Culturefuge

Culturefuge-tuoteperhe sisältää ainutlaatuisia pohjasta täytettäviä, hermeettisiä soluseparaattoreita ja biofarmasia-alan separaattoreita (tai kokonaisia erotusjärjestelmiä), jotka on kehitetty erityisesti nisäkkäiden soluviljelmille, mikrobisoluille ja sakkautuneille proteiineille. Niillä saavutettava syötön hellävarainen ja tehokas kiihdytys auttaa välttämään helposti leikkautuvien soluseinäkalvojen tuhoutumista, helpottaen kohdeproteiinien jälkipuhdistusta ja parantaen kustannustehokkuutta.

Culturefuge cell centrifuge

Nimenomaan soluviljelyä varten kehitetyt kiintoaineen poistavat separaattorit ja solusentrifugit

 • Tasainen tuotelaatu – täysin hermeettiset olosuhteet estävät tehokkaasti ilman ja nesteen välisen kontaktin kulhon sisällä
 • Pienempi leikkaantumisen ja kontaminaation riski – ainutlaatuisen onton kararakenteen syöttö varmistaa solujen hellävaraisen erottamisen.
 • Helposti skaalattava – kompakti ja joustava rakenne mahdollistaa tarkan laajentamisen pilottilaitoksesta tuotantolaajuuteen
 • Maksimaalinen hygienia – huuhtelusuuttimet puhdistavat sentrifugin kulhon ja syklonin ulkopuolelta ja rungon kannen sisäpuolelta
 • Materiaalit täyttävät käsittelyyn liittyvät vaatimukset – automatisoitu puhdistus ja desinfiointi toteutettavissa CIP- tai SIP-järjestelmillä

Culturefuge-solusentrifugi voidaan toimittaa valmiiksi liukukiskoasennettuna, ja se on tärkeimpien paineastiamääritysten mukainen. Järjestelmä koostuu väliaineen ja prosessinesteen putkistosta, integroidusta PLC-logiikkaohjaimellisesta sähköjärjestelmästä ja paineilmayksiköstä. Rakennevaihtoja ovat superhienoksi sähkökiillotettu tuotteen kosketuspinta ja höyrysteriloitava pumppu kiintoainevaiheen materiaalisiirtoja varten. 

Hellävarainen tuotteen kiihdytys

Culturefuge on separaattorimallisto, joka on suunniteltu soluviljelmien ja muiden herkästi leikkaantuvien biologisten materiaalien hellävaraista käsittelyä varten. Ainutlaatuisen onton karakonseptin ansiosta syöteneste voidaan kiihdyttää hellävaraisesti solusentrifugin pyörimisnopeuteen, mikä minimoi solujen hajoamisen. Tällä estetään ei-toivottu solunsisäisten proteiinien vapautuminen tai minimoidaan herkkien proteiinisaostumien tuhoutuminen. Näin järjestelmä parantaa saantoa ja optimoi tuotteen jatkojalostusta varten.

Skaalattava sentrifugi soluviljelyyn

Lopputuotteen tasalaatuisuuden varmistava Culturefuge-solusentrifugi on ihanteellinen ratkaisu soluviljelyjen fermentointiin ja jatkuvaan solujen keräämiseen hermeettisissä olosuhteissa. Lisäksi se voidaan skaalata tarkasti ja luotettavasti pilottiratkaisusta täysimittaiseen tuotantolaitokseen.

Ilmatiivis soluviljelysentrifugi ja -separaattori

Culturefuge on täysin hermeettinen separaattori, joka käytännössä estää kaiken ilman ja nesteen kosketuksen separaattorin kulhon sisällä. Näin ollen se estää myös ilman kulkeutumisen mukaan tuotteeseen, mikä voisi aiheuttaa ongelmia jatkosuodatusprosesseissa. Lisäksi virtauksenhallintalaitteet voidaan sijoittaa sen lähtöpuolelle, syöttö on toteutettavissa täysin esteettä koko aukon mitalla. 

Hygieeninen rakenne

Culturefuge-solusentrifugit ja -separaattorit on valmistettu lainsäädännön kaikkein tiukimmat käsittelyvaatimukset täyttävistä materiaaleista. Käyttöolosuhteiden hygieenisyyttä voidaan ylläpitää yhdistämällä soluviljelysentrifugiin automaattinen puhdistus- ja desinfiointiratkaisu ilman merkittävää purkamis- tai asennustyötä käyttämällä SIP-sterilointi- ja CIP-pesujärjestelmiä. Lisäksi järjestelmässä on maksimaalisen hygienian varmistavat huuhtelusuuttimet, jotka puhdistavat sentrifugin kulhon ja syklonin ulkopuolelta ja rungon kannen sisäpuolelta.

