Meriteollisuuden laitteet ja -ratkaisut metanolin käyttämiseen polttoaineena

Uusi vaihe hiilenpoistossa on alkamassa

Metanoli on seuraava todennäköinen askel meriteollisuuden kehityksessä kohti kestävää, hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta. Siihen sisältyy lupaus CO2-päästöjen vähentymisestä 95 prosentilla sekä alusten muiden päästöjen vähentyminen tai lakkaaminen. Jos metanoli tuotetaan uusiutuvista vihreistä lähteistä, se voi viedä meidät hiilineutraaliuden tasolle. Metanoli edellyttää kuitenkin uusia teknologioita ja erilaista näkemystä aluksen energiataseesta. Alfa Laval on metanoliratkaisujen kärjessä – ja on valmis tekemään yhteistyötä kanssasi siirtymävaiheessa.


Ota yhteyttä


Metanolipolttoaineen syöttölaitteet ja polttaminen

Metanoli on polttoaine, jonka matala leimahduspiste asettaa uusia vaatimuksia polttoaineen syöttämiselle ja polttamiselle. Alfa Lavalin ratkaisut ovat näiden asioiden kehityksen kärjessä.

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Alfa Laval FCM Methanol on matalan leimahduspisteen omaavan polttoaineen syöttöjärjestelmä (LFSS), joka voidaan mukauttaa mihin tahansa merimoottoriin ja aluksen rakenteeseen. Se on toimivaksi todettu teknologia, jota on käytetty metanolikäyttöisissä aluksissa ympäri maailmaa vuodesta 2015 lähtien.

FCM methanol x-press Left blue2

Siirtyminen metanolipolttoaineeseen tehdään mahdolliseksi

Lue lisää siitä, miksi Alfa Laval FCM Methanol on ykkösvalinta matalan leimahduspisteen omaavaan polttoaineen syöttöjärjestelmään (LFSS) nykypäivän metanoliprojekteissa. Tässä lyhyessä videossa kerrotaan, miksi pumppu ei yksin riitä, ja näytetään, miten FCM Methanol vastaa haasteeseen – joustavasta asennuksesta luotettavaan toimintaan.

Meriteollisuuden laitteet ja -ratkaisut metanolin käyttämiseen polttoaineena

Sadassa vuodessa kertyneeseen lämpötekniseen osaamiseen perustuvat Alfa Laval Aalborg -kattilat soveltuvat toimimaan metanolilla tulevaisuuden vaatimukset täyttävän MultiFlame-poltinratkaisumme ansiosta. Jo ennestään laajan polttoa koskevan tietämyksemme lisäksi teemme nyt metanolia käyttäen laajamittaisia testejä Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskuksessa.

Alfa Laval Aalborg OS-TCi Burner MFSA 640x360 BBG

Lämmönvaihto

Alfa Lavalin puolihitsatut lämmönvaihtimet soveltuvat syövyttävän metanolin käsittelyyn ihanteellisesti. Näiden lämmönvaihtimien ainutlaatuinen Alfa Laval RefTight™ -tiivistysjärjestelmä varmistaa laitteiston elinkaaren ajan kestävän laserhitsattujen kanavien välisen tiivistyksen, kun taas sileä pinta tiivistyy tasaisesti koko rengastiivisteen alalta.

Methanol HEX group-blue02

Tehoa hukkaenergiasta

Alfa Laval E-PowerPack-laitteistossa käytetään Organic Rankine Cycle (ORC) -tekniikkaa sähkön tuottamiseen mistä tahansa aluksen lämmönlähteestä. Mahdollistamalla kaiken saatavissa olevan hukkaenergian hyödyntämisen, vaikka höyryn tarve olisi vähäinen, se voi auttaa pitämään polttoainekustannukset entisellään metanolin suuremmista kustannuksista huolimatta.

Alfa-laval-e-powerpack-200kW-waste-to-electricity orc product 640x360

Metanoli ja energiantarpeet

Sen lisäksi, että metanoli on ominaisuuksiltaan erilaista kuin perinteiset polttoaineet, se muuttaa aluksen energiadynamiikkaa. Alfa Laval tarjoaa ratkaisuja energiataseen ylläpitämiseen, kun alusten käytössä siirrytään kestävää kehitystä entistä paremmin tukeviin toimintatapoihin.


Tehontuotanto

Metanoli sisältää vähemmän energiaa kuin perinteiset polttoaineet, mikä merkitsee energian lisätarvetta. Energiataseen parantamiseksi Alfa Laval ja alan johtavat yhteistyökumppanit kehittävät merikäyttöön mukautettuja korkeassa lämpötilassa olevaan protoninvaihtokalvoon (HTPEM) perustuvia polttokennoja.

Power generation

Hukkalämmön talteenotto

Alfa Laval Aalborg Micro -pakokaasukattila tukee energiatehokkuutta monin tavoin. Lämmitettävään kattilaan liitettynä se syöttää höyryä yhteiseen yläkattilaan, mikä vähentää tarvetta käyttää poltinta. E-PowerPack-laitteiston ja levylämmönvaihtimen kanssa käytettynä se tuottaa kiertoveden avulla lämpöenergiaa lämpötilassa, joka maksimoi tehontuoton.

Alfa-laval-aalborg-micro-marine-boiler 640x360

Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskus

Metanolin kanssa työskentelyyn tarvittava innovointi on Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskuksessa hyvässä vaiheessa. Tämä ainutlaatuinen tutkimus- ja kehityslaitos tuottaa 2 800 neliömetrin testaustiloissaan entistä perusteellisempaa tietämystä metanolin käsittelystä, metanolin poltosta ja polttokennoteknologioista. Tällä varmistetaan turvallisuus ja tehokkuus tulevaisuuden metanolikäyttöisillä kestävää kehitystä entistä paremmin tukevilla aluksilla.

Alfa Laval Test & Training Centre

Alfa Laval toimittaa maailman ensimmäisen metanolikäyttöisen laivojen höyrykattilaratkaisun, joka lisää polttoainejoustavuutta metanolilla

Alfa Lavalin metanolia tukevat ratkaisut tukevat merenkulkualan siirtymistä kohti hiilineutraalia vihreää metanolia. Yhtiö on laajentanut vaihtoehtoisten polttoaineratkaisujensa valikoimaa ottamalla käyttöön metanolilämmitteiset Aalborgin laivojen kattilajärjestelmät, jotka tarjoavat poikkeuksellista polttoainejoustavuutta ja jotka sopivat monenlaisiin polttoainetyyppeihin, mukaan lukien metanoli. Tämä on merkittävä virstanpylväs meriteollisuudessa, sillä se on ensimmäinen kerta, kun laivaan asennetaan metanolikattila.

Methanol boiler in the TTC 640x360

Alfa Laval Aalborg Boiler Solutions - polttoaineen suhteen joustava ja valmis tulevaisuuteen

Huippuosaamista höyryn ja kuuman veden tarpeiden täyttämisessä perinteisillä polttoaineilla jo vuosisadan ajan. Uraauurtava hiilenpoisto LNG:llä ja metanolilla ja valmis biopolttoaineille. Näyttää tietä kestävän merenkulun kattilateknologialle.

Haluan tietää lisää

Tietosi tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.