Herankäsittely kasviproteiinien käsittelyssä

 

 

 

Kasvipohjaisten proteiinien tuotanto vaatii paljon vettä, ja monilla tuottajilla on korkeat käyttökustannukset ja pahimmassa tapauksessa pienempi tuotantokapasiteetti vedensyötön rajallisuuden vuoksi. 

Jopa 70 % märkäjakotislauksessa käytettävästä vedestä päätyy heravirtaan. Alfa Lavalin herankäsittelyjärjestelmän avulla voit ottaa talteen suurimman osan prosessivedestäsi, vähentää jäteveden määrää sekä uuttaa arvokkaita proteiineja ja hiilihydraatteja. Lisäksi nämä järjestelmät voidaan helposti integroida sekä uusiin että olemassa oleviin laitoksiin.  

water circle plantbased
protein recovery plant based

Lisää saantoa proteiinien talteenotolla  

Jopa 30 % heran kuiva-aineesta on liukoisia proteiineja, peptidejä ja muita aminohappojohdannaisia, joita ei voi uuttaa päätuotantoprosessissa.  

Näillä proteiineilla on erinomainen sulavuus ja korkea markkina-arvo. Tämän ansiosta niitä voidaan käyttää erilaisissa tuotteissa, kuten laadukkaissa proteiinijauheissa, ravintolisissä ja terveyselintarvikkeissa. Niitä voidaan käyttää myös jalostettujen elintarvikkeiden toiminnallisina ainesosina, jotka tuovat rakennetta, vakautta ja muita toivottavia ominaisuuksia. 

Näiden proteiinien talteenotto lisää yrityksesi kokonaistuotantoa, parantaa tulostasi, minimoi jätteen syntymisen ja edistää tuotantoprosessiesi kestävyyttä ja kiertotaloutta.  

Alfa Laval tarjoaa edistyksellisiä järjestelmiä näiden proteiinien talteenottoon joko koaguloituneina proteiineina, jotka voidaan erottaa sentrifugoimalla, tai toiminnallisina proteiineina käyttämällä kalvoerotusta. Nämä järjestelmät on suunniteltu tehokkaiksi, luotettaviksi ja helppokäyttöisiksi, ja ne auttavat maksimoimaan tulokset ja kannattavuuden sekä minimoimaan ympäristöjalanjäljen. 

Valmista ja myy heratiivistettä  

Hera on monimutkainen seos hiilihydraatteja, proteiineja, suoloja ja muita yhdisteitä. Sen sijaan, että hera menisi hukkaan, voit helposti tiivistää heran ja myydä sen arvokkaana ainesosana tai esiasteena lisäprosesseja varten. Lisäksi heran tiivistäminen vähentää laitoksen jätevesiä, mikä minimoi toiminnan ympäristövaikutukset.  

Heratiivistettä voidaan myydä rehun ainesosaksi, joka toimii proteiinin ja muiden ravintoaineiden lähteenä. Heratiivistettä voidaan käyttää myös raaka-aineena fermentointiprosesseissa, joissa heran sokerit ja proteiinit muunnetaan arvokkaiksi tuotteiksi, kuten biopolttoaineiksi, orgaanisiksi hapoiksi ja entsyymeiksi. Kolmas heratiivisteen käyttökohde on biokaasun tuotanto, tarkemmin sanottuna uusiutuvan metaanin tuottaminen.  

Alfa Laval tarjoaa haihdutus- ja kalvojärjestelmiä, jotka on optimoitu heran tiivistämiseen, ja sovellusasiantuntijamme auttavat yrityksiä maksimoimaan tehokkuuden ja kannattavuuden sekä minimoimaan samalla ympäristövaikutukset. 

whey concentrace plant based
water recovery plant based

Veden talteenotto ja uudelleenkäyttö 

Noin 70 % proteiinin uuttamisessa käytetystä vedestä päätyy heravirtaan, ja tämän veden talteenotto vaikuttaa erittäin positiivisesti vedenkulutukseen ja kestävään kehitykseen. 

