Integrity Testing herobanner 1920 480

Alfa Lavalin eheystesti

Ennaltaehkäisevää huoltoa lämmönvaihtimille

Lämmönvaihtimen vuototesti – Ennakoiva lähestymistapa turvallisuuteen ja käyttöasteeseen

Lämmönvaihtimet ovat kestäviä, mutta kaikkien laitteiden tavoin ne vaativat asianmukaista huoltoa. Alfa Lavalin lämmönvaihdinten eheystesti voi auttaa tunnistamaan mahdollisia ongelmia, kuten halkeamia tai vuotoja, jotta voit ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja välttää yllättävät rikkoutumiset. Tämän ennaltaehkäisevän palvelun avulla varmistat laitteiden käyttöasteen ja tuoteturvallisuuden. Tällä videolla esitellään eheystestimenettely ja sen hyödyt yrityksellesi ennakoivana lähestymistapana, joka turvaa käyttöasteen ja tuoteturvallisuuden.


Mikä eheystesti oikein on?

Alfa Lavalin eheystesti on tarkoitettu tiivisteellisille levylämmönvaihtimille ja putkilämmönvaihtimille. Se auttaa vuotojen varhaisessa havaitsemisessa ja antaa paremman käsityksen levyjen ja tiivisteiden kunnosta. Tämän tiedon avulla voit parantaa levylämmönvaihdinten huoltojen suunnittelua, hallita tuotantoprosessiasi ja varmistaa tuotteen turvallisuuden. Ennakoiva lähestymistapa parantaa myös laitteiden käyttövarmuutta.

 

 

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Kuinka lämmönvaihdinten eheystesti toimii?

Eheystestin etuja ovat verraton tarkkuus ja turvallisuus. Levylämmönvaihtimen (tiivisteellisen tai putkilämmönvaihtimen) läpi pumpataan myrkytöntä ja palamatonta vedyn sekä typen seosta, jolloin saadaan selville mikroskooppisetkin halkeamat, korroosio ja materiaalien väsyminen. Tarkkuusanturimme havaitsevat kaasuvuodot ja tunnistavat vian tyypin, kuten mikroskooppisen pienet halkeamat, korroosion ja tiivisteviat. Lämmönvaihdintesti kestää vain noin 15 minuuttia osaa kohden. Testin avulla asiantuntijamme voivat havaita halkeamat yksikkösi levyissä ja arvioida väliaineiden ristikontaminaation riskin. Katso tämä animaatio. 

Kysy lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä

 

 


Eheydentestaamismenetelmä – Lämmönvaihtimen vuotojen havaitseminen

’Lisäarvoa jokapäiväiseen toimintaasi’

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuuteen ja tuotehäviöön liittyvät riskit pienenevät. Tämä vuodonhavaitsemistesti tunnistaa levyjen kunnon ja selvittää, esiintyykö niissä korroosiota tai mikrohalkeamia, sekä pienentää tuoteturvallisuuteen liittyvää riskiä.

Laitteiden käyttöaste

Paranna huoltojen suunnittelua ja vältä yllättävät seisokit. Tekemällä tämän testin kerran tai kaksi vuodessa parannat huoltojen suunnittelua merkittävästi ja turvaat laitteiden hyvän toimintakunnon. Seurauksena on, että lämmönvaihtimiesi käyttöikä pitenee.

Alfa Laval FrontLine_jpg.jpg

plant_with_bubble_640x360.jpg

Ympäristöystävällisyys

Tämä vetytesti vähentää kemikaaleihin, heliumiin ja veteen liittyvää ympäristöjalanjälkeä muihin testimenetelmiin verrattuna.

Vaatimustenmukaisuus

Eheystesti on vakiintunut menetelmä sääntelyyn liittyvien vaatimusten täyttämiseen. Täysin automaattinen järjestelmä tuottaa tarkkoja tuloksia, jotka toimivat luotettavana dokumentaationa auditoinneissa ja joilla on Alfa Lavalin suositukset tukenaan.