MBR – kalvot

Kalvon bioreaktoritekniikka on tulevaisuuteen valmis ratkaisu kuntien ja teollisuuden jätevesien käsittelyyn. Se mahdollistaa resurssien talteenoton mahdollisimman suuressa mittakaavassa, kustannusten pitämisen kurissa ja kiertotalouteen siirtymisen. Bioreaktoreille tarkoitetut Alfa Lavalin kalvomoduulit yhdistävät onttokuitu- ja onttolevyteknologioiden edut. Ainutlaatuiset LowResist™-, S Aerator™- ja QuickSwap™ -teknologiat yhdistävät järjestelmämme tarjoavat monia etuja MBR-prosesseille.

MBR membrane alfa laval 640X360

MBR-teknologian kärjessä - Esittelemme Alfa Lavalin päivitetyn MBR-kalvon

 • Säästä sähköä
 • Vähennä puhdistustarvetta
 • Helpota kunnossapitoa
 • Maksimoi kapasiteetti
Kalvobioreaktorisuodatusmoduulien uusi versio sisältää useita parannuksia, jotka lisäävät kapasiteettia, vähentävät energiankulutusta ja vähentävät ylläpitokustannuksia entisestään. MBR-kalvo perustuu kokeiltuun ja testattuun tekniikkaan, jota olemme käyttäneet sadoissa asennuksissa 15 vuoden ajan. Se varmistaa luotettavan toiminnan kokonaiskustannusten jäädessä mahdollisimman edullisiksi.
.

Tekniikka

Luonto on täynnä esimerkkejä älykkäistä ja tehokkaista prosesseista. Kun suunnittelimme MBR-moduuleitamme, otimme niistä oppia. Tästä on ollut paljon hyötyä. Energiakustannuksia säästyy, puhdistustarve jää vähäiseksi ja veden laatu on korkea. Kehitämme järjestelmiämme jatkuvasti aina samalla periaatteella: luonnollinen tehokkuus.

LowResist™

Alfa Lavalin ainutlaatuinen LowResist-rakenne varmistaa erittäin vähäisen paineen laskun antaa kalvomoduulissa. Alfa Laval MBR -kalvojen välisen erittäin matalan paineen (TMP) ansiosta ne tarvitsevat paljon vähemmän puhdistusta ja ylläpitoa kuin muut MBR-kalvot. Alhaisen TMP-paineen ansiosta huokoset eivät likaannu. Ainoastaan pinta likaantuu, ja se on helppo puhdistaa.

Siksi Alfa Laval MBR -suodattimet toimivat painovoimalla, kun moduulien päällä on vain yksi metri vettä, joten säiliön kapasiteetti voidaan maksimoida ilman että tarvitaan pumppuja.

Uudessa mallissamme LowResist-tekniikka on parannettu, joten kalvojen välinen paine on entistäkin pienempi. Uusien kalvojen sivut ovat avoimet, joten vesi virtaa permeaattilaatikoihin vapaasti. Tällöin paine jakautuu kalvon yli tasaisemmin, mikä parantaa kapasiteettia ja vähentää puhdistustarvetta.

S Aerator™

Uusimmassa MBR-mallissamme on S Aerator -ilmastusjärjestelmä. Tämä uusi, parannettu järjestelmä vähentää ilmankulutusta ja tekee tukosten puhdistamisen tarpeettomaksi.

Tukokset ovat haaste perinteisissä monilinjaisissa ilmastusjärjestelmissä. Niiden puhdistaminen ja uudelleenkäynnistäminen on hankalaa ja vaatii aikaa.

Alfa Lavalin uuden S Aeratorin rakenne on yksilinjainen, joten se huuhtelee itse itsensä. Kaikki tukokset huuhtoutuvat automaattisesti, kun ilmanpaine kasvaa. Tukoksen vuoksi järjestelmään päässyt vesi huuhdellaan pois automaattisesti, joten manuaalista puuttumista ei tarvita missään vaiheessa.

