Compabloc

Maailmanlaajuisesti yli 30 000 laitetta hoitamassa vaativia lämmönsiirtotehtäviä tekee Compablocista lämmönsiirron markkinajohtajan. Laserhitsattu rakenne tarjoaa erinomaisen luotettavuuden tehtävissä, joihin liittyy aggressiivinen materiaali sekä korkeat paineet ja lämpötilat. Compabloc tarjoaa myös 3–5-kertaisen lämpötehokkuuden verrattuna perinteisiin putkilämmönvaihtimiin, ja kompaktin muotoilunsa ansiosta se on paljon helpompi asentaa ja huoltaa.

Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Tutustu tapoihin parantaa kestävyyttä

  • Erinomainen lämmönsiirto ja likaantumisen minimointi yhdessä tuottavat ainutlaatuisen lämmöntehokkuuden ja energiasäästöt.
  • Epäsymmetriset virtaukset käsitellään helposti joustavilla virtauskokoonpanoilla
  • Lämpötilojen risteäminen yhdessä yksikössä maksimoi energian talteenoton ja vähentää energialaskuja sekä tehostaa prosessin suorituskykyä
  • Täysin 100% mekaanisesti puhdistettava ilman rakoja, jotka voivat aiheuttaa korroosio-ongelmia
  • Laserhitsatut levyt tarjoavat parhaan luotettavuuden

Alfa Laval Compabloc on erinomainen ratkaisu tehokasta lämmönsiirtoa varten sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy kovia materiaali-, paine- tai lämpötilavaatimuksia. Laitetoimittajana Alfa Laval tarjoaa tuotetukea, ainutlaatuista prosessitietoutta ja kokeneiden asiantuntijoiden maailmanlaajuisen verkoston. Energiatehokas ja luotettava teknologia sekä luotettava kumppani auttaa parantamaan kestävyyttä.

.

Ota yhteyttä

Keskustelemme mielellämme kanssasi Compabloc-lämmönvaihtimen tarjoamista hyödyistä ja kuinka voimme sen avulla auttaa parantamaan toimintaasi.

Female engineer wearing hard hat and safety glasses

Compablocin huolto

Tutustu laajaan huoltopalvelutarjontaamme ja hyödyllisiin Compablocin kunnossapitovinkkeihimme.

engineer wearing hard hat and safety glasses holding laptop in front of pipes and blue sky

HEXpert-valintatyökalu

Löydä nopeasti ihanteellinen lämmönvaihdin vaativiin prosessisovelluksiin. Täytä tiedot termisestä tehtävästä ja jo viiden minuutin sisällä voit tutustua räätälöityyn suositukseen tehokasta lämmönsiirtoratkaisua varten.

male Asian engineer wearing hard hat and safety glasses holding ipad infront of industrial plant

Tutustu Compabloc+ -lämmönvaihtimeen

Kustannustehokkaan Compabloc-sarjan luotettava suorituskyky on nyt saatavana tehtäviin, joissa vaaditaan erittäin korkeita paineita. Tutustu uuteen mekaanisesti puhdistettavaan Compabloc+ -mallistoon, jota voidaan käyttää turvallisesti jopa 60 bar:n rakennepaineessa.

male and female engineers standing next to alfa laval compabloc welded plate heat exchanger
.

Tapaa asiantuntijamme

Paranna kestävyyttä

Lämmönvaihtimien mestari

Oikea tuki kestävyyden parantamiseksi

6 syytä valita markkinajohtaja

Todistettu luotettavuus

Ihmiset valitsevat Alfa Laval Compablocit yksinkertaisesta syystä. Yli 30 000 toimitettua yksikköä on todiste niiden toimivuudesta. Hyviksi todistetut valmistus- ja tekniset ratkaisut johtavat luotettavuuteen ja pitkään käyttöikään. Monet vuosikymmeniä jatkuvassa käytössä olleet Compabloc-laitteet toimivat edelleen huipputehokkaasti.

Ratkaisu kestävyyden parantamiseen

Compablocin korkea lämmön hyötysuhde johtaa korkeampaan lämmön talteenottoon, alhaisempaan kattilan polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästöjen pienenemiseen, kun Compabloceja käytetään lämmön talteenottoon.

Yksinkertaistettu huolto parantaa suorituskykyä

Minimoitu likaantuminen antaa Compablocille mahdollisuuden käyttää huomattavasti pidempiä puhdistusvälejä kuin perinteiset lämmönvaihtimet, mikä vähentää elinkaaren aikaisia ylläpitokustannuksia. Se on myös ainoa hitsattu lämmönvaihdin, jossa kaikki kuumat ja kylmät kanavat voidaan puhdistaa kokonaan vesisuihkulla tuoden 100% suorituskyvyn takaisin jokaisen puhdistuksen jälkeen.

