AlfaFlash ZLD ‑järjestelmät valmistavalle teollisuudelle

Valmistusprosessit vaativat suuria määriä vettä. Tämä johtaa korkeampiin veden käsittely-, poisto- ja ostokustannuksiin. Lisäksi lisääntyvä lainsäädäntö tekee veden poistoa koskevista vaatimuksista haastavampia. Jäteveden tehokas käsittely haihduttamalla ei ainoastaan erottele kiintoainejäämiä ja mahdollisia kemikaaleja, vaan tuloksena oleva tislevesi voidaan käyttää uudelleen. AlfaFlash ZLD ‑järjestelmä käsittelee tämän jäteveden näiden ainesten poistamiseksi, mikä tekee jäljelle jäävän jätteen hävittämisestä helpompaa ja halvempaa.

Alfaflash solution de REUT pour industriesharge

AlfaFlash ZLD ‑järjestelmä tarjoaa monia etuja valmistavalle teollisuudelle:

 

 • Se käytännössä eliminoi valmistuksen jäteveden, mikä vähentää kuljetus-, käsittely- ja poistokustannuksia
 • Veden kierrätys uusiokäyttöön
 • Edistää ympäristövaatimusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista
 • Kemikaalien talteenotto jätevedestä uudelleenkäyttöä varten
 • Joustava järjestelmä soveltuu erilaisille jätevirroille ja mahdollistaa kasvun tarpeidesi muuttuessa
watersplash 2 (1)

AlfaFlash ZLD ‑järjestelmät

Tarve vähentää vedenkulutusta on kasvamassa. AlfaFlash ZLD ‑järjestelmä voi osaltaan vastata tähän tarpeeseen. Esimerkiksi huoltokeskuksessa, jossa kuiva-ainepitoisuus jätevedessä on 1 %, AlfaFlash ZLD ‑järjestelmä tarjosi jopa 99 prosentin veden talteenoton. Valmistuksen jäteveden tehokas haihduttaminen voi usein auttaa saavuttamaan tavoitteet ja minimoida nestemäiset sivutuotteet.

Tärkein laite tässä on Alfa Lavalin AlfaFlash ZLD. AlfaFlash ottaa käsiteltäväksi puhdistuskylpyjen jäteveden, jolle meillä ei ole vaihtoehtoista käsittelyä. Lisäksi AlfaFlash suoriutuu jäteveden vaihteluista todella hyvin ja antaa meille takaisin yli 99 % jätevedestä uudelleenkäytettävänä tislevetenä, mikä vähentää makean veden kustannuksiamme ja ympäristöjalanjälkeämme

Joskus on kuitenkin tarpeen vähentää sivutuotteessa olevaa nestettä vieläkin enemmän. Lisäämällä haihdutusratkaisuun dekantterilingon voit vähentää kiintoaineissa olevaa vettä entisestään. Muita etuja tämän vaiheen lisäämisessä prosessiin on, että voit erotella kemikaalit ja materiaalit vielä tarkemmin joko uudelleenkäyttöä varten tai tehdäksesi jätteestä helpommin kuljetettavaa, käsiteltävää ja hävitettävää.

Zld no decanter 2 640x360.png

AlfaFlash ZLD ‑järjestelmä ilman dekantterilinkoa

ZLD decanter_640x360.png

AlfaFlash ZLD ‑järjestelmä dekantterilingon kanssa

Toimialat, jotka voivat hyötyä AlfaFlash ZLD ‑järjestelmästä

Seuraavat teollisuudenalat tuottavat jätevettä, joka voi sisältää esimerkiksi metallisuoloja ja orgaanisia aineita liuenneessa tai suspendoituneessa muodossa:

 • Metallien käsittely
 • Huoltokeskukset
 • Autoteollisuus
 • Sähkölaitteet
 • Alumiinitölkkien tuotanto
 • Ilmailutekniikka
 • Tekstiili- ja nahkateollisuus
 • Elektroniikka
 • Puolijohteet

 

 

 

On erittäin tärkeää, että näiden teollisuudenalojen jäteveden käsittelyyn valitut laitteet pystyvät täyttämään jätteiden tehokasta erottelua koskevat korkeat vaatimukset. AlfaFlash ZLD ‑järjestelmän kaltaiset laitteet täyttävät tai ylittävät nämä vaatimukset, ja usein alhaisemmilla käyttöiän aikaisilla käyttökustannuksilla kuin muut teknologiat. Sen lisäksi, että AlfaFlash ZLD ‑järjestelmän joustavuus sallii sen käsitellä erilaisia jätevirtoja, sitä voi myös laajentaa ja muuttaa liiketoimintasi tarpeiden muuttuessa.

 

Tutustu AlfaFlash ZLD ‑järjestelmän teknisiin yksityiskohtiin 

Esimerkki sovelluksista, joissa AlfaFlash ZLD ‑järjestelmä voi vähentää jätevesikustannuksia:

 • Työstön ja pintakäsittelyn jätevedet
 • Pinnoituksen huuhteluvesi
 • Käsittelykylvyn poistovesi
 • Pesuvesi
 • Puhdistus paikalla (CIP) ‑nesteet
 • Käänteisosmoosierotuksen virrat
 • Jätelipeä / käytetty lipeä uuttoprosesseissa

 

Whitepaper 640x360

Alfa Laval avaa huippuluokan huoltokeskuksen, joka kierrättää lähes 100 prosenttia vedestään

Alfa Lavalin uusi huoltokeskus Saksan Frechenissä tulee olemaan yksi maailman suurimmista levylämmönvaihtimia käyttävistä keskuksista. Lisäksi se on teknisesti edistyksellinen ja kestävä laitos, joka pystyy kierrättämään lähes 100 prosenttia vedestään Alfa Lavalin AlfaFlash ZLD ‑teknologian avulla. 

Tietosi tallennetaan, ja niitä käsitellään yksityisyys- ja tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti.