Hukkalämmön talteenotto

Hukkalämmön talteenotto on ratkaisevan tärkeää energiatehokkuuden parantamiseksi. Nykyteknologia mahdollistaa prosessien liikalämmön talteenoton ja uudelleenkäytön muihin tarkoituksiin, kuten lämmitykseen tai sähköntuotantoon. Niin kevyessä kuin raskaassa teollisuudessa syntyy paljon hukkalämpöä, ja tämä on merkittävä resurssi pyrittäessä säästämään energiaa ja vähentämään päästöjä.

Lämmön talteenotto hyvin suunnitellulla lämmönvaihdinteknologialla on helppo ja tehokas tapa parantaa energiatehokkuutta. Alfa Lavalilla on laaja asiantuntemus tästä aiheesta, ja se tekee asiakkaidensa kanssa yhteistyötä useilla eri toimialoilla kehittääkseen ratkaisuja hukkalämmön hyödyntämiseen uusilla, tuottavilla ja kannattavilla tavoilla. Korkean lämpötilan jätevirtojen lämmön talteenoton lisäksi teknologiamme kykenee ottamaan talteen ja uudelleenkäyttämään alhaisemman lämpötilan lähteiden lämpöä lämpöpumppujen avulla. Näin voidaan esimerkiksi ottaa lämpöä talteen datakeskuksista, jätevedestä tai merivedestä, ja ylimääräinen lämpö voidaan käyttää kaukolämmössä.

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Hukkalämmön talteenoton arvo

Hukkalämmön talteenotto tarjoaa yrityksellesi yhden helpoimmista ja kustannustehokkaimmista tavoista parantaa kokonaisenergiatehokkuutta. Tällä puolestaan on positiivinen vaikutus yrityksen tulokseen.

Kun tarkastellaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja, on tärkeää ottaa huomioon kaksi energiankulutuksen tyyppiä useimmissa teollisuusprosesseissa. Nämä ovat energia, jota käytetään tuottamaan:

- prosessilämpöä fossiilisten polttoaineiden avulla
- tietyissä prosessivaiheissa käytettävien moottoreiden käyttösähköä

Hukkalämmön talteenoton perusajatuksena on ottaa talteen yhdessä laitoksen osassa syntyvä lämpö ja käyttää siitä mahdollisimman suuri osa uudelleen muissa sovelluksissa. Valittu lämmönvaihdinteknologia on tärkeä tekijä selvitettäessä, kuinka paljon lämpöä voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen.

Lisätietoja saat tästä videosta, jolla esiintyy Julien Gennetier, yksi johtavista energiatehokkuuden ja hukkalämmön talteenoton asiantuntijoistamme. Tällä videolla hän selittää, kuinka energian säästämisestä hyötyvät kaikki – sekä yrityksesi että planeettamme.

Säästä 25 % enemmän energiaa oikean lämmönvaihdinteknologian avulla

Hukkalämmön talteenottoon tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika riippuu suuresti lämmönvaihtimien tehokkuudesta – ja niihin liittyvistä elinkaarikustannuksista. Siksi valitsemallasi lämmönvaihtimella on suuri merkitys laskettaessa mahdollisia säästöjä. Mitkä ovat siis vaihtoehtosi?

Kaaviossa esitetään lämmön talteenottotaso alkukustannuksen funktiona. Pienten lämmönvaihtimien tuotto on jopa 25 % korkeampi kuin kustannuksiltaan vastaavien putkilämmönvaihtimien. Saman lämmön talteenottotason saavuttamiseksi putkilämmönvaihdinratkaisut tulevat usein moninkertaisesti kalliimmiksi. Tämä johtuu useista tekijöistä:

  • Viisi kertaa parempi lämmönsiirtoteho
  • Pienemmät pääoma- ja ylläpitokustannukset
  • Pienempi jalanjälki

Kuinka siis saat parhaan lämmön talteenottoratkaisun prosessejasi varten? Ota meihin yhteyttä vaikka jo tänään, niin asiantuntijamme opastavat sinua prosessin läpi.
Mikset kokeilisi?


Lisätietoja


cleantech-WHR-chart-logo.png

Lämmön uudelleenkäyttö kaukolämpöön

Hampurissa kuparintuotantolaitoksen ylijäämälämpö muunnetaan kaukolämmöksi energiatehokkaasti käyttämällä Alfa Lavalin tiivisteellisiä levylämmönvaihtimia. Ylijäämälämmön uudelleenkäyttö vastaa 160 000 MWh:n energiamäärää vuodessa. Sillä lämmitetään 3 400 asuntoa ja sen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä vuosittain 20 000 tonnia.

