Integrity Testing herobanner 1920 480

Alfa Lavalin eheyden testaaminen

Ennaltaehkäisevää huoltoa tiivisteellisille levylämmönvaihtimille

Ennakoiva lähestymistapa turvallisuuteen ja käyttöaikaan

Tiivisteelliset levylämmönvaihtimet ovat vikasietoisia mutta kaikkien laitteiden tavoin ne vaativat asianmukaista huoltoa. Alfa Lavalin eheyden testaaminen voi auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat, kuten halkeamat tai vuodot, joten voit ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ajoissa ja välttää yllättävät rikkoutumiset. Tämän ennaltaehkäisevän huollon avulla voit suunnitella levylämmönvaihtimien kunnossapidon ja varmistaa tuotteesi turvallisuuden.

integrity test detector 640x360

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja

Nämä tiedot tallennetaan ja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.


Mitä eheyden testaaminen on?

Alfa Lavalin eheyden testaaminen on tarkoitettu erityisesti tiivisteellisille levylämmönvaihtimille. Se auttaa saamaan selville levyjen ja tiivisteiden kunnon. Tämän tiedon avulla voit suunnitella tiivisteellisten levylämmönvaihtimien huolto- ja kunnossapitotöitä, hallita tuotantoprosessiasi ja varmistaa tuotteen turvallisuuden. Ennakoiva lähestymistapa parantaa laitteidesi luotettavuutta.

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Integrity Test image_640x360.png

Kuinka eheyden testaaminen toimii?

Eheyden testauksemme tarjoaa tarkkuutta ja turvallisuutta vertaansa vailla. Tiivisteellisen levylämmönvaihtimen läpi pumpataan myrkytöntä ja palamaton vedyn sekä typen seosta. Näin saadaan selville mikroskooppisetkin halkeamat, korroosio ja materiaalien väsyminen. Tarkkuusanturimme havaitsevat kaasun poistumisen ja voivat jopa tunnistaa virheen tyypin, kuten mikroskooppisen pienet halkeamat, korroosion ja tiivisteviat. Testi voi kestää vain 15 minuuttia osaa kohden.


Eheyden testaamismenetelmä

Suunnitellessamme eheystestiä valitsemme menetelmän, joka varmistaa tarkkuuden, turvallisuuden, nopeuden ja ympäristöystävällisyyden.

Tarkkuus

Vedyn ja typen seos on ihanteellinen valinta tiivisteellisten levylämmönvaihtimien kunnon testaamiseen, koska se leviää nopeasti ja paljastaa pienetkin laitteiden sisäiset viat paremmin kuin neste. Vedyn ja typen seos hajoaa käytön jälkeen nopeasti ja sen pitoisuus ilmakehässä (ppm) on erittäin alhainen, joten väärien hälytysten todennäköisyys jää paljon pienemmäksi kuin heliumin kaltaisia jäljityskaasuja käytettäessä. Automaattinen tunnistusjärjestelmämme minimoi käyttäjän virheiden riskin.

Turvallisuus

Vetyseoksemme on palamaton (ISO 10156 -luokitus). Se ei ole myrkyllistä, eikä se vahingoita levyjä ja/tai tiivisteitä. Se on hyväksytty käytettäväksi elintarviketeollisuudessa, eikä se kontaminoi laitteitasi.

Nopeus

Tiivisteellisten levylämmönvaihtimien testaaminen sujuu nopeasti ja kätevästi, koska levypakkauksia ei tarvitse avata. Yhdistämme kaasupumput tyhjennettyyn yksikköön, ja tulokset ovat käytettävissä 15 minuutin kuluttua. Puhdistamista tai muita jälkitoimenpiteitä ei tarvita. Tämä menetelmä soveltuu myös vaikeapääsyisille yksiköille.

Ympäristöystävällisyys

Helium on niukka ja uusiutumaton luonnonvara. Vety ja typpi puolestaan ovat ympäristöystävällisiä, ja niitä on käytettävissä runsaasti. Niitä käyttää ilman ympäristölle haitallisia vaikutuksia.

Integrity Test leak detection mode_640x360.png

Integrity Test leak detection_640x360_.png

Eheyden testaaminen kaasupallokokeen avulla

Elintarvike-, meijeri- ja panimoteollisuudessa turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Alfa Lavalin mielestä ennakoiminen on paras tapa varmistaa turvallinen tuotanto. Siksi tarjoamme lämmönvaihtimien eheyden testaamista. Tämä video kuvaa lähestymistapaamme.

Katsomalla videon näet, kuinka eheys testataan.

Tämän testin avulla asiantuntijamme voivat havaita halkeamat yksikkösi levyissä ja arvioida väliaineiden ristikontaminaation riskin. Kuinka se toimii? Katso tämä animaatio.