Optimointi energiansäästön lisäämiseksi

Optimize for greater energy savingsParanna energiatehokkuutta optimoimalla levylämmönsiirtimien rakenne. Laajentamalla levylämmönsiirtimiä sisältämään aineen esilämmitys ja nostamaan näin poistolämpötilaa muutamalla asteella voit saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. 

Otetaan esimerkiksi suuri lämmönsiirrinasennus, johon lisättiin levyjä esilämmityslämpötilan nostamiseksi 5 °C:lla. Levypakan laajennuksen kustannukset olivat 140 000 euroa. Vuotuiset säästöt käyttökustannuksissa ylittävät levypakan investoinnin kuitenkin noin kymmenkertaisesti ja ovat 1,5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että ylimääräiset levyt maksavat itsensä takaisin kahdessa kuukaudessa, ja jatkosäästöt parantavat suoraan tuottoa. 

Samankaltaisia energiansäästöjä voidaan toteuttaa laajentamalla höyrylämmittimenä käytettyä lämmönsiirrintä. Näin höyryä voidaan käyttää alemmalla lämpötilalla kalliin kuuman höyryn vaihtamiseksi lämmitysaineena, mikä säästää energiaa. 

Lämmönsiirtimien täyden potentiaalin realisoimiseksi ota yhteyttä Alfa Lavalin paikalliseen edustajaan tai valtuutettuun Alfa Lavalin yhteityökumppaniin jo tänään.

Laskennallinen takaisinmaksuaika

 Levypakan laajennuksen kustannukset         EUR 140,000 
 Vuotuiset säästöt   EUR 1.5 million 
Takaisinmaksuaika*  Alle 2 kuukautta   

*Perustuu 6 000 käyttötuntiin vuodessa, talteenoton kasvamiseen 5 000 kW:lla ja 0,05 euron energiakustannuksiin/kWh.