Lisääntynyt tuotanto ja pienemmät asennuskustannukset

Lämmitykseen tai jäähdytykseen liittyvät pullonkaulat voidaan usein ratkaista tehokkaammilla lämmönvaihtimilla. Compablocin kompaktin koon avulla voit pakata paljon enemmän suorituskykyä samaan tilaan tai vapauttaa tilaa muille laitteille. Se tarkoittaa myös pienempiä asennuskustannuksia.

Takaisinmaksu kuukausina

Korkea energiatehokkuus yhdistettynä alhaisiin asennus- ja ylläpitokustannuksiin tarkoittaa, että Compablocit tarjoavat paljon lyhyempiä takaisinmaksuaikoja kuin muut tekniikat, kuten putkilämmönvaihtimet tai muun tyyppiset hitsatut levylämmönvaihtimet. Laitteet maksavat usein itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa.

Valmiina mihin tahansa tehtävään

Compabloc on saatavana laajasti eri kokoisina ja se räätälöidään sopimaan erityisiin käyttö- ja asennusolosuhteisiin. Se voidaan valmistaa lähes mistä tahansa materiaalista, jota voidaan puristaa ja hitsata.

Sovellukset

Lauhdutustehtävät

Compablocien lyhyt virtausreitti ja suuri läpivirtausalue takaavat alhaisen painehäviön ja korkean hyötysuhteen, joten se sopii erinomaisesti lauhduttamiseen. Korkeat lämmönsiirtonopeudet ja vähäinen likaantuminen tekevät Compablocista parhaan vaihtoehdon pitkän aikavälin tehokkuudelle ja jatkuvalle suorituskyvylle. Tämän seurauksena Compabloc suorittaa lauhdutustehtäviä 2-4 kertaa tehokkaammin kuin perinteiset ratkaisut. Höyry tulee sisään yksikön yläosasta ja tiivistyy kylmiin levyihin, kun se kulkee levypakkauksen läpi, jolloin kondensaatti poistuu pohjasta. Jos höyry sisältää ei-kondensoituvia kaasuja, Alfa Laval voi suunnitella kondensaatiopuolelle kaksisuuntaisen järjestelyn, joka sallii kaasun / nesteen erottamisen Compablocissa, jolloin ei tarvita erotusyksikköä. Kondensoituminen tapahtuu ensisijaisesti ensimmäisessä läpiviennissä. Kondensoitumattomien kaasujen jäähdytys tapahtuu toisessa läpiviennissä, joka toimii myös sumunpoistajana.

Industrial pipes with blue sky and white clouds

Neste-neste-lämmitys- ja jäähdytyssovellukset

Compablocin suorituskyky on 3-5 kertaisesti tehokkaampaa putkilämmönvaihtimiin verrattuna, ja se soveltuu täydellisesti neste-neste-lämmönvaihtimeksi (lämmittimeksi, jäähdyttimeksi tai vaihtimeksi). Compabloc kykenee käsittelemään risteäviä lämpötiloja yhdessä yksikössä lämpötilojen lähestymisen ollessa jopa 3°C (5,4°F). Compabloc tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia energian säästöön. Compabloc käsittelee myös epäsymmetrisiä virtauksia helposti joustavan virtauskokoonpanonsa ansiosta. Koska tämä kevyt yksikkö on asennettu pystysuoraan, asennusongelmat ratkeavat välittömästi.

Engineer wearing hard hat seen from behind walking into the setting sun at industrial plant

Compabloc kiehuttimena

Lämpötehokkuus, kompakti koko, matala staattinen pää, minimaalinen likaantuminen ja helppo puhdistus tekevät Compablocista täydellisen kiehuttimen. Sitä voidaan käyttää termosifonina tai pakotettuna kiertovesikiehuttimena. Compabloc helpottaa uudelleenlämmityskapasiteetin lisäämistä, jolloin kaksinkertaistetaan saman kokoisen perinteisen lämmönvaihtimen kapasiteetti ja pienennetään tislaustornin asennuskustannuksia. Kompakti koko tarkoittaa, että sisältömäärä ja viipymisaika ovat hyvin alhaisia verrattuna perinteiseen lämmönvaihtimeen, mikä vähentää nesteen lämpöhajoamista. Tämä tekee prosessin käynnistymisestä nopeamman ja pienentää ei-spesifisen prosessinesteen kustannuksia.

industrial open/closing wheel and pipes

Toiminto

.

Compabloc - Exploded view

Jokaisen Compablocin ytimessä on pino ruostumattomasta teräksestä tai muista korroosionkestävistä materiaaleista valmistettuja lämmönvaihdinlevyjä, jotka on laserhitsattu vuorotellen kanavien muodostamiseksi.