Itsehuuhtelevan rakenteen ansiosta ilmansyöttö voidaan käynnistää ja sammuttaa käytön aikana. Lisäksi kalvomoduuleita voidaan käyttää ilmastusta vaihtelemalla. Siksi useista kalvomoduuleista koostuvissa järjestelmissä ilmaa syötetään vaihtelevasti eikä jatkuvasti. Tällöin likaantuminen ei aiheuta ongelmia äärimmäisen alhaisen TMP-paineen ansiosta. Suuri hyöty on energia-, investointi- ja ylläpitokustannusten säästö.

Ilmastuslinjan pää on alhaalta avoin pystysuora putki. Tämän rakenteen ansiosta havaitaan helposti, ilmastetaanko bioreaktoria liikaa. Putken päästä tulevat kuplat osoittavat, että järjestelmä saa liikaa ilmaa.

Alfa Laval MBR S Aerator Wastewater Treatment
Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Kalvot on helppo asentaa ja vaihtaa Alfa Lavalin ainutlaatuisen QuickSwap™-tekniikan ansiosta. Alfa Lavalin ainutlaatuisen QuickSwap™-tekniikan ansiosta jokainen paketti voidaan poistaa erikseen. Tällöin kalvomoduulin yläpuolella riittää vähäinen nostokorkeus. Siksi Alfa Lavalin MBR-kalvomoduulit soveltuvat erityisen hyvin sisätiloissa tai maan alla sijaitseviin laitoksiin, joissa suuri nostokorkeus aiheuttaa pääomakustannuksia.

Kalvot on helppo vaihtaa QuickSwap™-teknologian ansiosta. Kaikkien moduulien sisältämät kalvot ovat paketeissa, joten koko paketti voidaan vaihtaa yhdellä toimenpiteellä sen sijaan, että kukin kalvoelementti olisi vaihdettava erikseen.

Paketti vaihdetaan madaltamalla tasoa säiliössä, poistamalla vanha paketti ja asettamalla sen tilalle uusi. Koko moduulia ei tarvitse ottaa pois säiliöstä eikä käyttää aikaa se varmistamiseen, että kukin kalvoelementti on paikallaan kalvon vaihtamisen jälkeen.

Optimoitu suurta kapasiteettia varten

Vain kaksi uusien Alfa Laval MBR -kalvomoduulien kylkeä tarvitsee jättää vapaiksi käytön aikana, joten moduulit voidaan asentaa vierekkäin riveihin. Tällöin asennetun kalvon tiheys kasvaa huomattavasti.

Erilaisten moduulikokojen valikoima yhdistettynä painovoimaisen toiminnan edellyttämään matalaan veden syvyyteen mahdollistaa olemassa olevien säiliöiden käytön optimoinnin ja asennetun kalvopinta-alan maksimoimisen. Alfa Lavalin ratkaisulla saat suurimman mahdollisen kalvopinta-alan suhteessa säiliön tilavuuteen.

Alfa Lavalin MBR-kalvo mahdollistaa bioreaktorin käytön jopa 50 % korkeammilla saostuneilla kiintoainepitoisuuksilla kuin muiden valmistajien suodattimet, koska tämän kalvon likaantumisen vastustuskyky on suuri ja huokoset eivät likaannu.

Näiden tekijöiden yhdistelmän ansiosta saat Alfa Lavalin MBR-kalvoilla suurimman kapasiteetin suhteessa säiliön tilavuuteen.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Kalvot - suunniteltu jäteveden käsittelyyn

Kalvot ovat MBR-jätevedenpuhdistuslaitoksen keskeinen osa. Kehitämme ja valmistamme kaikki MBR-moduuleissamme käytettävät kalvot itse, jotta varmistetaan korkein laatu ja paras kestävyys. Kalvot on valmistettu klooria kestävästä PVDF-materiaalista. Ne on optimoitu jätevesisovelluksia varten.

Bakteerit, mikromuovit ja useat muut epäpuhtaudet eivät läpäise kalvoja. Käsitelty vesi täyttää taatusti vaatimukset, jotka asetetaan veden uudelleenkäytölle tai ympäristön kannalta vastuulliselle vesistöön päästämiselle.

