Optimointi kapasiteetin lisäämiseksi

Optimize for increased capacityLiiketoiminnan kasvaessa myös tuotantokapasiteettia voi olla tarpeen kasvattaa. Tuotannon laadun ylläpitämiseksi on lisättävä levyjä käsittelemään kasvanut virtaus, estämään lämpöhukka ja optimoimaan lämmönsiirron tehokkuus. Muussa tapauksessa riskinä on painehäviö ja nesteen nopeus, joka voi vaarantaa tuotteen eheyden. 

Esimerkiksi eräs ruokosokerin käsittelylaitos suunnitteli kasvattavansa tuotantokapasiteettiaan 20 %. Kasvaneen tuotannon hoitamiseksi oli tarve kasvattaa lämmönsiirron pinta-alaa laajentamalla levypakkaa, minkä kertakustannus oli 11 000 euroa.  

Näin varmistettiin, että lämmönsiirrin saavutti tavoitellut ulostulolämpötilat ilman kannattavuuteen mahdollisesti vaikuttavaa energiahukkaa. Tulos? Lämmön talteenotto kasvoi 794 kW, mikä tarkoittaa 238 200 euron vuotuisia säästöjä.  

Lämmönsiirtimien täyden potentiaalin realisoimiseksi ota yhteyttä Alfa Lavalin paikalliseen edustajaan tai valtuutettuun Alfa Lavalin yhteistyökumppaniin jo tänään.

Laskennallinen takaisinmaksuaika

 Levypakan laajennuksen kustannus       EUR 11,000 
 Vuotuiset säästöt  EUR 238,200 
 Takaisinmaksuaika*  Alle 1 kuukausi     
* Perustuu 6 000 käyttötuntiin vuodessa, talteenoton kasvamiseen 794 kW:lla ja 0,05 euron energiakustannuksiin/kWh.