Kunnossapidon optimointi

Optimize to reduce maintenanceAineen likaantumisen yhteydessä levylämmönsiirtimet saattavat tarvita puhdistusta useammin suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Näin oli myös vuosien myötä yhä saastuneempaa jokivettä käyttäneen jäähdytyslaitoksen osalla. 

Puhdistustiheyden palauttamiseksi Alfa Laval uudelleen suunnitteli levylämmönsiirtimet 3 600 euron kertakustannuksella. Uusi rakenne lisäsi seinämän hiertorasitusta, mikä vähentää kerrostumien kertymistä levyihin, jolloin puhdistuskulut ja seisokit alenevat. Uusi suunnitelma maksoi itsensä takaisin 11 kuukauden sisällä ja säästöt jatkoivat kertymistään. 

Lämmönsiirtimien täyden potentiaalin realisoimiseksi ota yhteyttä Alfa Lavalin paikalliseen edustajaan tai valtuutettuun Alfa Lavalin yhteistyökumppaniin jo tänään.

Laskennallinen takaisinmaksuaika

 Uudelleen suunnitellun levypakan kustannus        EUR 3,600       
 Vuotuiset kunnossapidon säästöt     EUR 4,000 
 Takaisinmaksuaika  11 kuukautta