sustainability banner finland2

”Edistämme muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta.
Teknologiamme ja vahvan, innovatiivisen kulttuurimme avulla annamme
asiakkaillemme ja työntekijöillemme mahdollisuuden rakentaa parempaa maailmaa tälle ja tuleville sukupolville.”

Kestävän kehityksen strategiamme

Kestävän kehityksen strategia on jaettu neljään pääalueeseen – välittäminen, sitoutuminen, kiertotalous ja ilmasto. Strategia kuvastaa ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon (ESG) liittyviä kysymyksiä, joissa voimme vaikuttaa eniten parantamalla toimintaamme.

road connecting dots 640

Kestävät ratkaisut

Lämmönsiirron, keskipakoseparoinnin ja virtaustekniikan teknologiamme mahdollistaa vastuullisen luonnonresurssien käytön, pienemmät teollisten prosessien ympäristövaikutukset, paremman energiatehokkuuden ja lämmön talteenoton sekä paremman vedenkäsittelyn ja pienemmät päästöt. Toisin sanoen kestävä kehitys on liiketoimintamme ytimessä.

Sustainability business opportunities banner 640x360
wind turbines on field 640x360

Optimoi tänään, innovoi tulevaisuutta varten

Viimeiset vuodet ovat opettaneet meille monia asioita, mutta ehkä tärkein oppimamme on, että muutos on ainoa pysyvä asia maailmassamme. Alfa Lavalilla on keskeinen rooli fossiilitalouden muuntamisessa kohti kestävää, hiilipäästötöntä, avointa ja inklusiivista maailmaa. Voit lukea lisää edistymisestämme kestävän kehityksen saralla vuoden 2022 kestävän kehityksen raportista, joka on osa vuosikertomusta:

PDF-versio      Digitaalinen versio      Muut raportit

Myötävaikuttaminen YK:n Global Goals ‑tavoitteisiin

YK on hyväksynyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta vuodelle 2030, ja maailman johtajat ovat sitoutuneet näiden niin kutsuttujen Global Goals ‑tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan, akateemisen maailman ja liike-elämän välillä on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Alfa Lavalin ydinliiketoiminta edistää voimakkaasti monien Global Goals ‑tavoitteiden saavuttamista.

SDG Wheel v2

Kestävien ratkaisujen nopeuttaminen

Kuvittele kestävämpi maailma. Maailma, jossa voidaan tuottaa enemmän vähemmällä. Maailma, jossa pystymme vastaamaan kasvaviin energiatarpeisiimme ja samalla vähentämään CO2-päästöjä. Kuvittele maailma, jossa voimme hyödyntää luonnonvarojen voimaa mutta samalla suojella niitä. Alfa Lavalilla emme vain kuvittele tätä maailmaa. Rakennamme sitä yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

Hiilineutraaliutta yhteistyöllä

Oman hiilijalanjäljen pienentäminen on pitkään ollut Alfa Lavalille selkeä panostuksen kohde, ja se on nyt kestävän kehityksen strategiamme kulmakivi.

carbon neutral 2030

Ihmisoikeusraportti 2022

Tässä raportissa haluamme valaista toimintatapojamme, ihmisoikeustyön edistämiseksi tekemiämme toimia sekä alueita, joilla pyrimme edelleen parantamaan. Tällä tavoin edistämme läpinäkyvyyttä sitoumuksessamme kunnioittaa niiden yksilöiden oikeuksia, joiden kanssa teemme yhteistyötä ja joihin luotamme toiminnassamme.

human-rights-woman-man

Tarinoita ja tapauksia

Alfa Laval liittyy Metanoli-instituuttiin ja tarjoaa asiantuntemustaan merenkulun hiilipäästöjen vähentämiseksi

Yrityksenä, joka pystyy auttamaan meriteollisuutta siirtymään vihreän metanolin käyttöön polttoaineena, Alfa Lavalilla on ilo liittyä Metanoli-instituutin jäseneksi. Vuonna 1989 perustettu Metanoli-instituutti toimii metanoliteollisuuden maailmanlaajuisena kauppajärjestönä, joka edustaa maailman johtavia metanolin tuottajia, jakelijoita ja teknologiayrityksiä.

FCM Methanol 640x360

Alfa Laval tekee yhteistyötä Schneider Electricin kanssa yrityksen energiatehokkuuden analysoimiseksi ja parantamiseksi

Alfa Laval laajentaa maailmanlaajuista yhteistyötään Schneider Electricin kanssa tietojen digitalisoimiseksi ja analysoimiseksi sekä toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Molemmat yhtiöt käyttävät lähes reaaliaikaisia ​​energiankulutustietoja eri toimipisteistä, maista ja alueilta tunnistaakseen ja määritelläkseen energiatehokkuusprojekteja. Yhteistyö on osa Alfa Lavalin pyrkimyksiä saada koko arvoketjunsa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

businessmen shaking hands-640x360