PureBallast 3.1

Alfa Laval PureBallast 3 on johtavan painolastiveden käsittelytekniikan kolmas sukupolvi - ja ensimmäinen ratkaisu, joka on valmis täyttämään G8-vaatimukset. Se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kaikilla vesillä: sisä- ja murtovesillä ja merellä. Tähän mennessä on myyty yli 4 000 PureBallast-järjestelmää sadat jälkiasennukset mukaan luettuina.

PureBallast 3 Ultra

Puhdas painolastivesi ja maailmanlaajuinen tavoitettavuus

 • Täysi virtaus jopa 42 %:n UV-läpäisevyydessä
 • Energiatehokas suorituskyky
 • Yhdysvaltojen rannikkovartioston hyväksymä, IMO- ja AMS-tyyppihyväksytty ja valmius tarkistettuun G8-ohjeistukseen
 • Ex-järjestelmät ja pienikokoiset järjestelmät pienempiin aluksiin
 • Yksinkertainen ja kemikaaliton täysautomatisoitu toiminta
On hyvä tietää, että painolastiveden laatu mahdollistaa aluksesi käyttämisen kaikkialla maailmassa. Maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme ansiosta voit lisäksi olla varma siitä, että saat apua tarvittaessa. Vaativimpien standardien vaatimukset täyttävän painolastiveden lisäksi tarjoamme tehokkaan tuotannon, kattavan palveluvalikoiman ja maailmanlaajuisen, hyvin varustellun toimittajaverkoston.

IMO revised G8 – the clock is ticking

From 28 October 2020, more stringent IMO rules will apply for type approving ballast water treatment systems. In short, the vast majority of ports will be off limits to any system installed without meeting them. Get the facts and learn why Alfa Laval PureBallast 3 is ready.

IMO revised G8 vignette640x360

Tehostuspumppuratkaisu PureBallast 3 Ex:lle

Alfa Laval -painolastivedenkäsittelyjärjestelmien ja Framo-pumppausjärjestelmien tekniset tiimit ovat kehittäneet ratkaisun lisäpumppauspään tarjoamiseksi, kun PureBallast 3 Ex asennetaan kansihyttiin. Varmistamalla, että PureBallast 3 Ex -järjestelmä pystyy käsittelemään omia painevaatimuksiaan, lisävarusteena saatava korotuspumppuyksikkö (BPU) poistaa nykyisen liitäntälaitepumppujärjestelmän muutostarpeen säilyttäen siten sen optimoinnin ja aluksen lastinpurkuasteet.

Esittelyssä Alfa Laval PureBallast 3

Alfa Laval PureBallast 3 on tehokas ratkaisu kaiken tyyppiseen painolastivesien käsittelyyn biologisesta desinfioinnista jalanjäljen ja sähkönkulutuksen hallintaan. Suoraan linjastoon kytkettävän joustavan rakenteen ansiosta se sopii lähes kaikenlaisiin aluksiin. Yksittäinen järjestelmä pystyy käsittelemään 32 – 3 000 m3/h:n virtauksen ja kapasiteettia voidaan kasvattaa useita järjestelmiä käyttämällä.

 

Puhdasta luottamusta - kaikilla vesillä

Alfa Laval PureBallast 3 on johtavan painolastiveden käsittelytekniikan kolmas sukupolvi - ja ensimmäinen ratkaisu, joka on valmis täyttämään G8-vaatimukset. Tähän mennessä on myyty yli 1 900 PureBallast-järjestelmää sadat jälkiasennukset mukaan luettuina. Lisäksi hyvin valmistautunut toimittaja tukee Alfa Laval PureBallast 3 -järjestelmää. Laajamittaiset tuotantoresurssit, vahvat kumppanuudet ja hyvin kehittynyt huoltotarjonta tekevät Alfa Lavalista varman valinnan painolastiveden käsittelyssä.

BWTherobanner 640x360
.

Järjestelmän esittely

Käsittelytekniikka

Alfa Laval PureBallast 3 käyttää parannettua UV-käsittelymenetelmää, joka on kehitetty yhteistyössä Wallenius Waterin kanssa. Se toimii ilman suolaa tai kemikaaleja jopa makeassa vedessä.

Biologinen desinfiointi

Biologinen desinfiointi, joka on tärkein käsittelyprosessi, tapahtuu tehostetussa UV-reaktorissa. Reaktorin virtausoptimoitu sisätila varmistaa suuren turbulenssin ja UV-pitoisuuden.