Täysautomaattisuus vähentää henkilöstön tarvetta

Alfa Lavalin MBR-kalvot ovat helppokäyttöisiä, ja niiden toiminta voidaan automatisoida. Kaikki tärkeät työvaiheet, kuten puhdistaminen ilmalla, jaksojen pituudet ja CIP, voidaan käynnistää sekä niitä voidaan ohjata ja seurata etätyönä. Ainoaksi käsin tehtäväksi työksi jää puhdistuskemikaalisäiliöiden täyttämisen varmistaminen.

Siksi henkilöstöä tarvitaan vain vähän. Yleensä laitosta kohden riittää neljännes kokopäiväisen työntekijän työpanoksesta.

MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical
.

Edut

Kalvobioreaktorisuodatusmoduulien uusi versio sisältää useita parannuksia, jotka lisäävät kapasiteettia, vähentävät energiankulutusta ja vähentävät ylläpitokustannuksia entisestään.

treated water

Erinomainen veden laatu

Yksi kalvobioreaktorin suurimmista eduista on jäteveden erinomainen laatu. Vaikka sääntely tiukkenee, voit olla varma siitä, että kun investoit Alfa Lavalin MBR-kalvomoduuleihin, ratkaisu kestää tulevaisuuden.

Kalvo toimii absoluuttisena fysikaalisena esteenä, joka poistaa kaikki bakteerit, monet muut taudinaiheuttajat ja kaikki mikromuovit, joten se soveltuu useisiin kastelun kaltaisiin uudelleenkäyttötarkoituksiin.

MBR-järjestelmä on erinomainen ratkaisu silloinkin, kun kuntien ja sairaaloiden jätevesistä halutaan poistaa mikroskooppisen pienet epäpuhtaudet ja lääkejäämien kaltaiset haitalliset yhdisteet.

Alfa Lavalin MBR-kalvoilla on California Title 22 -hyväksyntä. Tanskalaisessa jätevedenpuhdistamossa äskettäin tehdyssä tutkimuksessa niiden havaittiin poistavan mikromuovit kokonaan. Siksi ne täyttävät toiminnalle tulevaisuudessa asetettavat vaatimukset ja paikallisen ympäristön tarpeet.

Vähäiset energiakustannukset

Energia on MBR-laitoksen toiminnan suurin kustannuserä, joten energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää eniten huomiota. Alfa Lavalin MBR-kalvot tarjoavat markkinoiden johtavaa suorituskykyä mahdollisimman vähäisillä energiakustannuksilla.

MBR-kalvojen ainutlaatuinen LowResist™-rakenne mahdollistaa niiden käyttämisen painovoimaisesti, joten pumppaamiskustannukset jäävät pois.

Alfa Lavalin uusi S Aerator™ auttaa optimoimaan ilmalla puhdistamisen ja samalla ilmanpuhaltimen energiankulutuksen aiheuttamatta ilmastimen tukkeutumista tai lisäämällä kalvon likaantumista.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment 640X360 Copy

Vain vähäinen puhdistustarve

LowResist-kalvomoduuliteknologia perustuu erittäin matalaan kalvojen väliseen paineeseen (TMP, ultra-low trans-membrane pressure). Se vähentää likaantumista ja samalla puhdistamistarvetta. TMP estää huokosia likaantumasta, joten Alfa Laval MBR -suodatin tarvitsee vain puhdistaa ilmalla 10 minuutin välein ja CIP-menetelmällä 4-6 kertaa vuodessa.

Toisin sanoen:

 • Ei vastavirtaushuuhtelutarvetta
 • Vähäinen kemiallisen vastavirtaushuuhtelun tarve, liotusta ei yleensä tarvita
 • Suodatinmoduulia ei tarvitse koskaan poistaa säiliöstä sen käyttöiän aikana
 • Vain vähäinen CIP-tarve
 • Vain vähäinen kemikaalien tarve
 • Aikaa säästyy runsaasti
 • Kalvot ja pumput kuluvat vähemmän

Toimii helposti ja luotettavasti

Kaikki Alfa Lavalin MBR-kalvojärjestelmän yksityiskohdat on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan jäteveden käsittelemistä varten. Lietteessä ei ole liikkuvia osia tai venttiilejä, ja pumpun käyttö on minimoitu. Mitään ei ole jätetty sattuman varaan, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri luotettavuus ja vähäinen huollon tarve.

