Tertiäärikäsittely

Useimmiten tarvitaan tertiääristä käsittelyä teollisuuden ja kunnallisten jätevesien käsittelyn jälkeen, jotta saavutetaan riittävä poistoveden laatu ja vesi voidaan laskea esimerkiksi mereen tai järveen. Tertiäärinen käsittely on välttämätöntä, jos jätevesi halutaan käyttää uudelleen. Alfa Lavalin valikoimassa on kahdenlaisia tertiäärikäsittelyratkaisuja. Niiden tuottama poistovesi täyttää tiukat päästökriteerien ja veden uudelleenkäytön vaatimukset.

Tertiary treatment 640x360

Alfa Lavalin teollisuuden ja yhdyskuntajäteveden tertiäärikäsittelyn menetelmät perustuvat suodatukseen ja ovat ihanteellisia matalille poistovesirajoille. Nämä kompaktit ja tehokkaat menetelmät muuttavat jäteveden puhtaaksi vedeksi, joka voidaan turvallisesti laskea vesistöön tai käyttää uudelleen.

  • Painovoimatoiminen Alfa Laval AS-H Iso-Disc -kangassuodatin tuottaa uudelleenkäyttöön soveltuvaa korkealaatuista poistovettä (5–10 µm asti). Siinä on ulkoa sisään -suodatus, ja se poistaa jätevedestä jäännöskiintoaineet, esim. <5 mg/l saostuneita kiintoaineita ja <10 mg/l BOD.
    Kangassuodatin käsittelee 10–15 m3/h/m2 suodatuspinta-alaa. Se on joustava ja kustannustehokas suuren kapasiteetin vaihtoehto perinteisille hiekkasuodattimille.
  • Kattava Alfa Lavalin membraanibioreaktori (MBR) yhdistää sekundäärisen ja tertiäärisen yhdyskunta- ja teollisuuden jäteveden käsittelyn ja tuottaa ylivertaisen poistoveden laadun. Se suodattaa lietteen tehokkaasti 0,01 µm asti. Membraanibioreaktori poistaa saostuneet kiintoaineet <1 mg/l asti, BOD <5 mg/l asti ja käsittelee 5–40 litraa/h/m2 suodatuspinta-alaa. Siinä on painovoimakäyttöinen, pumputon ja energiatehokas rakenne, jossa on kompaktit suodatusmoduulit (MFM). Rakenne perustuu patentoituun onttolevyteknologiaamme. Muihin MBR-ratkaisuihin verrattuna se on turvallisempi ja helppokäyttöisempi ja sen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat pienet.

Jätevesi – hyödyntämätön vesivara

Jäteveden arvo vesivarana ymmärretään yhä laajemmin. Biologisesti puhdistetun yhdyskunta- ja teollisuuden jäteveden uudelleenkäyttö kannattaa monesta syystä: Se lisää vesivaroja, vähentää uuden veden tarvetta ja pienentää viemäreiden jätevesikuormitusta.

Talteenotettua vettä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin: teollisuusprosessivetenä, jäähdytystorneissa ja pesuvetenä. Sitä voidaan käyttää myös peltojen, viinitarhojen ja golfkenttien pintakasteluun sekä keinojärviin, kosteikkoihin, eläinten elinympäristöihin, virtauksien vahvistamiseen ja tekopohjaveden muodostamiseen.

Alfa Laval BMR- ja Alfa Laval AS-H Iso-Disc -suodatusjärjestelmillä käsiteltyä vettä voidaan käyttää jopa juomavetenä, jos prosessiin lisätään lopullinen puhdistusvaihe, kuten UV-säteilytys, ultrasuodatus, nanosuodatus, käänteisosmoosi, aktiivihiili, otsoni tai kloori. 

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.