Reaktorin keskipaine-UV-lampuissa on erikoissuunnitellut, synteettisestä kvartsista valmistetut kuvut. Nämä ainutlaatuiset kuvut tukevat laajempaa aallonpituusspektriä, joten desinfioinnin ajaksi käyttöön saadaan enemmän UV-valoa. Reaktorin sisäisen rakenteen ansiosta tämä takaa optimaalisen UV-annoksen ja pienen energiankulutuksen.

Suodatus

Reaktorin toimintaa tukevassa suodatusvaiheessa poistetaan kookkaammat organismit ja hiukkaset ennen biologista desinfiointia. Tämä parantaa veden laatua ennen käsittelyä erityisesti sameassa rannikkovedessä ja makeassa vedessä.

Reaktorin ja tehokkaan suodatinkorirakenteen yhdistelmän ansiosta järjestelmä pystyy käsittelemään jopa vain 42 %:n UV-läpäisevyyden makeaa vettä ja murto- ja merivettä.

PureBallast-treatment-technology-624.jpg


Järjestelmävalikoima

PureBallast 3 -tuotevalikoima on kehitetty erityyppisten alusten vaatimuksiin ja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

PureBallast Compact Flex

Kaikkialle sopiva suorituskyky

Alfa Laval PureBallast 3 Compact Flex sopii ihanteellisesti useimpiin aluksiin. Järjestelmä toimitetaan asennusta helpottavina irto-osina, ja sen virtauskapasiteetti on 32 – 1 000 m3/h.

PureBallast 3 Compact Flex on erittäin joustava inline-järjestelmä, jonka tilantarve on minimaalinen. Käsittelyvaiheet integroidaan painolastiveden putkiin niihin asennettavilla komponenteilla. Yksinkertaiset Kytke ja käytä -liitännät vähentävät suunnittelutarvetta, nopeuttavat asennusta ja tarjoavat edullisen, useimpiin asennuksiin sopivan asennusratkaisun.

Käsittelykomponentit

 • Suodatin
 • Reaktori

Tukikomponentit

Täydentävät komponentit ovat tukijärjestelmiä, joilla rakenne voidaan optimoida joustavasti.

 • Sähkökaappi
 • CIP-pesuyksikkö
 • LDC1/LDC2 yli 300m3/h:n virtauksille

Saatavana on laaja valikoima lisälaitteita, jotka tukevat integrointia mihin tahansa alukseen, kuten vastavirtahuuhtelupumppuja, näytteenottopisteitä, venttiilipaketteja ja kaukosäätöpaneeleja.

PureBallast System.png

compact-system-white.jpg

Markkinoiden tarpeisiin sovitetut pienikokoiset järjestelmät

PureBallast 3 Compact on ahtaisiin paikkoihin sopiva kytkentävalmis moduuli, jonka virtauskapasiteetti on 32–300 m3/h.

Alustaan kiinnitetyt ratkaisut

Alfa Laval PureBallast 3 Compact voidaan toimittaa myös alustaan kiinnitettynä moduulina, joka on paitsi pienikokoinen myös helppo asentaa minimoidun putkiston ansiosta. Alusta vie vain vähän tilaa. Se yhdistetään yksinkertaisten kytke ja käytä -liitosten avulla. Virtauksille 32 - 300 m3/h.

Kaikki osat sijaitsevat alustassa lukuun ottamatta sähkökaappia, jonka sijoituspaikka voidaan valita vapaasti. Kaappi toimii yhdistettynä lampun ja suurempien järjestelmien ohjauskaappina.

Seuraavat komponentit on sisällytetty PureBallast 3 Compact -liukukiskoon:

 • Suodatin
 • Reaktori
 • CIP-pesuyksikkö
 • Sähkökaappi voidaan sijoittaa vapaasti jopa 30 metrin päähän UV-reaktorista

Saatavana on laaja valikoima lisälaitteita, jotka tukevat integrointia mihin tahansa alukseen, kuten vastavirtahuuhtelupumppuja, näytteenottopisteitä, venttiilipaketteja ja kaukosäätöpaneeleja.

Ex-järjestelmät

PureBallast 3 Ex on käytettävissä suurille virtauksille: 250-3000 m3/h. Vieläkin suuremmat virrat ovat mahdollisia, jos käytetään useita järjestelmiä.

