VecFlow™ Teknologia: Optimoi jätevesilietteen vedenpoisto ja tiivistys

Uusi Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ -dekantterilinko tiivistää jätevesilietteen poistamalla siitä vettä tehokkaasti. Ainutlaatuinen VecFlow™-syöttövyöhyke minimoi turbulenssin, minkä ansiosta separointi tehostuu ja virrankulutus on 30 % pienempi kuin perinteisissä lingoissa. Erinomaisen erotuskyvyn ja toiminnallisen joustavuuden yhdistelmän ansiosta saat leikattua kustannuksia optimoimalla vedenpoistoprosessit kakun kuivuuden, polymeerin kulutuksen tai läpivirtauksen mukaan.

ALDEC G3 VecFlow™ sludge decanter centrifuge
.

Minimaalinen turbulenssi. Maksimaalinen suorituskyky.

VecFlow_transparent.pngVähäinen turbulenssi lingon rummussa on välttämätöntä hyvän erotuskyvyn ja alhaisen virrankulutuksen saavuttamisessa. Alfa Lavalin ainutlaatuinen VecFlow™-syöttövyöhyke vähentää turbulenssia yli 80 % perinteisiin dekantterilinkoihin verrattuna ja pienentää lietteen kiihdyttämiseen tarvittavaa tehonkulutusta 40–50%.

Pehmeä kiihdytys

Perinteistä syöttövyöhykettä käytettäessä liete lentää lingon  rumpuun radiaalisesti, mikä aiheuttaa toistuvia häiriöitä rummun sisäisiin virtauksiin ja aiheuttaa näin turbulenssia. VecFlow™-syöttövyöhykettä käytettäessä liete ohjataan rumpuun täysin toisella tavalla, sillä lietteeseen kohdistuvat kiihtyvyysvoimat ovat tangentiaaliset rummun suhteen. Tämän ansiosta lietteen radiaalinen nopeus on huomattavasti tavallista pienempi, joten sen aiheuttama turbulenssi rummussa on minimaalinen.

Parempi erotuskyky

30% pienemmän kokonaisvirrankulutuksen lisäksi vähäinen turbulenssi parantaa myöserotuskykyä. Separointi tapahtuu perinteistä linkoa tehokkaammin ja lieteflokkeja hajoaa tavallista vähemmäns.

Tämän ansiosta vedenpoistoprosesseja voidaan tehostaa kolmella eri tavalla (tai näiden kolmen tekijän yhdistelmänä):

  • Polymeerin kulutus pienenee 10%
  • Kakun kuiva-ainepitoisuus kasvaa ja rejektiveden kiintoainepitoisuus pienenee
  • Läpivirtausnopeus kasvaa

Minimaalinen turbulenssi vähentää myös kuljettimen kulumista ja pienentää näin ylläpitokuluja.

.

Säästä operatiivisissa kustannuksissa (OPEX)

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ on joustava ratkaisu, jonka avulla saat hienosäädettyä tiivistys- ja vedenpoistoprosessit toimintojesi prioriteettien mukaisiksi. Voit käyttötarpeidesi mukaan esimerkiksi minimoida polymeerin kulutuksen tai kasvattaa kakun kuiva-ainepitoisuutta tai läpivirtausnopeutta. Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ -lingolla saat tasapainotettua prosessisi helposti näiden tekijöiden perusteella. Ainoa vakio on vähäinen virrankulutus.

Suuren erotuskyvyn ja alhaisen virrankulutuksen yhdistelmän ansiosta ratkaisun kokonaiskustannukset ovat alhaiset ja takaisinmaksuaika erittäin lyhyt. On erittäin yleistä, että ratkaisu maksaa itsensä takaisin alle vuodessa.

Kaaviossa on esimerkki ratkaisun takaisinmaksuajoista eri virtausnopeuksilla. Todelliset tulokset vaihtelevat käyttöolosuhteiden ja lingon varustuksen mukaan. Tässä esimerkissä linko on optimoitu minimoimaan polymeerin kulutus. Ota yhteyttä Alfa Lavaliin, jos haluat lisätietoja siitä, miten ALDEC G3 VecFlow™ voi auttaa pienentämään käyttökustannuksia. Samalla saat tarkempia tietoja ratkaisun takaisinmaksuajasta omassa käytössäsi.

