Energiatehokas petrokemian tuotanto

Petrokemian teollisuudella on valtava paine vähentää hiilipäästöjä ja lisätä samalla tuotannon saantoa. Alfa Lavalilla on yksi markkinoiden suurimmista tuotevalikoimista, jonka erittäin tehokkaat lämmönvaihtimet estävät tällä hetkellä 4,1 miljoonaa tonnia hiiltä vuosittain pääsemästä ilmakehään petrokemian tehtaiden kautta. Lisäksi innovatiivinen lämmönsiirtoteknologiamme vähentää veden ja raaka-aineiden kulutusta ja lisää samalla tuotannon kokonaiskäyttöastetta raskaimmissakin tehtävissä.

Petrochemicals 640x360

        

.

Säästä energiaa Alfa Lavalin avulla

Hukkalämmön talteenotto ja uudelleenkäyttö energiaintensiivisissä sovelluksissa, kuten reaktoreissa, tislauskolonneissa ja absorptiostrippausjärjestelmissä, on loistava tapa parantaa energiatehokkuutta petrokemian laitoksessasi. Mutta tiesitkö, että jos vaihdat uusimpaan Alfa Laval ‑levylämmönvaihtimeen, tulokset ovat jopa viisi kertaa parempia kuin jos käytät perinteistä putkilämmönvaihdinta? Voit jopa vähentää polttoaine- ja päästökustannuksia, käyttää alhaisemman lämpötilan höyryä, tuottaa sähköä kattilan ylikapasiteetista ja myydä ylimääräisen lämmön.

Tarkastellaan esimerkkinä erästä belgialaisista kemikaalitehdasasiakastamme. He asensivat prosessiinsa Alfa Laval Compablocin ottamaan talteen lämpöä liuottimen talteenottokolonniin muodostuneesta höyrystä. Tätä talteen otettua lämpöä voidaan sitten käyttää prosessisyötteen esilämmittämiseen höyryn sijaan. Tämän yksinkertaisen vaihdon ansiosta laitos pystyi vähentämään hiilidioksidipäästöjään 1 250 tonnilla vuodessa.

Tutustu muihin asiakkaiden menestystarinoihin

 

man in blue helmet inspecting pressure 640x360
.
female engineer with laptop outside chemical plant

Kasvata tuotantoasi

Monet prosessivaiheet liittyvät toisiinsa petrokemian laitoksissa, joten lämmönsiirron pullonkaulat yhdellä alueella voivat usein vaikuttaa koko tuotantovirtaan. Mutta sen sijaan, että rakentaisit  koko tehdasasettelusi uudestaan näiden ongelmien lievittämiseksi, voit kasvattaa tuotantoa ja vähentää hiilipäästöjä päivittämällä lämmönvaihtimesi energiatehokkaampaan vaihtoehtoon.

Eräs eurooppalainen amiinintuottaja teki juuri niin, eikä heidän tarvinnut kuin vaihtaa perinteiset putkilämmönvaihtimensa Alfa Laval Compablociin. Näin he pystyivät jäähdyttämään kondensoituneen ammoniakin paljon alempaan lämpötilaan ja lisäämään tislaustornin kapasiteettia. Toisin sanoen he pystyivät säästämään tilaa sekä vähentämään painoa ja suunnittelemattomia käyttökatkoksia sekä lisätä samalla kompressorin kapasiteettia.

Tutustu muihin asiakkaiden menestystarinoihin

.

Saavuta enemmän vähemmällä

Jos jo käytät petrokemian laitoksessasi kompaktia lämmönvaihdinta, tiedät, että voit saavuttaa samat tulokset vähemmällä. Alfa Lavalin kompaktin lämmönvaihtimen pieni koko mahdollistaa nykyisen rakenteen säilyttämisen, säästämisen asennuskustannuksissa sekä raaka-ainetarpeen pienentämisen maailman ehtyvien luonnonvarojen suojelemiseksi. Jos siis olet etsimässä uusia kattiloita tai jäähdytystorneja, tarkista ensin, voisiko Alfa Laval parantaa lämmön talteenottoasi.

Näin teki eräs suuri eteläamerikkalainen kumeenintuottaja tutkiessaan mahdollisuuksia päivittää tehtaansa putkilämmönvaihtimilla. He havaitsivat, että Compablocin asentaminen reboileriin bentseenin tislauskolonniin poistaisi tarpeen tehdä kalliita perustus- ja rakennetöitä ja säästäisi samalla myös tilaa. He onnistuivat jopa vähentämään höyrynkulutustaan merkittävästi.

Tutustu muihin asiakkaiden menestystarinoihin

cut investment
.
engineer at plant 640x360

Jäähdytyksen rajoitusten ratkaiseminen

Lämpötilojen jatkaessa nousuaan maailman jäähdytysinfrastruktuurin kysyntä kasvaa. Olipa sitten makeasta vedestä tulossa niukka resurssi, kapasiteetti jäämässä jälkeen kysynnästä tai ympäristön lämpötila nousemassa liian korkeaksi, yksinkertaisin ratkaisu tuotannon lisäämiseen on vaihtaa olemassa olevat lämmönvaihtimet uudempaan, tehokkaampaan malliin. Näin voit toimia korkeammissa lämpötiloissa, käyttää hukkalämpöä uudelleen jäähdytyksen sijaan ja eliminoida tuotannon pullonkaulojen riskin.

Tutustu muihin asiakkaiden menestystarinoihin

.
increase uptime

        

Energy Hunter – hukkaenergian metsästys

Energiatehokkuuden parantamiseksi meidän kaikkien on metsästettävä hukkaenergiaa ja vähennettävä sen määrää. Alfa Lavalilla on tekniikkaa, asiantuntemusta ja palvelua lämmönsiirtotehon maksimoimiseksi. Laske uudella työkalullamme, kuinka paljon voit säästää tänään.

Energy Hunter screen view