Täysimittainen testaus perustana uuden dekantterilingon valinnalle

ALDEC G3 ‑linko tuo Horsensin kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle yli 100 000 euron säästöt lietteen hävityksessä

PVM 2023-11-28

Horsens municipal wastewater treatment plant

Tanskalainen kunnallinen jätevedenpuhdistamo Horsens Vand A/S on hankkinut keskuspuhdistamolleen uuden Alfa Laval ALDEC G3 -lingon, joka lisää hävitettävän lietteen kuiva-ainepitoisuutta 4–6 %. Tämä tuo lietteenhävityskustannuksissa 100 000–130 000 euron säästöt vuodessa.

Horsens Vand A/S:llä puhdistetaan 10 miljoonaa kuutiometriä jätevettä vuodessa, ja lietteenhävityskustannukset ovat merkittävä budjettikohta. Tämä johtuu sekä päätöksestä välttää lietteen levittämistä juomaveden kannalta merkityksellisille alueille että siitä, että alueella on myös paljon maatalousmaata, joka ei sovellu lietteen vastaanottamiseen. Itse asiassa biologisten kiintoaineiden hävittämisen hinta on niin korkea, että kuivatun lietteen kuivien kiintoaineiden pitoisuuden nostaminen vain yhdellä prosentilla merkitsee Horsens Vandille noin 200 000 Tanskan kruunun (noin 25 000 euron) säästöjä vuodessa.

”Hävittämiskustannusten perusteella meille on aina ollut selvää, että meidän on keskityttävä saavuttamaan mahdollisimman suuri kuivien kiintoaineiden prosenttiosuus hävitettävässä lietteessä”, Horsens Vandin operatiivinen johtaja Erling Nielsen sanoo. ”Niinpä kun vanha linkomme oli vaihdettava, asetimme optimaalisen lietteen vedenpoiston etusijalle uutta linkoa valittaessa.”

Projektipäällikkö Jørgen Ebbesen sai tehtäväkseen löytää työhön parhaiten sopiva linko. Ebbesen toteaa haasteestaan: ”Tiedämme, että eri jätevedenpuhdistamoiden lietteissä on valtavia eroja. Joten vaikka eri linkovalmistajat voivat esittää todella hyviä tuloksia muista asennuksista, se ei takaa, että samat tulokset voidaan saavuttaa meidän laitoksellamme. Siksi päätimme neuvotella kolmen eri toimittajan kanssa täysimittaisen testin järjestämisestä heidän lingoillaan, jotta saisimme parhaat mahdolliset pohjatiedot lopullisen valinnan tekemiselle.”

Uusin linko on paras sijoitus

Yksi toimittajista oli Stjernholm A/S, tanskalainen veden- ja jätteenkäsittelyyn erikoistunut urakoitsija, joka toimii Alfa Lavalin yhteistyökumppanina kanssa Alfa Lavalin linkojen markkinoinnissa Tanskassa. Stjernholm A/S:n toimitusjohtaja Kaj Stjernholm oli luonnollisesti mielissään saadessaan puhelun Horsens Vandilta.

”Uusien ominaisuuksien vuoksi uudella Alfa Laval ALDEC G3 ‑lingolla on korkeampi hankintahinta kuin edeltäjällään, mutta mielestämme se on myös huomattavasti tehokkaampi. Niinpä otimme innolla vastaan mahdollisuuden osoittaa, että uusi linko on kannattavampi hankinta", hän selittää. ”Meillä on ollut loistava yhteistyösuhde Horsens Vandin kanssa koko projektin ajan, ja olemme luonnollisesti iloisia siitä, että lupauksemme ALDEC G3 ‑lingon tehokkuudesta pitää myös todellisuudessa ja että meidät valittiin siksi heidän toimittajakseen."

Täysimittainen testiasetelma vaatii paljon työtä, mutta se on ylivoimaisesti paras perusta päätöksenteolle. Alfa Lavalin uuden sukupolven ALDEC G3 -lingot kuluttavat vähemmän energiaa kuin edeltäjänsä, mikä tuo säästöjä pitkällä aikavälillä.

Asiakkaan ääni

”Syksyllä 2014 suoritetun kahden kuukauden täysimittaisen testin sekä laitoksellamme tapahtuvan jatkuvan käytön perusteella tiedämme, että voimme saavuttaa vähintään 28–29 prosentin kuiva-ainepitoisuuden kuivatussa lietteessä polymeerikulutuksella 13–15 kg/kuiva-ainetonni. Vertailun vuoksi aiemmin käyttämällämme lingolla päästiin noin 24 prosentin kuiva-ainepitoisuuteen. Uuden Alfa Laval ALDEC G3 -lingon avulla saavutettujen energiansäästöjen lisäksi me – ja viime kädessä asiakkaamme – saamme siis vuotuiset 800 000:n ja miljoonan Tanskan kruunun välillä (noin 100 000–130 000 euroa) olevat säästöt nykyisillä lietteen hävittämisen hinnoilla”,

Horsens Vandin operatiivinen johtaja Erling Nielsen sanoo.

 Horsens municipal wastewater treatment plant Erling Nielsen Jørgen Ebbesen

Projektipäällikkö Jørgen Ebbesen ja operatiivinen johtaja Erling Nielsen tarkastavat ALDEC-dekantterijärjestelmän tuotoksen eli kuivatun lietteen, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 28 29 %.

Tuote

Uraauurtava ALDEC G3 ‑dekantterilinko on lingon rakenteen ja suorituskyvyn perusparametrien uudelleensuunnittelun tulos. 

Alfa Laval ALDEC G3 decanter for sludge treatment

Lisätietoja lietteen käsittelyyn tarkoitetusta Alfa Laval ALDEC G3 ‑lingosta

Pienennä ympäristöjalanjälkeäsi Alfa Lavalin tuotevalikoiman avulla

Alfa Laval auttaa pienentämään veden ja jätevirtojen aiheuttamaa ympäristöjalanjälkeä maksimoimalla veden uudelleenkäytön, muuttamalla jätteen arvoksi ja minimoimalla energiankulutuksen ja jätteen. Tarjoamme kattavan valikoiman jätevedenpuhdistukseen, suodatukseen ja lietteen käsittelyyn tarkoitettuja laitteita, jotka auttavat jäteveden puhdistamisessa hävittämistä tai veden uudelleenkäyttöä varten, lämmön talteenotossa sekä hävitettävän lietteen määrän vähentämisessä. 

Biologinen jäteveden käsittely

Lietteen käsittely