Jäteveden muuntaminen

Ilman vettä ei ole elämää. Vain 1 % makeasta vedestä on helposti saatavilla, joten vesivarantoihin kohdistuu koko ajan suurempi paine veden kysynnän lisääntyessä maataloudessa sekä energian, elintarvikkeiden ja terveys- ja hygieniatuotteiden tuotannossa. Me Alfa Lavalilla tiedämme, että maailmassa tuotettu 380 miljardia kuutiometriä jätevettä ovat avainasemassa puhtaan makean veden saatavuuden varmistamisessa ja että kestävin tapa säilyttää vettä on käsitellä se planeettamme alkuhetkistä alkaen kehittynyttä veden luonnollista kiertokulkua jäljittelevillä menetelmillä.

 

Kohti laitosten energianeutraalia resurssien talteenottoa

blobid1.png

.

Wastewater

Jäteveden käsittelyyn kätkeytyvät aarteet

Norjalainen kunta tarkastelee jäteveden käsittelyä täysin uudesta näkökulmasta panostaen etenkin toiminnan kestävyyteen ja mahdollisuuteen ottaa talteen tärkeitä raaka-aineita uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten.

Lue asiakastarina

 

 

Resurssien talteenottolaitos 

YK:n mukaan maailmassa on noin 109 000 kunnallista jäteveden käsittelylaitosta. Vain 20 % kaikesta jätevedestä puhdistetaan riittävästi. Me Alfa Lavalilla tiedämme, mitä riskejä ja hukattuja mahdollisuuksia jäteveden puhdistamatta jättämiseen ja sen vapauttamiseen luontoon vaarallisia epäpuhtauksia (kuten PFAS-yhdisteitä, lääkeainejäämiä, ftalaatteja, tuholaismyrkkyjä ja mikromuoveja) sisältävänä liittyy. Pinta- ja pohjavesiin pääsevät mikrotason epäpuhtaudet saattavat lopulta päätyä jonkun ruokalautaselle. Muut – fosforin ja typen kaltaiset – rajalliset resurssit voivat päätyä luontoon epäpuhtauksina, vaikka ne voitaisiin ottaa talteen jätevedestä ja käyttää esimerkiksi lannoitteiden tuottamiseen ja sitä myöten ruoantuotantoon. 

 

Ota meihin yhteyttä

.

Energianeutraali laitos 

Jäteveden käsittely vaatii paljon energiaa, ja YK:n mukaan kunnallisten jäteveden käsittelylaitosten osuus kaikesta energiankulutuksesta on 4 %. Tämä energiankulutus ja itse käsittely (esimerkiksi jätelietteen käsittely metaanilla) tuottavat kasvihuonekaasuja. Me Alfa Lavalilla tiedämme, että energiatehokkaimpien saatavilla olevien ratkaisujen käyttäminen auttaa kuntia optimoimaan energiankulutuksen. Käsittelyprosessi itsessään sisältää lisäksi lukuisia mahdollisuuksia ottaa eri vaiheissa talteen energialähteeksi sopivaa lämpöä. Käytetty metaani voidaan myös ottaa talteen ja hyödyntää energiantuotannossa, ja erilaiset asennukset voivat antaa lisäksi mahdollisuuden vesivoiman hyödyntämiseen.

Hong kong22.jpg

Jäteveden käsittelylaitos paransi energiatehokkuuttaan

Keskittyminen energiatehokkuuteen oli keskeinen tekijä Hongkongin viemäripalveluviraston päätöksessä päivittää Sha Tinin jäteveden käsittelylaitoksella käytössä ollut dekantterilinkoteknologia Alfa Lavalin ALDEC G3 VecFlow™ -järjestelmään.

Lue asiakastarina

 

 

.

MicrosoftTeams-image (4).png

Tehokasta lietteen käsittelyä Ruhrverbandin laitoksella

Arnsberg-Wildshausenin kunnan jäteveden käsittelylaitos korvasi äskettäin vanhentuneen rumpusakeuttimen Alfa Lavalin koteloidulla AS-H-hihnasakeuttimella. Tämä kehittynyt ratkaisu veden poistamiseen jätelietteestä täytti kaikki laitoksen kapasiteettiin, luotettavuuteen ja suorituskykyyn liittyvät vaatimukset. Lisäksi ratkaisu on helppokäyttöinen, sen huoltotarve on minimaalinen ja sen polymeerien kulutus on pieni.

Lue asiakastarina

 

 

Liete – jätteestä resursseiksi 

Lietettä pidettiin aikanaan kalliina jätteenä, jonka hävittäminen kustannustehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla aiheutti paljon päänvaivaa kunnille puutteellisten tilojen takia. Alfa Laval voi auttaa ottamaan lietteestä talteen fosforin kaltaiset resurssit, mikä voi auttaa laskemaan puhtaan makean veden hintaa merkittävästi. Kunnallisten jätevesien käsittelyratkaisumme poistavat veden lietteestä tehokkaasti ja tuottavat erittäin kuivan lietekakun, mikä auttaa minimoimaan kakun hävittämiskustannukset ja energiankulutuksen.  

Oikean vedenpoistoteknologian valinta

 

Alfa Lavalin MBR-kalvot varmistavat jäteveden korkean laadun

 

.

Avaintuotteet