Lietteen käsittely

Alfa Lavalin toimittamat jätevedenkäsittelylaitteet kattavat koko lietteenkäsittelyprosessin, mukaan lukien lietteen vedenpoisto, sakeutus, lämmitys, jäähdytys, lämmön talteenotto, sisäänotto ja pastörointi. Lisäksi saatavana on kehittyneitä ohjausjärjestelmiä vedenpoiston optimoimista ja työvoiman tarpeen vähentämistä varten. Lietteen nestepitoisuuden pienentäminen on tehokas tapa pienentää jäteveden hävittämiseen liittyviä kustannuksia.

Sludge treatment 640x360

Kiertotalousratkaisujemme edut lietteen käsittelyssä

  • Säästä kuljetuksessa, jäteveden hävityksessä, varastoinnissa ja kuivatuksessa pienentämällä jäteveden määrää jopa 90 %
  • Uusia tulovirtoja talteen otetusta vedestä
  • Vähennä ympäristövaikutuksia

Paikan päällä tehtävä lietteen sakeutus ja vedenpoisto ovat olennainen osa kaikkia nykyisiä jäteveden käsittelyprosesseja. Tavoitteena on pienentää lietteen määrää ja jäteveden hävityskustannuksia sekä auttaa kestävään kehitykseen liittyvien vaatimusten täyttämisessä. Tällainen käsittely mahdollistaa myös lietteen jälkihyödyntämisen mädätysaineena biokaasutuotannossa, lämmöntuottoprosessoinnissa tai kompostoinnissa. Alfa Lavalin tavoitteena on tarjota ratkaisu kaikkiin tarpeisiin, joten meiltä löytyy luonnollisesti varmaa ja todistetusti toimivaa teknologiaa myös nesteiden erottamiseen kiintoaineista ja suuren kiintoainepitoisuuden varmistamiseen.

Lietteen sakeutusmenetelmät

Jäteveden primääri- ja sekundäärikäsittelyssä ennen lietteen sisäänottoa tai vedenpoistoa tapahtuvasta kirkastuslietteen mekaanisesta sakeutuksesta on tullut normi jäteveden puhdistuksessa.

Kaikki Alfa Lavalin lietteen sakeutuskoneet ovat suljettuja, joten niiden ylläpito- ja hajunhallintavaatimukset ovat erittäin pienet:

Rumpusaostimet

ALDRUM ja ALDRUM G3 ovat pyöriviä rumpusuodattimia, jotka soveltuvat erittäin hellävaraiseen lietteen sakeuttamiseen pienellä tai keskisuurella kapasiteetilla

Painovoimahihnasakeuttimet

Integroidun polymeerisekoitusratkaisun sisältävät AS-H-hihnasakeuttimet soveltuvat kaikenlaisten kunnallisen tai teollisten flokkulaatiolietteiden sakeutukseen pienellä ja keskisuurella kapasiteetilla.

Dekantterisentrifugit

ALDEC, ALDEC G3 ja ALDEC G3 VecFlow ovat lietelingoiksi suunniteltuja keskipakoseparaattoreita, jotka sakeuttavat lietteen erittäin tehokkaasti ja tuottavat erittäin kuivia kakkuja.

Lietteen vedenpoistomenetelmät

Tehokasta lietteen vedenpoistoa tai nesteen ja muiden tuotteiden muista jätevirroista erottelua varten on tarjolla useita Alfa Lavalin teknologioita. Tarkoitukseen sopiva tekniikka vaihtelee halutun kuiva-ainepitoisuuden, käytettävissä olevan tilan ja muiden vaatimusten perusteella:

Hihnapuristimet

AS-H-hihnapuristimet sopivat suuren volyymin ja kiintoainekuormituksen lietteelle, ja niiden polymeeri- ja virrankulutus ovat pienet.

Suodatinpuristimet

AS-H-levypuristimet soveltuvat pienemmille erille, kun on tarve saada aikaiseksi erittäin kuivia kakkuja (jopa 40 %) ja saada talteen yli 99 % kiintoaineista.

Dekantterisentrifugit

ALDEC G3 ja ALDEC G3 VecFlow ovat erittäin suuren kapasiteetin laitteita, jotka vievät vain vähän tilaa ja kuluttavat vähän energiaa. Niiden kapasiteetti on jopa viisinkertainen samankokoisiin perinteisiin hihnapuristimiin verrattuna. Ne ovat Alfa Lavalin uusimman sukupolven lietteen vedenpoistolaitteet kunnallisen ja teollisen jäteveden käsittelyä varten.