Yksinkertaistettu Ex-rakenne

PureBallast 3 on saatavana erilaisina, esimerkiksi Zone 1-, IIC- ja T4-yhteensopivina Ex-versioina. Lamppujen ohjauskaappien joustava sijoitusmahdollisuus yksinkertaistaa Ex-järjestelmien asennussuunnittelua. Kaapit voidaan sijoittaa vaarallisen vyöhykkeen ulkopuolelle ja jopa 150 metrin päässä reaktoreista, joita ne palvelevat.

Määrätyt vakio-ominaisuudet ovat merkityksellisiä myös Ex-järjestelmissä. Esimerkiksi reaktorin lämpö- ja tasoantureissa on PLC:n ohittavat turvarelekytkennät, mikä estää signaalien häviämisen epätodennäköisten PLC-toimintahäiriöiden yhteydessä.

Ex system image.jpg


Käyttöjakso

PureBallast 3 toimii useimmissa tilanteissa puolella teholla, kun sitä käytetään IMO-sopimuksessa säädellyillä vesillä. Vaikeissa olosuhteissa voidaan ottaa käyttöön järjestelmän täysi teho.

Ballasting.jpg

Painolastin otto

PureBallast 3 on täysautomaattinen järjestelmä. Kun järjestelmä käynnistetään, se käy läpi lyhyen käynnistysjakson.

Kun painolastin otto alkaa, sisään tuleva painolastivesi käy ensin läpi suodatusvaiheen. Siinä poistetaan kaikki kookkaat organismit ja hiukkaset, mikä parantaa veden laatua ennen käsittelyä. Suodatusvaiheesta on hyötyä sameissa rannikkovesissä ja makeassa vedessä.

Suodatuksen jälkeen seuraa reaktorivaihe, jossa vesi desinfioidaan tehostetulla UV-säteilyllä ennen painolastisäiliöihin siirtämistä.

Kun painolasti on otettu, reaktori puhdistetaan automaattisesti CIP-suorapesulla. Tämä vaihe kehotetaan tekemään heti painolastin ottamisen jälkeen ja viimeistään 30 tunnin kuluttua. Sekä reaktori että suodatusalueet täytetään makealla vedelle ennen järjestelmän sammuttamista.

Painolastin purku

Painostin purku tapahtuu vastaavasti kuin painolastin otto mutta ilman suodatusvaihetta (koska vesi on jo suodatettu aiemmin). Käynnistys-, CIP- ja sammutusvaiheet ovat samat kuin painolastin otossa.

Reaktorivaiheen toistaminen estää siirron aikana mahdollisesti kehittyneiden mikro-organismien uudelleenkasvun. Näin varmistetaan, että painolastivesi saadaan desinfioitua määritetylle tasolle purkamispaikalla tapahtuvaa purkamista varten.

Deballasting.jpg

Environmental Legislation

Vaatimustenmukaisuutta kaikilla vesillä

.

Vaatimustenmukaisuus

Tähän mennessä on myyty jo yli 3 200 PureBallast-järjestelmää. Aluksiin on jälkiasennettu satoja PureBallast-järjestelmiä monilla erilaisilla telakoilla.

PureBallast on valittu monen eri alustyypin aluksiin: säiliöaluksiin, irtolastialuksiin, offshore-toimitusaluksiin, laivastoaluksiin ja moniin muihin aluksiin.

Alfa Lavalin PureBallast 3 -tuotevalikoima auttaa hyödyntämään täysimääräisesti IMO:n ja Yhdysvaltojen rannikkovartioston (USCG) vaatimusten täyttämisen tarjoamat mahdollisuudet ja lisäksi järjestelmät ovat valmiita tarkistettua G8-ohjeistusta varten.

IMO- ​​ja USCG-tyyppihyväksynnät

PureBallast 3:lla on IMO-tyyppihyväksyntä makeissa vesissä, murtovesissä ja merellä käyttöä varten. IMO-sertifiointi varmistaa järjestelmän virranhallinnan ja muiden toimintojen kustannustehokkaan käytön. Tämän takia se soveltuu useimmille aluksille. PureBallast 3 -järjestelmät ovat saatavana USCG-tyyppihyväksyttyinä versioina aluksiin, jotka tyhjentävät painolastivettä Yhdysvaltojen vesillä. Näitä järjestelmiä on saatavana kahtena versiona, joitta voidaan vastata tiettyjen alusten operatiivisia tarpeita. USCG-sertifioidut vakiojärjestelmät tarjoavat saman kapasiteetin kuin IMO-sertifioidut järjestelmät.