Kun ylläpitoa tarvitaan, suodatinmoduulia ei koskaan tarvitse poistaa bioreaktorisäiliöstä eikä sitä tarvitse tyhjentää. Jos kalvo on vaihdettava, ainutlaatuinen QuickSwap-järjestelmä auttaa tekemään sen ennätysajassa kalvosäiliössä. Lue lisää QuickSwapista

täällä.

Jos otat jo toimivassa jätevedenpuhdistamossa käyttöön MBR-tekniikan, henkilöstö ei tarvitse syvällistä koulutusta. Henkilöstösi tuntee kaikki järjestelmässämme käytettävät tekniikat.

MBR benefits 590x450 03
MBR benefits 590x760 04

CAPEX - vähäiset investointikustannukset

Alfa Lavalin MBR-kalvot tarjoavat suurimman mahdollisen kapasiteetin missä tilassa tahansa. Jos rakennat sitten uutta laitosta tai uudistat jo toimivaa, huomaat, että ratkaisumme vähentävät investointikustannuksia (CAPEX).

Uudet laitokset

Valitsemalla Alfa Lavalin säästät infrastruktuurikustannuksia huomattavasti. Säiliöin koko voi olla pienempi kuin muita MBR-järjestelmiä käytettäessä kalvon suuren tiheyden ja kyvyn toimia suuremmalla kiintoaineiden pitoisuuksilla ansiosta. Alfa Laval -järjestelmä voi toimia jopa 50 % suuremmalla kiintoainepitoisuudella kuin onttokuituratkaisut, joten säiliö voi olla pienempi.

Alfa Laval -järjestelmää käytettäessä lietteen kierrätykseen ei tarvita pumppuja. Lietettä kierrätetään ilman avulla. Alfa Lavalin MBR-kalvon pelkistetyn rakenteen ansiosta myös pumppu- ja putkistokustannuksia säästyy. Koska järjestelmä voi toimia painovoimalla, CIP-pumppu on ainoa tarvittava pumppu.

Nykyiset laitokset

Nykyisissä laitoksissa MBR-suodatinjärjestelmän monikäyttöisyys mahdollistaa sen räätälöinnin osaksi nykyistä infrastruktuuria. Voit valita, käytetäänkö järjestelmää painovoimalla vai vain vähän energiaa kuluttavilla permeaattipumpuilla. Kalvomoduuleita on saatavana useina kokovaihtoehtoina, joten säiliöiden kalvokapasiteetti voidaan maksimoida.

.

MBR edellyttää vain vähän ylläpitoa.

Puhdistaminen

Puhdistustarve jää erittäin vähäiseksi erittäin matalan kalvojen välisen paineen ja huokosten likaantumattomuuden vuoksi. Normaalikäytössä riittää 2 minuutin tauko 10 minuutin välein, jolloin lika poistetaan pinnalta ilman avulla.

Säännöllistä vastavirtaushuuhtelua tai kemiallisesti tehostettua huuhtelua ei tarvita. 1-2 tuntia kestävä CIP-puhdistus 2 - 3 kuukauden välein riittää. Aika säästyy runsaasti verrattuna muihin MBR-järjestelmiin.

Pitkät CIP-puhdistusten väliset ajat vähentävät kalvojen kulumista ja kemikaalien tarvetta.

Laitteistopalvelu

MBR-järjestelmämme tunnetaan helppokäyttöisyydestä ja vähäisestä huollon tarpeesta. Kaikki kunnossapito kohdistuu säiliön kalvomoduuleihin. Moduuleita ei tarvitse koskaan poistaa säiliöstä niiden käyttöiän aikana.

Koska Alfa Lavalin MBR-kalvot toimivat painovoiman ja ilmastimen avulla, ei tarvita vesi- tai lietepumppuja, jotka tarvitsevat huoltoa. Ainoastaan ​​venttiilit, CIP-pumppu ja ilmapuhallin tarvitsevat huoltoa satunnaisesti.

Jos moduuliin kalvot on vaihdettava niiden käyttöiän päätyttyä, huomaat, että uusi QuickSwap-rakenne helpottaa tätä työtä suuresti. Kaikki moduulin sisältämät kalvot on asennettu kasettiin. Laske nesteen tasoa säiliössä ja vaihda koko kalvokasetti.

