PureSOx

Alfa Laval PureSOx on johtava merenkäynnin pesuriratkaisu SOx-vaatimusten täyttämiseen ja perustaksi hiilidioksidin talteenotolle. Se soveltuu sekä avoimeen että suljettuun kiertoon ja voidaan toimittaa myös molemmissa tiloissa toimivana hybidijärjestelmänä. PureSOx on asennettu satoihin merialuksiin vuodesta 2009 lähtien. Alfa-Lavalin pesuripalvelujen omistajat pääsevät nauttimaan varmasta SOx-vaatimustenmukaisuudesta, erinomaisesta polttoainetehokkuudesta ja mielenrauhasta.

PureSOx脱硫装置-PureSOx desulfurization system

Älä tyydy SOx-säännösten täyttämiseen – ole askel edellä

  • Rikin poisto pakokaasusta yli 98 % teholla ja pienhiukkasten talteenotto pakokaasujen pesussa ovat hiilidioksidin talteenoton perusedellytykset
  • Lähes 15 vuotta merellä – satoja todistetusti SOx-vaatimukset täyttäviä meriteollisuuden pesuriratkaisuja
  • Saatavana avoimen tai suljetun kierron ratkaisuna tai hybridiratkaisuna
  • Johtava vedenkäsittelyratkaisu suljetun kierron pesurikäyttöön
  • Pesurin varaosat, käyttökoulutus, huoltopalvelut ja muut palvelut helposti saatavana maailmanlaajuisesti

Alfa Laval PureSOx on ollut edelläkävijä merenkulun rikkipäästövaatimusten täyttämisessä jo pitkään. Se on myös erinomainen perusta tuleville hiilenpoistoratkaisuille. PureSOx-järjestelmät tukevat hiilidioksidin talteenottoratkaisun toteutusta, sillä pakokaasun tehokkaasti jäähdyttävä ja puhdistava pesurijärjestelmä on kaikkien tällaisten ratkaisujen perusedellytys.

PureSOxin omistajat pääsevät nauttimaan alhaisten polttoainekustannusten lisäksi Alfa Lavalin pitkäaikaisesta kokemuksesta, laadukkaasta tuotannosta ja syvällisestä pesuriteknologian tuntemuksesta. Asiantuntemuksemme pesuriveden käsittelyssä on vahva perusta, jonka varaan olemme koonneet kattavan merenkulun pesuripalvelujen valikoiman.

Miksi pesurin käyttäminen SOx-vaatimusten täyttämiseen on kannattavaa?

Polttoaineen hintaheilahtelut ovat arvaamattomia, mutta suuren rikkipitoisuuden polttoaine on varmasti aina vähärikkisiä vaihtoehtoja halvempaa. PureSOx-pesurin ansiosta voit käyttää edullisempaa polttoainetta, koska pesuri alentaa rikkipäästöt vähärikkisen polttoaineen tasolle. Investointi rikkipesuriin maksaa siis itsensä nopeasti takaisin polttoainesäästöjen ansiosta.

.

Alfa Laval PureSOx -pesurijärjestelmän asentaminen

Rikkipesurijärjestelmän asentaminen alukselle vaatii sekä asiantuntemusta että kokemusta etenkin, jos on kyse jälkiasennuksesta. Alfa Laval on toimittanut PureSOx-ratkaisuja jo lähes 15 vuoden ajan, joten projektinhallintarutiinimme ja pesurien asennusprosessimme ovat hioutuneet sujuvan tehokkaiksi. Otamme vastuun prosessista ja minimoimme asennuksen aiheuttaman käyttökatkon tekemällä tiivistä yhteistyötä sinun, telakan ja mahdollisen suunnitteluyrityksen kanssa.

.

Tekniikka

Avoimen vai suljetun kierron pesuri vai hybridiratkaisu?

Pestyn veden suoraan mereen päästävät avoimen kierron pesurijärjestelmät ovat yleinen valinta, koska niiden pääoma- ja käyttökustannukset ovat muita vaihtoehtoja pienemmät. Alhainen veden emäksisyys tai paikalliset vedenpoistomääräykset voivat kuitenkin rajoittaa avoimen kierron pesurin käyttöä. Suljetun kierron pesurijärjestelmä kierrättää pesurivettä ja päästää mereen vain pienen määrän puhdistettua poistovettä, joten sen vaatimustenmukaisuus on avoimen kierron ratkaisuja kattavampi. Älykkäin valinta monessa tapauksessa saattaa kuitenkin olla hybridipesuri, jota voidaan käyttää sekä avoimen että suljetun kierron tilassa ja joka antaa näin turvaa tulevia vaatimusten muutoksia varten. PureSOx voidaan toimittaa missä tahansa näistä kolmesta kokoonpanosta.

.

Perusteita Alfa Lavalin ratkaisun valitsemiselle pakokaasun puhdistukseen

.

Keskustele kanssamme PureSOxista ja rikkipäästövaatimusten täyttämisestä

Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.