mikronin)
  • Levypinosentrifugit (nesteet, joiden kiintoainepitoisuus on alle 25 % ja hiukkaskoko 0,1 - 150 mikronia)
  • Kalvosuodattimet (nesteet, joiden kiintoainepitoisuus on enintään 5 % ja hiukkaskoko enintään 1 mikroni)

separation_technologies_illustration.jpg


Toiminta

Separointitekniikat ovat välttämättömiä monille teollisuudenaloille elintarvikkeista, juomista ja lääketeollisuudesta aina meriteollisuuteen ja energia-alaan sekä veden ja jätteiden käsittelyyn. Erilaisten tekniikoiden avulla erotetaan nesteet toisistaan ja kiintoaineista. Tarkoituksena on tuottaa entistä puhtaampia aineita, arvokkaita sivutuotteita ja vähemmän hävitettävää jätettä.

separator innovator hiw vignette