Lue lisää QuickSwapista täällä

Moduulirakenteen ansiosta säiliön reunan kohdalla tarvitaan korkeutta vain 1,3 metriä, jotta moduulit voidaan nostaa paikalleen asennuksen aikana. Tästä on hyötyä, jos MBR-laitos on sisätiloissa ja tilaa on rajoitetusti.

extending performance service man cogwheels 373x427
Cogwheels

Tulossopimukset

Tulossopimuksen tekeminen Alfa Lavalin kanssa antaa täydellisen mielenrauhan ja takaa suorituskyvyn. Alfa Lavalin MBR-asiantuntijoiden ryhmä varmistaa, että saat sopimuksessa määritetyn virtaus- ja TSS-tason.

Pyydämme vain, että lähetät meille toimintatiedot kolme kertaa vuodessa, jotta voimme arvioida järjestelmäsi toimintaa. Alfa Lavalin MBR-asiantuntija käy kerran vuodessa laitoksellasi keskustelemassa optimointimahdollisuuksista ja tekemässä silmämääräisen tarkastuksen.

Jos sinulla on tulossopimus, olemme läsnä myös käyttöönoton aikana ja mekaaninen takuu pidennetään jopa viiden vuoden mittaiseksi.

Alfa Laval MBR -kalvon vuosi

diagram jan dec[1]
.

Kumppanuus

Olemme iloisia voidessamme tukea sinua prosessin jokaisessa vaiheessa alustavasta suunnittelusta alkaen laitoksen koko käyttöiän ajan.

Yhteistyömme asiakkaiden kanssa alkaa usein suunnitteluvaiheessa, joten voimme optimoida laitoksen, jotta suurin kapasiteetti, paras veden laatu ja energiatehokkuus varmistetaan. Järjestelmämme joustavuus antaa meille mahdollisuuden mukauttaa uusi laitoksesi täyttämään vaatimuksesi tarkalleen mukaisesti ja varmistaa, että säiliössä vallitsevalle biologialle luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet.

Voimme myös toimittaa lietteen vedenpoistolaitteita, joiden on todettu täyttävän MBR-laitteistoissa tuotettavien kiinteiden aineiden vaatimukset.

World Map Gears

Maailmanlaajuinen huoltoverkosto

Kun huoltokumppaninasi toimii Alfa Laval, apu on aina lähellä. Meillä on huoltohenkilöstöä lähes 100 maassa valmiina auttamaan paikallisella kielellä. Tehokas logistiikkaketjumme varmistaa, että saat tarvittavat varaosat mahdollisimman nopeasti.

.

MBR-käyttöesimerkkejä

Eri puolille maailmaa on asennettu yli 150 Alfa Lavalin MBR-järjestelmää. Niiden avulla käsitellään kuntien ja teollisuuden jätevesiä.

Central Clear Creek uses Alfa Laval MBR membranes

Clear Creek in Denver, Colorado, chooses Alfa Laval’s MBR membranes over conventional activated sludge (CAS) for high quality effluent, reliability, cost savings due to low maintenance requirements, ease of use and more.

Schwander Polska valitsi Alfa Lavalin MBR-menetelmän alhaisten elinkaarikustannusten vuoksi.

Schwander Polska suunnittelee, rakentaa ja operoi MBR-teknologiaan perustuvia jätevedenpuhdistamoita. Tämä yritys on päättänyt käyttää Alfa Lavalin MBR-kalvoja kaikissa projekteissaan pitkän ja ongelmattoman käyttöajan sekä alhaisten käyttökustannusten varmistamiseksi.

Alfa Lavalin MBR maksimoi monikäyttöisyyden ja KMC:n jäteveden laadun.

Perunatärkkelyksen tuottaja KMC käsittelee jätevedenpuhdistamossaan jätevesiä, joiden COD/l on 10 000 mg. Alfa Lavalin MBR-kalvojen ansiosta yritys voi käyttää bioreaktoreissaan sopivimpia bakteereita, joten jäteveden laatu täyttää kunnan vaatimukset.

        

.

Ota meihin yhteyttä

Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.