Kalvosuodatus: arvoa jäteveden käsittelystä

Norjalainen kunta tarkastelee jäteveden käsittelyä täysin uudesta näkökulmasta panostaen etenkin toiminnan kestävyyteen ja mahdollisuuteen ottaa talteen tärkeitä raaka-aineita uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten.

PVM 2023-11-28
Wastewater

Sarpsborgissa 88 km Oslosta etelään sijaitseva Alvimin jätevedenpuhdistamo on rakennettu 1980-luvulla, ja se käsittelee Sarpsborgin kunnan ja läheisen Årumin jätevesiä Fredrikstadissa.

Väestön kasvu, jatkuva liiketoiminnan kehitys sekä tiukkenevat vedenkäsittelymääräykset Oslonvuonon ravinnepitoisuuksien nousun hillitsemiseksi, johtivat siihen, että oli varmistettava että puhdistamon kapasiteetti ja poistoveden laatu täyttävät tulevaisuuden vaatimukset – mutta kunnan päättäjät eivät tyytyneet tähän.

"Alvimin puhdistamosta tulee korkean teknologian resurssilaitos, joka täyttää nykyiset ja tulevat käsittelyvaatimukset", kertoo Sarpsborgin kunnan tiedottaja. "Meille jätevesi ei ole enää ongelma, vaan raaka-aine resurssien talteenotossa. Uusi ja päivitetty Alvimin puhdistamo ei ainoastaan puhdista jätevettä entistä paremmin. Sen avulla voidaan myös optimoida tärkeimpien luonnonvarojen, kuten typen ja fosforin, kierrätys ja uudelleenkäyttö ihmisten, eläinten ja muun luonnon hyväksi. Lisäksi arvokkaat luonnonvarat otetaan talteen entistä turvallisemmin, ja ne kierrätetään takaisin käyttöön esimerkiksi lannoitteiden ainesosina."

Sarpsborgin kunta valitsi ratkaisuksi kalvobioreaktorin (MBR) , jonka kalvot tulevat Alfa Lavalilta. Valmistuessaan uudistetun ja laajennetun puhdistamon palvelukapasiteetti on 105 000 henkilöä, eli käsiteltävä virtaus on keskimäärin 1 200 kuutiometriä tunnissa. Kyseessä on yksi Norjan ensimmäisistä suurista kalvobioreaktoreista ja maailman suurin reaktori, jossa hyödynnetään Alfa Lavalin kalvoteknologiaa.

"Huoli Oslonvuonoon laskettavan veden ravinnepitoisuuksista on saanut aikaan lakimuutoksia, ja jäteveden käsittelyä pidetään tarkasti silmällä", selittää Alfa Lavalin Emmanuel Joncquez, Application Engineer, Global Technology. "Ratkaiseva tekijä Sarpsborgin viranomaisille oli jäteveden laatu MBR-prosessin lopussa, etenkin typen ja fosforin poiston osalta."

Kestävään kehitykseen oli tärkeä panostaa, ja siksi uusittu puhdistamo sisältää esimerkiksi aurinkopaneeleita, pienvoimalan ja lämpöpumpun. Lisäksi puhdistamo käyttää biokaasua sähkön ja lämmön tuotantoon. Kemikaalien käyttö minimoidaan ja vesiliikenteen infrastruktuuri optimoidaan. Tavoitteena on energia- ja lämpöomavaraisuus, ja ylijäämä toimitetaan lähialueen teollisuudelle esimerkiksi kaukolämmitykseen. "On mullistava asia, että fosfori poistetaan jätevedestä biologisen prosessin avulla kemiallisen saostamisen sijaan", Emmanuel toteaa.

"Kehitämme Alvimin puhdistamoa vastaamaan kaikkiin nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin", kertoo Sarpsborgin kunnan tiedottaja. "Tulevaisuudessa voi olla mahdollista puhdistaa jätevedestä mikromuovit, lääkejäämät, torjunta-aineet ja ympäristömyrkyt. Tärkeää on myös fosforin ja typen talteenotto, biokaasun tarjoaman fossiilittoman energian hyödyntäminen, jäteveden lämmön talteenotto ja sähköntuotanto."

"Sveitsiä pidetään yleisesti Euroopan edistyksellisimpänä maana, mitä tulee veden laatua suojelevaan politiikkaan", Emmanuel sanoo. "Vuonna 2024 tulee voimaan uusia EU-säädöksiä mikroepäpuhtauksien poistamisesta. Yhteistyö Sarpsborgin kanssa antaa meille siis erittäin tärkeää tietoa siitä, miten voimme tarjota parasta mahdollista teknologiaa haasteeseen vastaamiseksi."

Osana vedenpuhdistamon päivitystä ja laajennusta kalvosuodatuksen toteuttamiseen on varattu 8,2 milj. euroa, ja laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2027.

Korostetut teknologiat

cleantech water savings

Puhdas vesi

Alfa Lavalin kalvobioreaktorin ansiosta Sarpsborgin kunta pystyy täyttämään uudet vedenlaatumääräykset Oslonvuonossa:

  • Ei saostuneita kiintoaineita
  • 95-prosenttinen fosforin poisto lähdössä
  • 75-prosenttinen typen poisto
Sarpsborg Municipality

Kuva: Sarpsborgin kunta