Öljynjalostamot

Raakaöljyn jalostuksen osuus koko maailman kokonaisenergiankulutuksesta on 6–8 %. Osassa jalostamoista energiakulut ovat jopa 50 % kokonaiskäyttökustannuksista. Energiatehokkuuden parantaminen on tämän takia ratkaisevan tärkeää kaikissa jalostamoissa ja prosesseissa, ja parantaminen tulisi aloittaa suurimmista energian kuluttajista. Esimerkiksi raakaöljyn tislauksen ja alipainetislauksen osuus jalostamon kokonaisenergiankulutuksesta on usein jopa 30 %. Prosessien asianmukaisella optimoinnilla osuus voidaan kuitenkin laskea jopa 25 %:iin!

Alfa Lavalilla on pitkä kokemus näiden tärkeiden prosessien optimoimisesta ja modernien ratkaisujen tehokkuuspotentiaalin maksimoimisesta yhteistyössä jalostamojen kanssa. Käyttämällä pienikokoisia hitsattuja levylämmönvaihtimia, jotka ovat jopa viisi kertaa perinteisiä levy-vaippalämmönvaihtimia tehokkaampia, olemme auttaneet asiakkaitamme vähentämään sekä energiankulutusta että CO2-päästöjä merkittävästi. Tämä tehostus tuottaa myös monia toissijaisia etuja esimerkiksi parantamalla tuotantokapasiteettia, tuotesaantia ja laatua sekä nostamalla prosessin käyttöastetta ja pienentämällä investointikustannuksia.

cleantech_refinery210108.jpg

 

Crude oil refineries annual emissions reductions calculation

Tutustu lukuihin: jalostamoiden energiatehokkuuspotentiaali

Tiesitkö, että Alfa Lavalin asentamat levylämmönvaihtimet auttavat jalostamoja säästämään 54 TWh energiaa verrattuna vähemmän tehokkaiden perinteisten lämmönvaihtimien vuosikulutukseen? CO2-päästöistä puhuttaessa se tarkoittaa 13 miljoonaa tonnin päästöleikkausta.

Kuvittele, mitä tapahtuisi, jos kaikki jalostamot ottaisivat tehokkaammat ja pienemmät hitsatut levylämmönvaihtimet käyttöön kaikissa prosesseissaan. Maailmanlaajuisesti se merkitsisi 23 % pienempää energiankulutusta ja 245 miljoonan tonnia pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Se vastaisi koko Espanjan vuosittaista päästömäärää!

Haluatko lisätietoja siitä, miten Alfa Laval voi auttaa maksimoimaan jalostamoiden energiatehokkuuden? Tutustu tarkempiin laskelmiin lataamalla infografiikkaesitteemme.


Lataa infografiikkaesitteemme

Asiakasesimerkkejä

crude oil refinery in China

Öljynjalostusteollisuuden ympäristötavoitteiden täyttäminen

Hengli Group on yksi Kiinan suurimmista öljynjalostamoista, ja yhtiöllä on kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet. Itse asiassa yrityksen tavoitteena on "toimia Kiinan ympäristönsuojelumääräyksiä korkeampien standardien mukaisesti". Lue koko tarina, niin saat tietää, miten yritys onnistui pienentämään energiankulutusta 30 % maksimoimalla raakaöljyn tislausyksikön tehokkuuden Changxingin saarella sijaitsevalla uudella huippujalostamollaan.


Lisätietoja

Oil refinery in Sweden

Jalosta ja leikkaa: kuinka parempi energiatehokkuus alentaa lopulta kustannuksia

Ruotsin suurin polttoaineyhtiö leikkasi energiankulutustaan 7 MW korvaamalla neljä putkilämmönvaihdinta yhdellä kompaktilla Alfa Lavin levylämmönvaihtimella. Samalla yhtiö sai pienennettyä CO2-vuosipäästöjään 14 600 tonnilla. Tutustu tarkemmin siihen, miten yhtiö hyödynsi Alfa Lavalin asiantuntemusta jalostamojensa energiatehokkuuden optimoimisessa.