us coast1

Päivitys USCG-tyyppihyväksyntään

PureBallast 3 tarjoaa monipuoliset vaihtoehdot Yhdysvaltojen vesillä tapahtuvaa painolastiveden tyhjennystä varten. PureBallast 3 -järjestelmät, jotka on alun perin asennettu vain IMO-säädösten alaisilla vesialueilla käytettäviin aluksiin, voidaan helposti päivittää USCG-tyyppihyväksyttyyn versioon. Alusta, jossa ei voi käyttää USCG-tyyppihyväksyttyä ratkaisua, on vaikea myydä ostajille, jotka haluavat toimia tällä suurella markkina-alueella.

US coast2

Vaatimustenmukaisuutta kaikille vesille

Mitä useammille vesille aluksellasi on pääsy, sitä paremmin liiketoiminta sujuu.

Ota huomioon kaikki vesiolosuhteet

Vaikka useimmat varustamot keskittyvät liikennöimään merillä ja murtovesialueilla, kolme vesialuetta kattava sertifiointi kattaa myös joet sekä Itämeren ja Suurten järvien alueet. Monissa murtovesiksi luokiteltavissa satamissa vesi on asiassa lähempänä makeaa vettä. PureBallast 3 pystyy käsittelemään makean veden ilman suola- tai kemikaalilisiä, joten tällaisilla vesillä liikkuminen ei tuota ongelmaa.

Joissakin satamissa vesi on lähes nolla-asteista tai sameaa. Veden UV-läpäisevyys satamissa vaihtelee yleensä 90-60 %:n välillä, mutta ajoittain vesi voi olla tätäkin sameampaa. PureBallast 3 pystyy käsittelemään kylmääkin vettä, kunhan se pysyy nestemäisenä, ja toimii täydellä virtauksella, vaikka UV-läpäisevyys laskisi 42 prosenttiin.

Tehokkuuden turvaaminen

Mitä vähemmän aikaa ja energiaa painolastiveden käsittelyyn kuluu, sitä tehokkaammin voit keskittyä liiketoimintaan.

Pidä toiminta liikkeellä

On tärkeää, että alusten painolastiveden otto ja tyhjennys saadaan suoritettua tehokkaasti. Monien UV-pohjaisten käsittelyjärjestelmien virtausta on kuitenkin vähennettävä satamissa, joissa vesi on sameaa.

Tämä johtuu veden alhaisesta UV-läpäisevyydestä ja UV-lampun puutteellinen puhdistus voi heikentää järjestelmän tehoa entisestään.

PureBallast 3 -järjestelmää voi käyttää täydellä virtausnopeudella, vaikka UV-läpäisevyys olisi vain 42 %. Automaattinen CIP-puhdistusyksikkö varmistaa, että järjestelmä säilyttää tehonsa. Se poistaa UV-säteilyä heikentävät kertymät ilman miehistön toimia ja ehkäisee samalla myös lampun naarmuuntumisvaaraa.

Kun liikutaan IMO-säädösten kattamilla vesillä, PureBallast 3 voi toimia vain puolella teholla, ja tehoa tarvitsee nostaa vain sameissa vesissä.

Vaatimustenmukaisuuden varmistava palvelupaketti

Painolastiveden käsittelyjärjestelmän asentamisen määräajat lähentyvät, joten yhä useammat varustamot ovat tietoisia tämän kertaluonteisen investoinnin pitkän aikavälin vaikutuksista. Teknologian valinnan lisäksi kiinnitetään huomiota toimittajan kykyihin palveluntarjoajana.

Ennen kuin painolastivesien käsittelymääräykset tulivat voimaan, keskustelussa kiinnitettiin huomiota lähinnä käsittelymenetelmien välisiin eroihin. Nykyään keskitytään yhä enemmän toimittajien välisiin eroihin. Painolastiveden käsittelyjärjestelmän on täytettävä vaatimukset aluksen koko eliniän ajan. Siksi varustamot kiinnittävät huomiota tavarantoimittajien vakauteen sekä teknisen tuen ja erityisesti varaosien saatavuuteen alusten koko elinkaaren ajan.

PureBallast-vaatimustenmukaisuuden palvelupaketti

Vuosipaketti sisältää kaiken, mitä tarvitset järjestelmän tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisen toiminnan varmistamiseen.

