Biologinen jäteveden käsittely

Kunnallisten jätevedenkäsittelylaitosten haasteita ovat esimerkiksi yhtä tiukemmat päästökriteerit sekä riittämätön kapasiteetti ja rajallinen laajennustila. Osa laitoksista harkitsee veden talteenottoa paikallisen yhteisön tarpeisiin. Alfa Laval tarjoaa innovatiivisia, joustavia ja erittäin tehokkaita biologisia jätevedenkäsittelyteknologioita vaihtoehtona perinteisemmille menetelmille.

Biological wastewater treatment 640x360

Jäteveden käsittely – hyödyntämätön vesivara

 

Alfa Lavalin teknologiat teollisuuden jätevesien biologista käsittelyä varten ovat ihanteellisia ravinteiden, orgaanisen aineksen, rasvojen, öljyn ja rasvan sekä muiden ei-toivottujen aineiden ja mikrohiukkasten poistoon. Teknologiamme ovat tehokkaita ja joustavia ja vievät vain vähän tilaa: kaikki vaiheet voidaan toteuttaa samassa säiliössä.

Alfa Lavalin AS-H-panosreaktorissa (SBR) on patentoitu kelluva dekantointilaite. Se on hyvä valinta sekundääriseen biologiseen käsittelyyn olosuhteissa, joissa tulovirtaus ja orgaaninen kuorma vaihtelevat ja poistovettä koskevat vaatimukset ovat tiukat. Kun se yhdistetään Alfa Laval AS-H Iso-Disc® -kangassuodattimeen tertiääristä käsittelyä varten, saadaan laadultaan veden uudelleenkäyttöön soveltuvaa poistovettä (5–10 µm) ja <5 mg/l saostuneita kiintoaineita ja <10 mg/l BOD nopeudella 10–15 m3/h/m2

Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa kattava Alfa Lavalin membraanibioreaktori (MBR), joka yhdistää sekundäärisen ja tertiäärisen jäteveden käsittelyn ja tuottaa laadultaan ylivertaista poistovettä (lietteen tehokas suodatus 0,01 µm asti), joka soveltuu uudelleenkäyttöön. Membraanibioreaktori poistaa saostuneet kiintoaineet <1 mg/l asti, BOD <5 mg/l asti ja käsittelee 5–40 litraa/h/m2 suodatuspinta-alaa Siinä on painovoimakäyttöinen, pumputon ja energiatehokas rakenne, jossa on kompaktit suodatusmoduulit (MFM). Rakenne perustuu patentoituun onttolevyteknologiaamme. Muihin MBR-ratkaisuihin verrattuna se on turvallisempi ja helppokäyttöisempi ja sen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat pienet.

Jätevesi – hyödyntämätön vesivara  

Jäteveden arvo vesivarana ymmärretään yhä laajemmin. Biologisesti puhdistetun yhdyskunta- ja teollisuuden jäteveden uudelleenkäyttö kannattaa monesta syystä: Se lisää vesivaroja, vähentää uuden veden tarvetta ja pienentää viemäreiden jätevesikuormitusta.

Talteenotettua vettä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin: teollisuusprosessivetenä, jäähdytystorneissa ja pesuvetenä. Sitä voidaan käyttää myös peltojen, viinitarhojen ja golfkenttien pintakasteluun sekä keinojärviin, kosteikkoihin, eläinten elinympäristöihin, virtauksien vahvistamiseen ja tekopohjaveden muodostamiseen.

Alfa Laval MBR- ja Alfa Laval AS-H Iso-Disc -suodatusjärjestelmillä käsiteltyä vettä voidaan käyttää jopa juomavetenä, jos prosessiin lisätään lopullinen puhdistusvaihe, kuten UV-säteilytys, ultrasuodatus, nanosuodatus, käänteisosmoosi, aktiivihiili, otsoni tai kloori.

Wastewater - an untapped water resourse

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlor is added.