Leikkaa käyttökustannuksia Alfa Lavalin IoT-palveluilla

Alfa Laval IoT -palvelut avaavat Alfa Laval -jätevesilinkojen käyttöön uusia mahdollisuuksia, joita ovat muun muassa etätuki ja -valvonta, kuntoseuranta, ennaltaehkäisevä huolto ja prosessin optimointi. Tuloksena ovat pienemmät huoltokustannukset, paras mahdollinen käyttövarmuus, korkeampi prosessien hyötysuhde ja pitempi käyttöaika. Lue lisää Alfa Lavalin IoT-palveluista jätevedenpuhdistamojen lingoille seuraavista kohdista tai ota meihin yhteyttä, jotta voimme keskustella parhaasta yhdistelmästä laitoksellesi.

IoT Services

Etätuki ja -valvonta

Entistä nopeampi ja tarkempi vianmääritys sekä nopeampi palautus käyttöön.

Kustannuslaskuri

Pienemmät käyttökustannukset ja välitön palaute muutosten vaikutuksesta.

ConditionAlert

Kuntoseurantajärjestelmä, joka mahdollistaa ennaltaehkäisevän huollon ja ihanteelliset huoltovälit.

Kiintoaineiden kuormitus ja adaptiivinen polymeerin ohjaus

Optimoitu prosessi ja polymeerin kulutus.

阿法拉伐专家进行检测设备 Alfa Laval experts conduct testing equipment

IoT:n etujen tuominen jätevesiteollisuuteen

Viimeisten 30 vuoden aikana internet on mullistanut ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Seuraava vaihe digitaalisen viestinnän kehityksessä ovat koneiden, anturien ja erilaisten digitaalisten järjestelmien keskinäiset yhteydet. Tästä käytetään yleisesti nimeä Internet of Things (IoT), ja se avaa täysin uusia mahdollisuuksia tehokkuuden ja asiakkaille syntyvän arvon lisäämiseen.

Alfa Laval osallistuu tähän kehitykseen aktiivisesti. Jätevedenpuhdistamoille tarkoitettujen IoT-palvelujemme ansiosta asiakkaat voivat leikata huolto- ja polymeerikustannuksia, lisätä luotettavuutta ja parantaa yleistä tehokkuutta uusilla tavoilla. Panostamme runsaasti tutkimus- ja kehitystyöhön sekä julkaisemme jatkossakin uusia IoT-palveluita tekniikan kehittyessä.

Etätuki ja -valvonta

Alfa Lavalin etätuki ja -valvonta varmistavat nopeimman ja parhaan mahdollisen tuen Alfa Lavalilta. Huoltoasiantuntijamme antavat arvokkaita neuvoja kunnossapitoon, huollon suunnitteluun, prosessien optimointiin ja vianmääritykseen. Jätevesilinko on yhdistetty Alfa Lavalin valvontajärjestelmään internetin kautta, jolloin henkilöstömme pystyy käyttämään sen tietoja etätoimintona ja antamaan parhaan mahdollisen tuen.

Nopeaa ja tarkkaa apua

Etätuen ja -valvonnan ansiosta huoltoinsinöörimme voivat valvoa dekantterisentrifugien käyttöparametreja etäältä, kun soitat tukipalveluun. Tällöin vianmääritykseen ja varaosien lähetykseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa, jos dekantteri vaatii huoltoa tai korjausta.

Etäkäyttö

Etätuki ja -valvonta antavat myös mahdollisuuden käyttää dekantterisentrifugeja etätoimintona Alfa Lavalin huoltoverkon kautta. Teknisiä tietoja voidaan analysoida verkkoliittymän avulla, jolloin on helppo vertailla eri dekanttereita ja optimoida toimintaa. Liittymässä voidaan myös lähettää tekstiviesti- tai sähköpostihälytyksiä.