Osaa niistä voidaan käyttää myös vedenpoistoon mudasta, kaivosjätteiden käsittelyyn, lampien puhdistukseen ja ruoppaukseen.

Uudista jätevedenkäsittelysi Alfa Lavalin avulla

Opi, miten Alfa Laval johtaa kulkua toimijoiden mukautuessa EU:n uuteen yhdyskuntajätevesidirektiiviin. Uraauurtavilla teknologioilla, kuten ALDEC G3, MBR-kalvoilla ja Zero Liquid Discharge -järjestelmillä, Alfa Laval on kumppanisi kun haluat saavuttaa vertaansa vailla olevan tehokkuuden jätevedenkäsittelyssä.

eu-directive-wastewater-article-nordic 640x360

Esittelyssä uusi Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™

Saat ylivertaista tehokkuutta jätevesilietteen vedenpoistoon ja sakeuttamiseen.

Vecflow sludge decanter centrifuge

Lietteen lämpökäsittely

Oikotie kustannussäästöihin, lämmön talteenottoon sekä huipputasokkaaseen kompostointiin ja biokaasujen talteenottoon

Ennen vedenpoistoa tehtävä jätevesilietteen esilämmitys Alfa Lavalin spiraalilämmönvaihtimilla voi auttaa pienentämään kustannuksia ja antaa tilaisuuden lämmön talteenottoon.

Lämpölaitteemme soveltuvat myös lietteen talteenottoprosesseihin, joissa niitä voidaan käyttää biokaasujen tuottamisessa sekä lietteen hydrolyysissa ja pastöroinnissa. Ne auttavat kaikkein vaativimpienkin lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämisessä sekä kompostiksi tai lannoitteeksi soveltuvan A- tai B-puhtausluokan lietteen tuottamisessa.

Joillakin teollisuudenaloilla, kuten lääkealalla, jätevesilietteen pastörointi on välttämätöntä. Spiraalilämmönvaihtimia voidaan käyttää myös lopputiivistetyn jäteveden jäähdyttämiseen ja siitä syntyvän lämmön talteen ottamiseen. Se on tärkeä vaihe vesistöjen suojelemisessa, mikäli puhdistettu jätevesi poistetaan mereen, jokeen tai muuhun vesistöön.

.

Kiertotalousratkaisut

Yhä useammat jätevedenpuhdistamot ovat löytämässä kiertotalouden mukaisen, kokonaisvaltaisen jätevedenkäsittelyn edut. Näihin etuihin kuuluvat muiden muassa kustannussäästöt, vähentyneet ympäristövaikutukset ja uudet tulovirrat talteen saaduista resursseista. Jokainen jätevedenpuhdistamo on ainutlaatuinen, ja sillä on omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Käsittelyosaamisemme ja laajan tuotevalikoimamme avulla voimme tukea siirtymistäsi kiertävään resurssivirtaan. Riippumatta siitä, oletko urakoitsija, suunnittelija vai laitosoperaattori, voimme auttaa sinua löytämään optimaalisen ratkaisun juuri omaan projektiisi.

Key-visuals herobanner  outline waterwaste EN

Huolto

Jäteveden käsittelylaitteiston suorituskyvyn laajentaminen

Missä ikinä toimitkin, erikoistunut maailmanlaajuinen palveluverkostomme tukee yritystäsi varaosilla ja asiantuntemuksella aina tarvittaessa. Varmistamme käytettävyyden ja optimoinnin, joten saat mielenrauhaa ja maksimoit sijoitetun pääoman tuoton. Voimme tarjota yhteistyömme tueksi huoltopalveluitamme osana Huoltosopimukset -kokonaisuutta, jotta kaikki toimisi ennakoitavasti ja huolettomasti.

Lue lisää huoltopalvelutarjonnastamme

How can we help you?Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä

Dekantterisentrifugien suorituskykytarkastus

Alfa Lavalin suorituskykytarkastussovelluksella saat dekantterisentrifugin optimoinnin ja kustannussäästöt lietteen saostus- ja vedenpoistoprosessin aikana, sillä maailmanlaajuiset palvelu- ja tukiasiantuntijamme auttavat saamaan kaiken irti laitteistasi.

Minimoi käyttökustannukset Alfa Lavalin IoT-palveluilla

Alfa Lavalin IoT-palvelut ovat joukko digitaalisia palveluja, joiden tavoitteena on vähentää käyttökustannuksia ja maksimoida jätevedenpuhdistamojen toimintavarmuus.

IoT Services
.

Ota meihin yhteyttä

Tuotteet joista olet kiinnostunut*

Nämä tiedot tallennetaan ja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

.