Kuumat ja kylmät virtaamat kulkevat vaihtelevasti kanavien kautta. Aallotetut levyt aiheuttavat suurta turbulenssia, mikä johtaa huomattavasti korkeampaan lämmönsiirtotehokkuuteen 50–80 % pienemmällä lämmönsiirtoalueella kuin vertailukelpoiset putkilämmönvaihtimet. Virtausturbulenssi vähentää myös likaantumisen muodostumista. Compablocin ainutlaatuinen levyrakenne eliminoi kuolleet alueet lämmönvaihtimessa.

Kaksi Compablocin virtausta voidaan konfiguroida yksittäisiksi läpivienneiksi tai useaan läpikulkuun käyttämällä välilevyjä. Lämpimän ja kylmän puolen yhteiden lukumäärä voidaan valita itsenäisesti, mikä mahdollistaa lämmönsiirron optimoinnin, vaikka eri puolien virtausnopeuksissa olisi suuriakin eroja. Tämä ainutlaatuinen joustavuus tarkoittaa sitä, että Compabloc on aina optimoitu juuri siltä vaadittuun tehtävään. Välilevyt on valmistettu kestämään tyhjiötä, ja ne voidaan järjestää uudelleen, jos suunnittelun edellytyksiä muutetaan tulevaisuudessa.

Compabloc-yksiköillä on vastavirta, ja ne voivat toimia risteytyslämpötilaohjelmalla (yhtenä yksikkönä), jossa lämpötilan lähestyminen on lähellä 3 ° C (5,4 ° F), ja ne maksimoivat energian talteenoton. Pieni koko ja kevyt paino mahdollistavat Compablocien asennuksen missä tahansa, esimerkiksi tislauskolonnien yläosassa tai tukirakenteista.

Compabloc - 1-yhteinen lauhdutin

Compabloc - 2-yhteinen lauhdutin

Compabloc neste-neste

Compabloc-kiehutin

.

Tehosta kapasiteettia ja vähennä päästöjä

Dow Wolff Cellulosics Belgia asensi kaksi Alfa Lavalin kompaktia Compabloc-lämmönvaihdinta erilaisia tehtäviä varten yhteen laitoksen liuottimien talteenottokolonneista.

Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger operating as reboiler in the solvent recovery column at Dow Wolff Cellulosics

Vähemmän tilaa. Pienemmät kustannukset. Lisää lämmön talteenottoa.

Aasialainen öljykemian yritys, joka erottelee bentseeniä ja tolueenia aromaattisesti rikkaasta virtauksesta halusi lisätä tuotantokapasiteettia, mutta tilaa oli rajallisesti.

Petrochemical plant at night

Jalostamon energiatehokkuuden kaava

Petronas on panostanut kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen jatkuvaan toteuttamiseen panostamalla huippuluokan energiatehokkaaseen teknologiaan.

Asian oil refinery worker infront of an installed Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Lisää tapauksia

.

Ainutlaatuiset ominaisuudet

Compabloc on vertaansa vailla oleva mestari, joka erottuu muista lämmönvaihtimista - myös muista bloc-tyyppisistä malleista. Sen ainutlaatuisuus juontaa juurensa patentoituihin innovaatioihimme, jotka perustuvat vuosikymmenien kokemukseen lämmönsiirrosta. Yhdessä nämä ominaisuudet saavat aikaan luotettavampaa ja tehokkaampaa suorituskykyä auttaen energiansäästössä ja kestävyydessä. 

Alfa Laval C-weld
C-weld™

Erinomainen puhdistus ja laajennettu suorituskyky

Levyjen päästä päähän ulottuva laserhitsi takaa helpon pääsyn ja suojaa korroosiolta.

Lue lisää 

Alfa Laval SmartClean
SmartClean™

Likaantuneen median nopea ja tehokas huuhtelu

Vapaa virtauskanava levyn rajoilla varmistaa tehokkaan likaantumisen poiston.

Lue lisää 

Alfa Laval Xcore
XCore™

Edistyksellinen suunnittelu korkeammille paineille

Korkeapaineinen, puhdistettava levykuvio, joka lisää mekaanista lujuutta lämpösuorituskyvyn parantamiseksi.

Lue lisää 

ALOnsite
ALOnsite™

Osaava tuki laitoksessasi

Ammattitaitoisten insinöörien paikan päällä tapahtuva palvelu kaikkialla maailmassa.

Lue lisää 

Alfa Lavalin uutiset LinkedInistä

Esittelysivu ratkaisuillemme, joiden avulla pysyt markkinoiden edelläkävijänä.

Blue sky white cloulds Linkedin logo