Kattava erotusjärjestelmä

Alfa Laval Culturefuge -solusentrifugi toimitetaan liukukiskoasennettuna erottelujärjestelmänä, johon kuuluvat kiinteälle aluslevylle asennettu levypinoseparaattori, vaakasuuntainen vetoakseli, kierukkavaihde, voiteleva öljykylpy, ontto kulhon pystykara ja putkisto väliaineen ja prosessinesteen siirtoa varten. Lisäksi tuote sisältää integroidun sähköjärjestelmän, johon kuuluvat käynnistin, PCL-logiikkaohjain ja paineilmayksikkö. 

Soluviljelyerottimen rakenne täyttää useimpien merkittävien paineastiamääritysten vaatimukset, ASME ja PED mukaan lukien. 

Rakennevaihtoehdot

  • Superhienoksi sähkökiillotettu tuotteen kosketuspinta
  • Höyrysteriloitava pumppu kiintoainevaiheen materiaalisiirtoja varten.
  • Liukukiskoille asennettu yksikkö avointa käyttöä, suljettua käyttöä, höyrysteriloitavaa aseptista käyttöä tai vain höyrydesinfiointikäyttöä varten.

Culturefuge-solusentrifugimallisto

 • Culturefuge 100 pilottilaitoksiin tai pienen mittakaavan tuotantoon, kapasiteetti 200–2 000 l/h.
 • Culturefuge 200 keskisuuren mittakaavan tuotantoon, kapasiteetti 1 000–5 000 l/h.
 • Culturefuge 300 keskisuuren tai suuren mittakaavan tuotantoon, kapasiteetti 2 000–8 000 l/h.
 • Culturefuge 400 suuren mittakaavan tuotantoon, kapasiteetti 5 000–
  20 000 l/h.

Alfa Laval voi pyynnöstä toimittaa validoinnin tukipalveluja ja tehdä vaativan FAT-tehdastestauksen omassa testauslaitoksessamme.

Cuturefuge-solusentrifugi – edut

 • Kompakti ja joustava rakenne
 • Steriloitava
 • CIP-puhdistettava
 • Suljettu

Culturefuge-konsepti

Toiminto

Culturefuge-soluseparaattori käsittelee soluviljelmät ja muut leikkaantumisherkät biologiset materiaalit hellävaraisesti ja täysin hermeettisesti. Biologinen materiaali syötetään solusentrifugiin onton karan syöttöyhteen kautta.  Materiaalia kiihdytetään asteittain, kun se liikkuu ylöspäin levypinossa kohti pyörivää sentrifugin kulhoa, jossa erottelu tapahtuu.  Erotettu nestevaasi poistuu kulhon yläosassa olevan nesteen poistoyhteen kautta. Kiinteässä muodossa oleva kerätty kiintoaines poistuu ajoittain kulhon kehältä. Normaalituotannossa käyttövesi pitää liukuvan kulhon pohjan suljettuna kulhon kantta vasten. Tyhjennyksen aikana, kulhon liukuva pohja putoaa alas lyhyeksi aikaa (alle sekunniksi), jolloin kiintoaines pääsee poistumaan poistoyhteiden kautta. 

Ensimmäinen premium-erotusratkaisu kertaluonteisiin biolääketieteen käsittelyihin

Tutustu Alfa Laval CultureOneen, joka mahdollistaa todistetusti tehokkaan kirkastamisen leikkautumiselle herkän biologisen materiaalin hellävaraisen käsittelyn avulla ja parantaa samalla saantoa ja proteiinien talteenottoa. Valmistaudu löytämään uusia mahdollisuuksia pienten erien tuotantoon ylivertaisella suorituskyvyllä.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

Separaattoreihin liittyviä innovaatioita

Haluatko tietää lisää innovaatioistamme erotustekniikassa? Napsauta alla olevaa linkkiä. Alfa Laval keksi ensimmäisen separaattorin ja on toiminut edelläkävijänä erotustekniikan kehittämisessä jo yli vuosisadan ajan. Jaamme mielellämme kanssasi asiantuntemuksen, jota on kertynyt matkan varrella. Tutustu Separaattoreiden Innovaatiot -sivustoomme, josta saat lisätietoja erotustekniikan kehittymisestä ja siitä, miten Alfa Laval pyrkii jatkuvasti kehittämään tekniikkaa.

hss clara separator innovator640x360