Alfa Laval Sustainable solutions Waste heat recovery case story

Energiansäästöä kaikilla toimialoilla

Alfa Lavalin levylämmönvaihtimet voivat ottaa talteen sekä korkean että matalan lämpötilan hukkalämpöä uudelleenkäyttöä varten useissa eri sovelluksissa. Teknologiamme avulla asiakkaat voivat näin parantaa energiatehokkuutta uusilla, tuottavilla ja kannattavilla tavoilla ja käyttää talteen otettua lämpöä kaukolämpöön, sähköntuotantoon ja moneen muuhun tarkoitukseen. Valitse toimialasi alta saadaksesi lisätietoja.

cleantech_data_centerv2.jpg

Konesalien jäähdytys

Tiesitkö, että 90 % datakeskuksissa käytetystä sähköstä muuntuu lämmöksi? Ajattele, jos kaikki datakeskukset hyödyntäisivät palvelimien hukkalämmön muihin tarkoituksiin. Tämä säästäisi 3 000 TWh vuodessa, mikä on saman verran energiaa kuin tarvitaan 300 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden lämmittämiseen. Näin syntyvät päästövähennykset vastaisivat koko Ranskan päästöjä.

Kuinka voit säästää ja käyttää uudelleen palvelimiesi hukkalämpöä? Entä millainen vaikutus sillä on yrityksesi tulokseen?


Lisätietoja

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

LVI-ratkaisut

Nykyään 50 % kaikesta primäärienergiasta menetetään hukkalämpönä. Kuvittele, jos kaikki mahdolliset teollisuuskattilat Euroopassa korvattaisiin nykyaikaisilla lämpöpumpuilla. Tämä säästäisi 100 TWh energiaa vuodessa, mikä vastaa 10 100 tuuliturbiinin tuotantoa. Se myös vähentäisi CO2-päästöjämme 18 miljoonalla tonnilla – eli 220 000 raskaan kuorma-auton päästöjen verran.

Selvästikin teollisuuskattiloiden korvaaminen lämpöpumpuilla voi tuoda valtavia säästöjä. Mitä vastaava muutos merkitsisi omassa LVI-toiminnassasi?


Lisätietoja

cleantech-ORC-pipes.jpg

Organic Rankine Cycle (ORC) ‑tekniikka

Tiesitkö, että on mahdollista ottaa talteen teollisuuden prosessien sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantomoottoreiden alhaisen lämpötilan hukkalämpö?

Organic Rankine Cycle (ORC) ‑järjestelmissä Alfa Lavalin levylämmönvaihtimet yhdistettynä asiantuntemukseemme mahdollistavat tehokkaan lämmön talteenoton sähkön tuotannossa.

Alfa Lavalin poistokaasujen lämmönvaihtimilla (GTL/Micro) voidaan tehokkaasti siirtää energiaa kaasumaisista jätevirroista ja tuottaa tehokkaasti hiilineutraalia sähköä ORC-järjestelmässä.


Lisätietoja

cleantech-CHP-intro-img.jpg

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP)

Tiesitkö, että sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on yksi tehokkaimmista energiankäyttötavoista? Yli 90 prosenttia energiasta voidaan kierrättää hyötysuhteen parantamiseksi. Etsitkö energia- ja kustannustehokasta yhteistuotantoratkaisua?

Napsauttamalla tästä saat lisätietoja Alfa Lavalin CHP-sovelluksia varten kehittämästä kattavasta lämpöratkaisujen valikoimasta.


Lisätietoja

cleantech_refinery210108.jpg

Öljynjalostamot

Jalostamoissa energia on yksi tärkeimmistä kustannustekijöistä. Jokaista vuoden aikana talteen otettua megawattia kohden voidaan vähentää CO2-päästöjä jopa 4 000 tonnilla.

Alfa Lavalilla on kattava valikoima lämmönvaihtimia jalostusprosesseihin. Palvelun luonteesta riippumatta voimme tarjota sinulle hyväksi todettua teknologiaa yrityksesi päivittäisten haasteiden, kuten energian säästämisen ja päästöjen vähentämisen, hoitamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Lisätietoja

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrokemian tuotteet

Tiesitkö, että helppo tapa vähentää energiankulutusta on energian ottaminen talteen käytettäväksi uudelleen prosesseissa?

Voit lisätä lämmön talteenoton tehokkuutta yksinkertaisesti vaihtamalla putkilämmönvaihtimista kompakteihin lämmönvaihtimiin. Näin saadaan lisää energiaa takaisin käyttöön – energiaa, joka muuten olisi mennyt hukkaan.

Investoiminen tehokkaampiin lämmönvaihtimiin on erittäin kannattavaa, ja takaisinmaksuajat ovat usein alle vuoden.


Lisätietoja


cleantech_symbol_RGB_png.png

Puhdas energia

Kestävä kumppanuus

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja kestävistä ratkaisuistamme

Ota yhteyttä

Nämä tiedot tallennetaan ja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.