Search within pages and documents

Pyydä yhteydenottoa Alfa Lavalilta

Valitse maasi.

Tietoa Alfa Lavalista

3 keskeistä teknologiaa

Alfa Lavalin ydinaluetta ovat kolme keskeistä teknisen osaamisen alaa: lämpö-, erotus- ja virtaustekniikka. Kaikki kolme ovat teollisuusyritysten kannalta tärkeitä ja Alfa Laval on maailmanlaajuinen markkinajohtaja omilla teknisen erikoisosaamisen alueillaan.

10 asiakassegmenttiä

Viime vuosina Alfa Lavalin markkinajohteisuus on kymmenen asiakassegmentin perustamisen myötä vahvistunut. Asiakkaamme edustavat valmistavaa teollisuutta ja toimivat mm. elintarvikkeiden ja juomien, kemikaalien, lääkkeiden, tärkkelyksen, sokerin ja etanolin aloilla. Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään myös mm. voimalaitoksissa sekä telakka- ja konepajateollisuudessa, kaivosteollisuudessa, lietteen ja jätevesien käsittelyssä, ilmastointiratkaisuissa sekä jäähdytysjärjestelmissä. 

Asiakkaan merkityksen tärkeyttä korostaen kyseiset segmentit on jaettu kolmeen divisioonaan – Process Technology(prosessitekniikka), Equipment (laitteisto) ja Marine & Diesel (meriteollisuus) – jotka markkinoivat ja myyvät tuotteita rajatuille asiakasryhmille. 
Jälkimarkkinoinnista vastaa Alfa Lavalin Service -segmentti (huoltopalvelut).

100 maata

Alfa Lavalin tuotteita myydään noin 100 maassa, joista 50:ssä toimii oma myyntiorganisaatio. Yhtiöllä on 42 suurta tuotantoyksikköä (Euroopassa 15, Aasiassa 8 ja Yhdysvalloissa 4 ja Latinalaisessa Amerikassa 1) ja 70 huoltokeskusta. 

18 000 työntekijää

Alfa Laval työllistää nyt maailmanlaajuisesti noin 18 000 henkilöä. Useimmat näistä työntekijöistä toimivat Ruotsissa, Tanskassa, Intiassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa

Yli 130 vuotta perustamisesta

Gustaf de Laval oli huomattava tekninen nero, jonka keksintöjä ovat mm. keskipakoseparaattori ja ensimmäinen toimiva höyryturpiini. Elinaikanaan hän sai 92 patenttia ja perusti 37 yritystä. Vuonna 1883 hän ja kumppani Oscar Lamm Jr. perustivat AB Separator -yrityksen, joka oli nykyisen Alfa Lavalin edeltäjä.

Keskeytymätöntä kehitystä

Alfa Lavalin toiminnot perustuvat maailmanlaajuisesti johtavaan asemaan kolmella keskeisellä alalla, lämpö-, erotus- ja virtaustekniikassa. Kilpailukyvyn vahvistamisen kannalta jatkuva tuotekehitys on avainasemassa. Kokonaismyynnistä vuosittain noin 2,5% käytetään tuotekehitykseen, minkä ansiosta uusien markkinoille tuotavien tuotteiden määrä on 35–40.

Jatkuvaa toimintaa

Asiakkaan levollisuus määräytyy palvelun oikean rakenteen mukaan. Alfa Lavalille palvelu on kokonaiskäsite, joka kattaa kaiken: pienen varaosan toimittamisesta elinikäisenä tehokumppanina toimimiseen. Alfa Lavalin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu yli 200 koulutettua huoltoalan ammattilaista, laaja valikoima kilpailukykyisiä huoltoratkaisuja, ainutlaatuinen yli 130 toimintavuoden aikana koottu asiantuntemus ja satoja huoltokeskuksia yli 50 eri maassa.