Edut

 • Alfa Laval -asiantuntijoiden tuki 
 • Entistä nopeampi ja tarkempi vianmääritys
 • Nopeampi palautus käyttöön ongelmatilanteissa
 • Laitteiston etäkäyttö ja käyttötietojen tarkastelu
remote support 320x180

Kustannuslaskuri

Kustannuslaskuri on etätuen ja -valvonnan lisäosa, joka auttaa optimoimaan käyttökustannukset. Kustannuslaskurin algoritmit laskevat käyttökustannukset reaaliajassa käyttämällä todellisia käyttötietoja sekä esimerkiksi polymeerin ja sähkön hintakertoimia. Kustannuslaskuri selkiyttää vaikutuksia, joita eri toiminnoilla on käyttökustannuksiin, ja lisää henkilöstön tietoisuutta niistä.

Edut

 • Alemmat käyttökustannukset parantuneen kustannustietoisuuden ansiosta 
 • Välittömät tiedot siitä, miten lingon eri asetukset vaikuttavat kustannuksiin 
 • Parhaiden käytäntöjen yksilöinti ja jakaminen toimipaikkojen ja eri linkojen välillä 
 • Helpottaa polymeerin kulutuksen ennustamista 

ConditionAlertTM

ConditionAlertTM on Alfa Laval -dekantterisentrifugeille tarkoitettu kuntoseurantajärjestelmä, jonka avulla voit suunnitella ennaltaehkäisevää huoltoa ja optimoida huoltovälit. Useimmiten tämä pienentää huoltokustannuksia ja parantaa käyttövarmuutta.

Joukko antureita seuraa lingon kriittisten osien kuntoa. Tiedot lähetetään keskuspalvelimelle analysoitaviksi. Jos poikkeamia löytyy, järjestelmä ilmoittaa niistä Alfa Lavalin huoltoinsinööreille, jotka arvioivat tilanteen ja ottavat sinuun yhteyttä huollon suunnittelua varten jo hyvissä ajoin ennen ongelmien ilmenemistä.

Edut

  • Optimoidut huoltovälit, jotka useimmiten tarkoittavat pitempiä välejä ja alempia huoltokustannuksia
  • Paras mahdollinen käyttövarmuus

 

condition audit 320x180

Kiintoaineiden kuormitus ja adaptiivinen polymeerin ohjaus

Tämä on prosessien optimointijärjestelmä, joka auttaa jätevedenpuhdistamoja pienentämään Alfa Laval -dekantterisentrifugien käyttökustannuksia optimoimalla flokkulanttien annostelun. Järjestelmä voidaan määrittää kahdella tavalla, joko jatkuvan kuormituksen tilassa tai adaptiivisen polymeerin ohjauksen tilassa.

Jatkuva kuormitus

Optimoitaessa prosessia jatkuvaa kuormitusta varten järjestelmä pitää lingon läpi kulkevien kiintoaineiden määrän tasaisena. Tätä varten mitataan kiintoaineiden pitoisuus syötössä ja säädetään virtausnopeutta jatkuvasti kiintoaineiden kuormituksen pitämiseksi tasaisena.

Kun lingon kiintoainekuormitus tasapainotetaan tällä tavalla, on helpompi optimoida sen toimintaa, esimerkiksi flokkulanttien annostelua, ja pienentää näin käyttökustannuksia.

Adaptiivinen polymeeri

Toinen prosessin optimointivaihtoehto on syöttövirtauksen pitäminen tasaisena säätämällä lisättävien flokkulanttien määrää samalla jatkuvasti. Tällöin järjestelmä mittaa kiintoaineiden pitoisuuden syötössä ja säätää flokkulanttien annostelua vastaavasti. Näin optimoidaan flokkulanttien kulutus ja leikataan käyttökustannuksia.

Edut

 • Optimoitu prosessi ja polymeerin kulutus
 • Alentuneet käyttökustannukset
performance audit 640x360
.

Osa huoltosopimusta

Tarjoamme yhdistettyjä palveluita osana huoltosopimusta. Näihin räätälöityihin palvelupaketteihin voidaan sisällyttää palveluita laajasta valikoimastamme, ja niillä on kiinteä vuosimaksu. Autamme löytämään ihanteellisen palveluratkaisun asiakkaan prioriteettien ja edellytysten perusteella.

service
.
.

Anna meidän auttaa

Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Asiaan liittyviä tuotteita