10 vinkkiä, joilla pidät spiraalilämmönvaihtimen huippukunnossa

1

Älä koskaan avaa yksikköä, jos toinen tai molemmat kanavat ovat paineistettuja. Jos yrität tehdä niin, siitä voi seurata henkilövahinkoja ja/tai yksikön ja sen ympäristön vahinkoja.

Closeup of an Alfa Laval welded spiral heat exchanger

2

Nosta yksikköä sen nostokorvakkeista, älä liitännöistä tai kannen korvakkeesta.

Two hanging chain clips

3

Avaa ja sulje venttiilit hitaasti, jotta vesi ei aiheuta paineiskuja käynnistyksen ja sammutuksen aikana.

An installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger

4

Varmista ennen käynnistystä, että yksikkö on ilmattu hyvin. Suosittelemme käyttäjille Alfa Lavalin koulutusta, jotta toiminta on optimaalista ja luotettavaa.

Close up of two blue Alfa Laval welded spiral heat exchangers

5

Valvo lämmönvaihtimen suorituskykyä ja paineenlaskua ennakoivasti, jotta voit suunnitella puhdistuksen ja kunnossapidon entistä paremmin. Näin pystyt parantamaan järjestelmän kestävyyttä entisestään. Alfa Laval voi olla tukena tekemällä suorituskykyarvioinnin, jolla määritetään asiakkaan yksilöllisiin olosuhteisiin sopivat puhdistusvälit.

Manometer

6

Käytä aina suunniteltua nopeutta välttääksesi saostumista ja tukkeutumista kiinteitä hiukkasia sisältävien nesteiden vuoksi.

man seen from behind sitting in front of computer

7

Käytä lämmönvaihtimelle optimoitua puhdistusmenetelmää. Kun puhdistat paikalla (CIP) tai käytät vastavirtahuuhtelua, vältät yksikön avaamisen. Alfa Lavalin huoltoasiantuntijat voivat auttaa määrittämään ja toteuttamaan yrityksellesi sopivimmat puhdistuskäytännöt.

Man cleaning Alfa Laval welded spiral heat exchangers

8

Vaihda kannen tiivisteet aina, kun avaat kannen. Alfa Laval suosittelee pitämään varastossa yksikölle suunniteltuja alkuperäisiä varaosia, jotta olet aina valmiina huoltoon.

Alfa Laval welded spiral heat exchanger maintenance

9

Kiristä yksikkö asennusohjeen mukaisesti kuljetuksen tai pitkän seisokin ajaksi. Muutoin kannen tiivisteet ja/tai koukkupultit voivat löystyä.

Closeup of a blue Alfa Laval welded spiral heat exchanger

10

Huuhtele ja/tai tyhjennä lämmönvaihdin, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, jos käytetään syövyttävää nestettä tai jos vaihdin on vaarassa jäätyä.

Man infront of three installed Alfa Laval welded spiral heat exchangers