Alfa Laval tarjoaa edistyksellisiä haihdutus- ja kalvojärjestelmiä veden ottamiseksi talteen heravirroista. Talteen otettua vettä voidaan käyttää puhdistamiseen tai kiillottaa edelleen, jotta sitä voi käyttää uudelleen laitoksessa. 

Ympäristöhyötyjen lisäksi veden talteenotto vähentää myös veden hankinta- ja käsittelykustannuksia ja parantaa tuotantoprosessien taloudellista kannattavuutta.  

Alfa Lavalin haihdutus- ja kalvojärjestelmät on suunniteltu tehokkaiksi, luotettaviksi ja helppokäyttöisiksi, mikä auttaa yrityksiä maksimoimaan veden talteenoton ja minimoimaan ympäristövaikutukset. 

.

Esimerkki herankäsittelyjärjestelmästä 

AL_Process & Flowchart_Plant-based_230523_2-C.jpg

Täysin räätälöidyt herankäsittelyjärjestelmät 

Täysin räätälöidyt herankäsittelyjärjestelmät 

Sovellusasiantuntijamme suunnittelevat käyttöolosuhteidesi ja vaatimuksiesi mukaan tarpeitasi täydellisesti vastaavan herankäsittelyjärjestelmän. Yllä olevassa prosessikaaviossa näkyy esimerkki, jossa proteiinit, hiilihydraatit ja vesi otetaan talteen. Tämän järjestelmän etuja ovat seuraavat:  

  • Talteen otettu vesi voidaan käyttää uudelleen huuhteluun ja CIP pesuun tai pääprosessissa.  
  • Saanto on parempi proteiinien talteenoton ansiosta.  
  • Jätevesimäärät ja BOD-tasot laskevat merkittävästi.  

Toimintaperiaate 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa hera kuumennetaan säästöyksiköllä ja suoralla höyryn syötöllä, jolloin proteiini koaguloituu. Sen jälkeen koaguloitunut proteiini erotetaan nesteestä dekantterilla ja siirretään kuivaimeen. 

Dekantterista tuleva nestefaasi johdetaan haihdutusjärjestelmään, jossa vesi keitetään pois ja jäljelle jää pääosin hiilihydraateista ja suoloista koostuva tiiviste, jota voidaan hyödyntää biokaasun tai bioetanolin tuotannossa. 

Haihdutusjärjestelmästä tuleva kondensoitunut vesi puhdistetaan käänteisosmoosikalvojärjestelmässä ennen uudelleenkäyttöä joko pääprosessissa tai huuhteluun tai CIP pesuun. 

Permeaatti (eli suodatettu vesi) voidaan käyttää uudelleen puhdistukseen ja retentaatti (loput) siirretään jätevedenpuhdistamolle. 

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Kattavat palveluratkaisut 

MF 1044413 adjusted XL

Yhdistämme järjestelmäkeskeisen ajattelutavan laajaan prosessiosaamiseemme perustuvaan palveluun, ja optimoimme siten koko prosessisi suorituskyvyn tunnistamalla ongelmiesi perimmäiset syyt ja puuttumalla niihin.

Tarjoamme täyden valikoiman palveluita, jotka kattavat laitoksesi koko käyttöiän. Maailmanlaajuinen huoltoverkostomme kattaa lähes 100 maata, joten nopea ja ammattitaitoinen tuki on aina lähellä.

Jos haluat maksimoida investointisi tuoton, suosittelemme Alfa Lavalin huoltosopimusta. Se on täysin mukautettavissa oleva huoltoratkaisu, jolla helpotat budjetointia sekä varmistat maksimaalisen suorituskyvyn ja käyttöasteen. Saat keskittyä rauhassa päivittäiseen toimintaasi, kun me hoidamme tarvittavien huoltotoimien suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen.

Katso, miten voimme auttaa huolloissa

Avaintuotteet