AlfaFlash ZLD ‑järjestelmät biokemiallisissa ja biopolttoaineprosesseissa

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö kemikaaleihin ja polttoaineisiin yleistyy. Kestävien materiaalien muuntamisessa hyödyllisiksi kemikaaleiksi ja polttoaineiksi on useita vaiheita, joista moneen Alfa Lavalilla on tarjota luotettavaa teknologiaa. AlfaFlash ZLD ‑järjestelmän tarjoama kyky väkevöidä erilaisia raaka-aineita ja käyttää vettä uudelleen prosessin eri vaiheissa parantaa huomattavasti tämän muuntamisen tehokkuutta ja myös kannattavuutta.

Alfaflash solution de REUT pour industriesharge

AlfaFlash ZLD tarjoaa seuraavia etuja biokemikaalien ja biopolttoaineiden tuotannossa:

  • Veden uusiokäyttö vähentää ympäristövaikutuksia ja kustannuksia
  • Järjestelmät monenlaisia kapasiteetteja ja sovelluksia varten
  • Laajennettavissa vastaamaan tulevia kasvutarpeita
  • Vähemmän tuotteiden heikkenemistä, vähemmän jätettä
  • Testausominaisuudet prosessin optimoimiseksi ja tukemiseksi

test_tubes_640x360.jpg

 

Laaja valikoima ratkaisuja sekä pääprosessia että jätteenkäsittelyä varten

Alfa Lavalilla on laaja valikoima, joka kattaa monia eri osia pääprosessista ja jätteenkäsittelystä. Tarjoamme ratkaisuja väkevöintiin ja kiteyttämiseen pääprosessissasi sekä jäteveden haihdutuksen ja ZLD:n jätehuoltoa varten. Järjestelmämme auttavat sinua täyttämään ympäristövaatimukset ja käyttämään vettä uudelleen prosessissa.

Esimerkki näistä sovelluksista:

cleantech-biobased-chemicals-intro-img.jpg

Hydratun kasviöljyn (HVO) esikäsittely

Uusiutuvien luonnonvarojen muuntaminen polttoaineeksi on tärkeä osa matkaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Alfa Lavalin laajan separaattori ja haihdutinvalikoiman tuotteet tuottavat puhtaita raaka-aineita ja säätävät vapaita rasvahappoja, jotta ne voi muuntaa uusiutuviksi hiilivetypolttoaineiksi liikennekäyttöön. Tämä prosessi tuottaa suuria määriä pesujätevettä. Tätä virtaa käsittelemällä on mahdollista ottaa vesi talteen takaisin prosessiin, ottaa talteen arvoa jätteestä, vähentää poistokustannuksia ja auttaa edelleen purkamaan pullonkauloja myöhemmässä prosessin vaiheessa jätevedenpuhdistamolla.

cleantech_bio-plastics.jpg

Biomuovit

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö muoveihin on välttämätöntä siirryttäessä pois öljypohjaisista resursseista. Alfa Laval voi olla kumppanisi tässä hankkeessa, koska meillä on pitkä historia raaka-aineita vahingoittamattomasta erottelusta sekä johtavista lämmönsiirtoratkaisuista prosessin eri vaiheisiin.

Cleantech-Resource-efficiency-cellulosic-sugars-final-210303.jpg

Bioetanoli

Syömäkelvottomien uusiutuvien luonnonvarojen käyttö etanolin tuottamiseen voi olla tärkeässä roolissa tuotettaessa polttoainetta uusiutuvista lähteistä ilman, että se on pois elintarvikehuollosta. Alfa Laval on soveltanut laajaa kokemustaan sokeri- ja tärkkelyspohjaisen etanolin käsittelystä etanolin tuotantoon selluloosasta. Puu, metsätalousjätteet ja maatalouden sivutuotteet ovat kaikki runsaita raaka-ainevarantoja bioetanolin tuotantoa varten.

water steam drops 640x360

Alfa Laval tarjoaa tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja myös näihin sovelluksiin:

  • Pyrolyysi
  • Puusta sokereiksi
  • Mäski
  • Ligniinin väkevöinti
  • Mäntyöljy

Alfa Laval näyttää tietä näissä ja muissa sovelluksissa, jotta voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan sekä ympäristö- että taloudelliset tavoitteensa.

Tietosi tallennetaan, ja niitä käsitellään yksityisyys- ja tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti.