Teollisuuden jäteveden käsittely

Teollisuuden jäteveden ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti toimialan ja paikallisten tapojen mukaan. Monissa tapauksissa teollisuuden jätevettä ei oteta kunnalliselle jätevedenkäsittelylaitokselle, vaan se on esikäsiteltävä tai käsiteltävä kokonaan paikan päällä. Alfa Laval tarjoaa kompakteja ja helppokäyttöisiä jäteveden käsittelyteknologioita, jotka tuottavat puhdasta jätevettä joko pois laskettavaksi tai jatkokäsiteltäväksi veden uudelleenkäyttöä varten.

industry 640x360

Teollisuuden jäteveden käsittely paikan päällä – hyödyntämätön vesivara

Alfa Lavalin teknologiat teollisuuden jätevesien biologista käsittelyä varten ovat ihanteellisia ravinteiden, orgaanisen aineksen, rasvojen, öljyn ja rasvan sekä muiden ei-toivottujen aineiden ja mikrohiukkasten poistoon. Teknologiamme ovat tehokkaita ja joustavia ja vievät vain vähän tilaa: kaikki vaiheet voidaan toteuttaa samassa säiliössä.

Alfa Lavalin AS-H-panosreaktorissa (SBR) on patentoitu kelluva dekantointilaite. Se on hyvä valinta sekundääriseen biologiseen käsittelyyn olosuhteissa, joissa tulovirtaus ja orgaaninen kuorma vaihtelevat ja poistovettä koskevat vaatimukset ovat tiukat. Kun se yhdistetään Alfa Laval AS-H Iso-Disc® -kangassuodattimeen tertiääristä käsittelyä varten, saadaan laadultaan veden uudelleenkäyttöön soveltuvaa poistovettä (5–10 µm) ja <5 mg/l saostuneita kiintoaineita ja <10 mg/l BOD nopeudella 10–15 m3/h/m2.

Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa kattava Alfa Lavalin membraanibioreaktori (MBR), joka yhdistää sekundäärisen ja tertiäärisen jäteveden käsittelyn ja tuottaa laadultaan ylivertaista poistovettä (lietteen tehokas suodatus 0,01 µm asti), joka soveltuu uudelleenkäyttöön. Membraanibioreaktori poistaa saostuneet kiintoaineet <1 mg/l asti, BOD <5 mg/l asti ja käsittelee 5–40 litraa/h/m2 suodatuspinta-alaa. Siinä on painovoimakäyttöinen, pumputon ja energiatehokas rakenne, jossa on kompaktit suodatusmoduulit (MFM). Rakenne perustuu patentoituun onttolevyteknologiaamme. Muihin MBR-ratkaisuihin verrattuna se on turvallisempi ja helppokäyttöisempi ja sen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat pienet.

Joillekin teollisuuden jätevesille – esimerkiksi kemian- ja petrokemianteollisuudessa sekä lääketeollisuudessa – anaerobisen jäteveden höyrystäminen ja suolapitoisten jätevesien kiteytys Alfa Lavalin AlfaVap- ja WideGap-järjestelmillä on hyvä ratkaisu. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resourse

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and AS-H Iso-Disc filtration systems can even be used as potable water if a final polishing step e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlor is added.