 • Koko järjestelmän tarkastus ja testaus
 • Kalibrointi – Varmista, että kaikki anturit ja lähettimet lähettävät oikeita arvoja ohjausjärjestelmään.
 • Järjestelmän optimointi
 • Miehistön perehdytys

Luotettava alusta alkaen

IMO:n kansainvälinen painolastivesiä koskeva yleissopimus on nyt ratifioitu ja sen vaatimukset ovat voimassa jo syyskuun 2019 jälkeen tehtävissä alusten katsastuksissa.

Mikäli PureBallast-järjestelmä on ollut käyttämättömänä vähintään 12 kuukauden ajan, se ei välttämättä toimi odotetusti tai siihen on voinut kehittyä käynnistyksen yhteydessä vaurioita aiheuttavia vikoja.

Tällaisissa tapauksissa suosittelemme tekemään uudelleenkäyttöönoton, joka ehkäisee kalliita vahinkoja ja varmistaa järjestelmän tyyppihyväksynnänmukaisuuden.

Palvelun laajuus vaihtelee tilanteen mukaan

Aloitamme tarkastamalla PureBallast-järjestelmäsi tilan. Tarkastuksen yhteydessä määritetään uudelleenkäyttöönoton edellyttämät työt ja niihin aikataulu, jotta voimme varautua etukäteen ja järjestää kaikki tarvittavat osat paikan päälle.

Tarvittavat korjaukset, säädöt, päivitykset ja ohjelmistopäivitysten optimointi tehdään tilatarkistuksen tulosten perusteella.

Vaikka vikoja ei löytyisi, tarkistuksen jälkeen järjestelmän suorituskyky varmistetaan perusteellisella testauksella. Paikan päällä ollessamme annamme lisäksi miehistöllesi perehdytyksen järjestelmän käyttöä varten.

.
Legislation

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Tyyppihyväksynnät

PureBallast 3 -järjestelmällä on sekä IMO:n että Yhdysvaltojen rannikkovartioston (USCG) tyyppihyväksyntä.

IMO-tyyppihyväksyntä

Kaikki PureBallast-sukupolvet ovat IMO-tyyppihyväksyttyjä. PureBallast 3 on täysin hyväksytty käytettäväksi kaikentyyppisissä vesissä: makeassa vedessä, murtovesissä ja merellä.

IMO-tyyppihyväksyttyjä painolastiveden käsittelyjärjestelmiä vertailtaessa on tärkeää huomioida tyyppihyväksynnän myöntöpäivämäärä. Vuotta 2014 edeltävät tyyppihyväksynnät eivät sisällä järjestelmien rajoitustietoja.

USCG-tyyppihyväksyntä

PureBallastille on myönnetty USCG-tyyppihyväksyntä joulukuussa 2016. Sen ansiosta PureBallast 3:n painolastivesi voidaan tyhjentää kaikkialla Yhdysvaltojen vesillä. Hyväksyntä kelpuuttaa järjestelmän käytettäväksi kaikilla vesillä: makeassa vedessä, murtovesissä ja merellä. Tyyppihyväksyntätesti suoritettiin käyttämällä CMFDA / FDA (värjäys) -menetelmää ja samaa laitteistoa, virrankulutusta ja virtausta kuin järjestelmän IMO-hyväksytyssä versiossa.

PureBallast 3 -järjestelmää voidaan käyttää jopa viisi vuotta aluksen vaatimuksenmukaisuuden (alkuperäisestä tai pidennetystä) vahvistuspäivämäärästä. PureBallast 3 on sekä AMS- että USCG-tyyppihyväksytty järjestelmä. Jos AMS-käyttö täyttää aluksen operatiiviset tarpeet, kun tyyppihyväksyntä ei ole (esimerkiksi kun vaaditaan 72 tunnin pidätysaikaa), voidaan ottaa käyttöön AMS eli järjestelmää voidaan käyttää IMO-tilassa.

Luokan sertifioinnit

Sekä PureBallastin perusversioilla että Ex-versioilla on tärkeimpien luokituslaitosten sertifiointi.

Luokan tyyppihyväksyntätodistukset

  • American Bureau of Shipping (ABS)
  • Bureau Veritas (BV)
  • China Classification Society (CCS)
  • DNV-GL
  • Korean Register of Shipping (KR)
  • Lloyd's Register (LR)
  • Registro Italiano Navale (RINA)
  • Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)
.

Käänny puoleemme painolastivesien käsittelyä koskevissa asioissa

Hae lisätietoja tai pyydä tarjous aluksellesi.