Lisätietoja

Oil refinery in the USA

Tehokkuuden lisääminen Amerikan suurimmassa öljynjalostamossa

Valero Energy Corporation aloitti pienenä alueellisena öljynjalostamona Lounais-Amerikassa. Nykyään se on toimialansa johtava yritys, joka on asettanut korkeat standardit yritysvastuullisuudelle ja ympäristötietoisuudelle. Tutustu, miten läheinen yhteistyö Alfa Laval in kanssa on auttanut yhtiötä maksimoimaan energian talteenoton ja toimimaan siinä huomattavasti toimialan perinteisiä standardeja tehokkaammin.


Lisätietoja

Ratkaisumme

Alfa Laval Compabloc plate heat exchanger

Alfa Laval Compabloc

Alfa Laval Compabloc on lämmönvaihtimien mestari: se on teknisesti toimivaksi todettu huipputehokas ratkaisu suuren paineen ja korkeiden lämpötilojen prosesseihin, joihin liittyy kovat likaantumisenkesto- ja materiaalivaatimukset. Kriittisissä jalostamoprosesseissa on nykyään käytössä yli 2 600 asennettua Compabloc-lämmönvaihdinta. Niistä yli 1 000 on käytössä raakaöljyn tislausprosesseissa, joissa ne ovat auttaneet jalostamoja leikkaamaan CO2-päästöjä vähintään 25 % perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.


Lisätietoja

Alfa Laval welded spiral heat exchanger

Hitsatut spiraalilämmönvaihtimet

Alfa Lavalin spiraalilämmönvaihtimet on suunniteltu ratkaisemaan runsaasti likaaviin prosesseihin liittyvät lämmönsiirtohaasteet. Niiden ainutlaatuinen rakenne eliminoi virtauman epätasaisen jakautumisen, mikä puolestaan minimoi likaantumisen siitä riippumatta, onko toinen tai molemmat nesteistä runsaasti likaava. Siksi spiraalilämmönvaihtimemme pystyvät pitämään tehokkuuden ja käyttöasteen aina maksimitasolla. Joissakin prosesseissa, kuten jäämien vetykrakkauksessa, ne voivat auttaa maksimoimaan muuntonopeuden ja tuotesaannin.


Lisätietoja

Alfa Laval Packinox plate heat exchanger

Alfa Laval Packinox

Packinox on ihanteellinen lämmönvaihdin lämmöntuotantoon ja lämmön talteenottoon katalyyttisen reformoinnin ja aromaattien tuotannon suuren mittakaavan prosesseissa. Verraton lämmönsiirtokyky ja hydraulinen tehokkuus yhdistettynä vähän tilaa vievään rakenteeseen auttavat optimoimaan energiatehokkuuden ja maksimoimaan prosessin kapasiteetin pienimmällä mahdollisella ympäristöjalanjäljellä. Packinox ottaa perinteisiä ratkaisujen enemmän lämpöä talteen niitä pienemmällä syklin paineenalenemalla, joten se ei edellytä yhtä suuria investointeja uunin ja kierrätyskaasukompressorin kapasiteetin varmistamiseen.

Lisätietoja

Tutustu Alfa Lavalin kanssa työskentelyn etuihin

Nykyaikaisissa jalostamoissa prosessien tehokkuus on avaintekijä kilpailukyvyn säilyttämiseen, ja usein prosessien merkittävään tehostamiseen on tarjolla monia mahdollisuuksia. Jalostamon prosessien suunnitteleminen tehokkaimpiin saatavilla oleviin ratkaisuihin pohjautuvaksi voi parantaa sekä tuottavuutta että ympäristöystävällisyyttä merkittävästi. Valitsemalla kumppaniksi Alfa Lavalin saat käyttöösi maailman johtavan prosessioptimoinnin asiantuntemuksen. Ota meihin yhteyttä jo perusprosessin suunnittelun alkuvaiheissa, niin saat täyden hyödyn ainutlaatuisesta tietotaidostamme.

oil-refinery-green-grass-plants-sunset


cleantech_symbol_RGB_png.png

Puhdas energia

Kestävä kumppanuus

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja kestävistä ratkaisuistamme

Ota yhteyttä

Tietosi tallennetaan, ja niitä käsitellään yksityisyys- ja tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti.