Teollisuuden jäteveden käsittely

Teollisuuden jäteveden ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti toimialan ja paikallisten tapojen mukaan. Monissa tapauksissa teollisuuden jätevettä ei oteta kunnalliselle jätevedenkäsittelylaitokselle, vaan se on esikäsiteltävä tai käsiteltävä kokonaan paikan päällä. Alfa Laval tarjoaa kompakteja ja helppokäyttöisiä jäteveden käsittelyteknologioita, jotka tuottavat puhdasta jätevettä joko pois laskettavaksi tai jatkokäsiteltäväksi veden uudelleenkäyttöä varten.

industry 640x360

Teollisuuden jäteveden käsittely paikan päällä – hyödyntämätön vesivara

Alfa Lavalin teknologiat teollisuuden jätevesien biologista käsittelyä varten ovat ihanteellisia ravinteiden, orgaanisen aineksen, rasvojen, öljyn ja rasvan sekä muiden ei-toivottujen aineiden ja mikrohiukkasten poistoon. Teknologiamme ovat tehokkaita ja joustavia ja vievät vain vähän tilaa: kaikki vaiheet voidaan toteuttaa samassa säiliössä.

Alfa Lavalin AS-H-panosreaktorissa (SBR) on patentoitu kelluva dekantointilaite. Se on hyvä valinta sekundääriseen biologiseen käsittelyyn olosuhteissa, joissa tulovirtaus ja orgaaninen kuorma vaihtelevat ja poistovettä koskevat vaatimukset ovat tiukat. Kun se yhdistetään Alfa Laval AS-H Iso-Disc® -kangassuodattimeen tertiääristä käsittelyä varten, saadaan laadultaan veden uudelleenkäyttöön soveltuvaa poistovettä (5–10 µm) ja <5 mg/l saostuneita kiintoaineita ja <10 mg/l BOD nopeudella 10–15 m3/h/m2.

Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa kattava Alfa Lavalin membraanibioreaktori (MBR), joka yhdistää sekundäärisen ja tertiäärisen jäteveden käsittelyn ja tuottaa laadultaan ylivertaista poistovettä (lietteen tehokas suodatus 0,01 µm asti), joka soveltuu uudelleenkäyttöön. Membraanibioreaktori poistaa saostuneet kiintoaineet <1 mg/l asti, BOD <5 mg/l asti ja käsittelee 5–40 litraa/h/m2 suodatuspinta-alaa. Siinä on painovoimakäyttöinen, pumputon ja energiatehokas rakenne, jossa on kompaktit suodatusmoduulit (MFM). Rakenne perustuu patentoituun onttolevyteknologiaamme. Muihin MBR-ratkaisuihin verrattuna se on turvallisempi ja helppokäyttöisempi ja sen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat pienet.

Joillekin teollisuuden jätevesille – esimerkiksi kemian- ja petrokemianteollisuudessa sekä lääketeollisuudessa – anaerobisen jäteveden höyrystäminen ja suolapitoisten jätevesien kiteytys Alfa Lavalin AlfaVap- ja WideGap-järjestelmillä on hyvä ratkaisu. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Jätevesi – hyödyntämätön vesivaranto

Yhä useammalle on tullut selväksi, että jätevesi voi olla arvokas vesivaranto. On olemassa monia hyviä syitä harkita mahdollisuutta biologisesti puhdistetun kunnallisen ja teollisen jäteveden uudelleenkäyttöä: se kasvattaa käytettävissä olevan veden määrää sekä pienentää uuden veden ottotarvetta ja jäteveden viemärikuormitusta.

Puhdistettu vesi sopii moneen erilaiseen käyttöön, kuten teollisuuden prosessivedeksi, jäähdytysvedeksi jäähdytystorneihin, pesuvedeksi sekä viljelykasvien tai golfkenttien kasteluvedeksi. Uudelleenhyödynnettävä vesi voidaan ohjata myös luonnonvesiin tai sitä voidaan käyttää pohjavesivarantojen täydentämiseen.

Alfa Lavalin MBR- ja AS-H Iso-Disc -suodatusjärjestelmillä käsitelty vesi soveltuu jopa juomavedeksi edellyttäen, että prosessiin lisätään viimeiseksi käsittelyvaiheeksi esimerkiksi UV-säteilytys-, ultrasuodatus-, nanosuodatus-, käänteisosmoosi-, aktiivihiili- tai klooripuhdistus.