Kaavio takaisinmaksuajasta suhteessa virtausnopeuteen

Kaavion laskelmat perustuvat seuraaviin olettamuksiin:

  • Sähkön hinta 0,06 euroa/kWh

  • 6,000 käyttötuntia vuodessa

  • 10% pienempi polymeerin kulutus

Todelliset tulokset voivat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden ja toimituslaajuuden perusteella.

.

Tiivistys ja vedenpoisto hyvällä hyötysuhteella

Kuuntele Taha Surian, Alfa Lavalin jätevesilinkojen globaalin myyntijohtajan selvitys siitä, miten Alfa Lavalin ainutlaatuinen VecFlow™-teknologia auttaa alentamaan virrankulutusta 30% ja parantamaan samalla erotuskykyä.

.

Vedenpoistoteknologian kärkiratkaisut

ALDEC G3 VecFlow™ perustuu Alfa Lavalin toimivaksi todennettuun teknologiaan ja se sisältää samoja innovatiivisia ominaisuuksia, jotka ovat nostaneet ALDEC G3:n jätevesilaitosten ykkösvaihtoehdoksi kaikkialla maailmassa:

PowerTubes feature on sludge centrifuge

PowerTubes

PowerTubes-nesteenpoistojärjestelmä ottaa kineettistä energiaa talteen jätelietteestä. Koska jäteliete ohjataan poistumaan lingon kuulasta tangentiaalisesti, kuulaan kohdistuu pyörimissuunnan suuntainen voima, mikä auttaa alentamaan energiankulutusta merkittävästi.

Suorakäyttöinen vaihteisto

Kuljettimelle käyttövoiman välittävä vaihteisto on suorakäyttöinen. Se minimoi voimansiirron aiheuttaman energiahävikin ja kokonaisvirrankulutuksen. Lisäksi sen ansiosta kuljettimen nopeutta ja erotusprosessia voidaan ohjata tarkasti.

Slimline conveyor feature on sludge centrifuge

Slimline-kuljetin

Alfa Lavalin Slimline-kuljettimilla varustettujen dekantterilinkojen kapasiteetti on suurempi ja virrankulutus pienempi kuin perinteisissä lingoissa. Tavallista kapeampi kuljetin lisää lingon käsittelytilavuutta, joten siinä voidaan käyttää tavallista syvempää nestepinnan korkeutta rummussa. Tämän ansiosta sen avulla voidaan käsitellä enemmän lietettä ja rummun sisäseinämään kohdistuu suurempi paine kuin perinteisissä lingoissa, minkä ansiosta kakusta saadaan kuivempi tai kapasiteettia saadaan nostettua.

Mukautettavissa tarpeisiisi

Alfa Laval G3 VecFlow™ on saatavana erimallisilla kuljettimilla, eri materiaaleilla ja monilla eri kulumissuojaratkaisuilla. Sen tehokkuus ja kokonaiskustannukset voidaan tämän ansiosta optimoida prosessiesi ja vaatimustesi mukaisiksi.

.

Ympäristöystävällinen

Alfa Laval ALDEC G3 VecFlow™ on erinomainen työkalu laitoksesi kestävän kehityksen tavoitteiden parantamiseen.

Alhainen virrankulutus auttaa pienentämään CO2-päästöjä.

Korkean kuiva-ainepitoisuuden ansiosta lietteen kuljetus- ja varastointikustannukset pienenevät tai polttoainetta tarvitaan vähemmän, jos liete poltetaan.

Tehokas separointi auttaa saamaan puhtaampaa rejektivettä kuin perinteisillä lingoilla.

New plant emerging from soil
VecFlow wastewater decanter 1920x480

IFAT 2020

Tule kokemaan, miten Alfa Lavalin kiertotalousratkaisut auttavat pienentämään ympäristöjalanjälkeä, tuottamaan lisäarvoa ja minimoimaan elinkaarikustannukset.

.
.

Kuinka voimme auttaa?

Ota meihin yhteyttä

Tuotteet joista olet kiinnostunut*

Nämä tiedot tallennetaan ja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.