Kasviproteiinien erottelujärjestelmä

Kasvata proteiini-isolaattien tuotantoa ja paranna laatua erottelemalla suspendoituneet kasviperäiset proteiinit kustannustehokkaasti Alfa Lavalin kasviproteiinien erottelujärjestelmällä. Kun proteiinien erottelulaitteisto optimoidaan edistyneellä teknologialla, energiankulutus pienenee ja erotusteho paranee. Tämän järjestelmän avulla voidaan helposti asentaa uusi, energiatehokas kasviproteiinien erottelujärjestelmä tai toteuttaa sellainen jälkiasennuksena ja alentaa näin kokonaiskustannuksia.

Plant-Protein-Rendering-System

Paranna kasviproteiinin laatua ja saantoa sekä alenna käyttökustannuksia

  • Kasvata proteiini-isolaatin tuotantokapasiteettia
  • Paranna proteiinituotteiden laatua
  • Pienennä energiankulutusta energiatehokkaalla TopStream-tekniikalla
  • Säästä lattiatilaa mitoittamalla uusi tai jälkiasennettava erottelujärjestelmäsi oikein

Paranna proteiini-isolaattien laatua ja kasvata niiden tuotantoa hyödyntämällä Alfa Lavalin kasviproteiinien erottelujärjestelmää prosessointilinjojesi oikeanlaiseen mitoittamiseen.

Suspendoituneiden kasvipohjaisten proteiinien erotteluun kuluu vähemmän tilaa ja energiaa kuin perinteisissä järjestelmissä. Uusissa asennuksissa kasviproteiinien erottelujärjestelmän toimintaa voidaan nopeuttaa ja tehostaa separaattorilla, jossa hyödynnetään patentoidun TopStream-teknologian erinomaisia kiintoaineiden käsittelyominaisuuksia yhteistoiminnassa nykyisen tai uuden huuhtelulingon kanssa. Helposti säädettävä ja ohjattava TopStream erottelee proteiinit hellävaraisesti ilman vaahtoamista. Kun TopStream yhdistetään nykyiseen linkoon tai Alfa Laval Foodec -dekantterilinkoon, proteiini-isolaatin laatu ja saanto paranevat.

 

 

.

Huolto

Elintarvikejärjestelmien palvelut

Alfa Lavalin elintarvikejärjestelmäpalvelut parantavat elintarvikejärjestelmien suorituskykyä maksimoimalla prosessien suorituskyvyn. Tämän ansiosta voit

  • parantaa jatkuvasti toimintaasi säilyttääksesi kilpailuedun
  • keskittyä käytettävyysaikaan, optimointiin ja saatavuuteen
  • maksimoida sijoitetun pääoman tuoton elintarvikejärjestelmien elinkaaren aikana.

Lisätietoja huoltovalikoimastamme

service men with ipad

Käyttökohteet ja toimialat

.

Kuinka Alfa Lavalin kasviproteiinien erottelujärjestelmä toimii?

Alfa Lavalin kasviproteiinien erottelujärjestelmä koostuu Alfa Lavalin separaattorista, jossa on TopStream-teknologiaa, linko ja muita apulaitteita ja -komponentteja, joilla optimoidaan kasviproteiinien käsittelylaitosten nykyiset kasviproteiinien erottelujärjestelmät. 

Uusiin asennuksiin

Plant protein_New installation_Flowchart.png

Proteiinien erottelu

Valitse TopStream™-teknologialla varustettu Alfa Lavalin separaattori, kun proteiinisuspensio on tarkoitus erotella proteiinitiivisteeksi (raskas neste) ja prosessivedeksi (kevyt neste). Proteiinitiivistettä poistuu jatkuvasti raskaan nesteen poistoaukosta, joka on TopStreamin yläosassa. Prosessivesi puolestaan poistuu TopStreamin yläosassa olevasta kevyen nesteen poistoaukosta. TopStreamissa on dekantterisentrifugia ja muita suurinopeuksisia separaattoreita suurempi tilavuuskapasiteetti ja erotusteho. 

