Tyyppi 2

Alfa Laval Type 2 -malliset lämmönvaihtimet sopivat kaksivaiheprosesseihin. Niitä voidaan käyttää sekä tiivistys- että haihdutusprosesseihin (jälkikeittämiseen). Tässä kokoonpanomallissa spiraali on aina pystysuorassa asennossa. Ristivirtaus kondensoituu mahdollisimman pienellä painehäviöllä.

SHE Type2 640x360

Tässä kokoonpanomallissa spiraalilämmönvaihdin on aina pystysuorassa asennossa. Alfa Laval SHE Type 2 -mallin kompakti rakenne ja pystysuora asennusratkaisu takaa erittäin tehokkaan tilankäytön vastaaviin kuori- ja putkimallisiin lämmönvaihtimiin verrattuna. Asennustapa myös pienentää tarvittavien tukirakenteiden kokoa ja vähentää putkiston monimutkaisuutta.

Alfa Laval SHE Type 2 -yksiköissä hyödynnetään ristivirtausta vastavirran sijaan. Kondensaatiopuolen hyvän kanavavälin vuoksi kondensaatiopiirin painehäviö on yleensä hyvin alhainen, joten ratkaisu soveltuu erinomaisesti tyhjiökondensaatiotehtäviin. 

Käyttökohteet:

  • Kaasut: puhdas höyry ja inerttikaasuseokset.
  • Höyry/neste: ylälauhduttimet, refluksilauhduttimet, tyhjiökondensaattorit, tuuletuslauhduttimet, likaantuvia nesteitä käsittelevät uudelleenlämmittimet, kaasunjäähdyttimet.

Toiminto

Toimintaperiaatteet

OTS Type 2 -spiraalilämmönvaihtimessa on yksikanavainen rakenne, mikä tarkoittaa, että kukin neste kulkee aina vain yhdessä kanavassa. Tämä mahdollistaa yhden väliaineen liikkumisen spiraalivirtauksessa toiseen aineen liikkuessa ristivirtauksessa spiraalielementin akselin suuntaisesti. Spiraalivirtauskanava on hitsattu kiinni kummaltakin puolelta, kun taas toinen väliaine kulkee avoimen spiraalielementin läpi. Tässä rakenteessa yhdistyvät suuri nesteen virtausnopeus
suljetussa spiraalissa yhdessä suuren virtausmäärän kanssa sekä alhainen painehäviö ristivirtauksessa höyrypuolella.

Itsepuhdistuva

Yksikanavainen rakenne eliminoi ohivirtauksen ja vähentää likaantumista. Kanavaan muodostuva nesteturbulenssi huuhtelee jatkuvasti mahdolliset kertymät ja likajäämät pois niiden muodostuessa. Jos kanava alkaa likaantua, sen poikkileikkaus pienenee, nestevirtauksen nopeus kasvaa ja hankausvaikutus siivoaa tehokkaasti pois likakertymät täsmälleen siinä, mihin ne ovat muodostuneet.

OTS Type2 HIW