TopStreamissa on erityinen ylälevy kevyiden ja raskaiden nesteiden jatkuvaa poistoa varten. Raskaan nesteen poistoaukko siirtää proteiinipitoisen nesteen huuhtelulinkoon, jossa proteiini-isolaatti erotellaan prosessivedestä. Raskas neste ei missään vaiheessa pääse kosketuksiin rungon kotelon kanssa, mikä estää kontaminaation ja kiintoaineiden pilaantumisen. Kevyt neste virtaa ylälevyn yli ja poistuu separaattorista toisen lähdön kautta. Ajoittainen kiintoaineiden poisto tapahtuu kulhon kehällä, mikä vakauttaa prosessia sekä parantaa tuotteen laatua ja saantoa; se myös vähentää prosessihäiriöitä, tuotehäviötä, energiankulutusta ja separaattorin kulumista. 

Huuhtelu

Käytä nykyistä linkoa tai asenna uusi Alfa Laval Foodec -linko huuhtelulingoksi. TopStream -separaattorin erottelun jälkeen proteiinikonsentraattiin lisätään vettä ennen huuhtelua. Proteiinitiivisteen huuhtelulla varmistetaan proteiinin korkea puhtaustaso, mutta linko huolehtii siitä, että kuiva-ainepitoisuudeltaan suuri tuote siirtyy edelleen prosessissa edempänä olevaan kuivaimeen. Tämän seurauksena kuivaa proteiini-isolaattia syntyy enemmän. Mahdolliset suspendoituneet poteiinijäämät sisältävä prosessivesi kierrätetään uudelleen separaattoriin, joka ottaa talteen ylimääräiset proteiinit ja vähentää näin proteiinihävikkiä.

Miksi kannattaa valita Alfa Lavalin kasviproteiinien erottelujärjestelmä? 

– Uudet asennukset

Why plant protein sep sys_New installations.png

 

Blue seperator line #panel

Jälkiasennuksiin

Plant protein_Retrofit_Flowchart.png

Proteiinien erottelu 

Valitse nykyinen linko tai Alfa Laval Foodec -linko, kun haluat erotella hienojakoiset proteiinit proteiinisuspensiosta. Erottelu tapahtuu proteiinilingossa – vaakasuorassa lieriömäisessä kulhossa, joka on varustettu ruuvikuljettimella. Kiinteä tuloputki tuo proteiinisuspension kulhoon ja jakelija kiihdyttää sitä vähitellen. Keskipakoisvoima erottaa hienojakoiset kiinteät aineet suspensiosta. Kiinteät aineet kerätään ja tiivistetään kulhon seinämiin. 

Kuljetin pyörii kulhon sisällä hieman eri nopeudella kuljettaen kulhon seinämien kiinteitä kiintoaineita kohti kartiomaista päätä. Lingon rakenne lisää hydraulipainetta rummun sisällä, jolloin virtaus kapean aukon kautta paranee. Tiivistetty ja kuivattu kiinteä proteiiniaines eli proteiinitahna poistuu kulhosta pienemmän kartiomaisen pään poistoaukkojen kautta. Erottelua tapahtuu kulhon sylinteriosan koko pituudella, ja prosessivesi poistuu lisävarusteena saatavan levyn läpi (sisäinen keskipakopumppu). 

Huuhtelu 

Proteiinitahnaan lisätään vettä sen jälkeen, kun se lähtee proteiinilingosta. Tämän jälkeen huuhtelulinko käsittelee proteiinisuspension ja erottelee proteiini-isolaatin kuivaimessa tapahtuvaa jatkokäsittelyä varten. Prosessivesi kierrätetään seuraavaksi TopStreamiin, jotta mahdolliset jäljelle jääneet proteiinikiintoaineet saadaan talteen. 

Selkeytys 

Alfa Laval TopSteam selkeyttää proteiini- ja huuhtelulingon prosessiveden ja kierrättää linkojen ohi päässeen proteiinin takaisin proteiinilinkoon, jossa se sekoittuu erotteluun tulevaan proteiinisuspensioon. 

TopStreamia voi hyödyntää myös molempien linkojen kapasiteetin parantamiseen, sillä TopStream saa talteen myös linkojen ohi päässeet suspendoituneet proteiinit. 

Miksi kasviproteiinien erottelujärjestelmä kannattaa valita jälkiasennukseen?

– Nykyiset asennuksetWhy plant protein sep sys_Retrofit.png