contact us button banner

At the forefront of MBR technology

Alfa Laval’s unique MBR technologies minimize power consumption, reduce cleaning needs, facilitate maintenance and maximize capacity.

Luonto on täynnä esimerkkejä älykkäistä ja tehokkaista prosesseista. Kun suunnittelimme MBR-moduuleitamme, otimme niistä oppia. Tästä on ollut paljon hyötyä. Energiakustannuksia säästyy, puhdistustarve jää vähäiseksi ja veden laatu on korkea. Kehitämme järjestelmiämme jatkuvasti aina samalla periaatteella: luonnollinen tehokkuus.

LowResist™

Alfa Lavalin ainutlaatuinen LowResist-rakenne varmistaa erittäin vähäisen paineen laskun antaa kalvomoduulissa. Alfa Laval MBR -kalvojen välisen erittäin matalan paineen (TMP) ansiosta ne tarvitsevat paljon vähemmän puhdistusta ja ylläpitoa kuin muut MBR-kalvot. Alhaisen TMP-paineen ansiosta huokoset eivät likaannu. Ainoastaan pinta likaantuu, ja se on helppo puhdistaa.

Siksi Alfa Laval MBR -suodattimet toimivat painovoimalla, kun moduulien päällä on vain yksi metri vettä, joten säiliön kapasiteetti voidaan maksimoida ilman että tarvitaan pumppuja.

Uudessa mallissamme LowResist-tekniikka on parannettu, joten kalvojen välinen paine on entistäkin pienempi. Uusien kalvojen sivut ovat avoimet, joten vesi virtaa permeaattilaatikoihin vapaasti. Tällöin paine jakautuu kalvon yli tasaisemmin, mikä parantaa kapasiteettia ja vähentää puhdistustarvetta.

S Aerator™

Uusimmassa MBR-mallissamme on S Aerator -ilmastusjärjestelmä. Tämä uusi, parannettu järjestelmä vähentää ilmankulutusta ja tekee tukosten puhdistamisen tarpeettomaksi.

Tukokset ovat haaste perinteisissä monilinjaisissa ilmastusjärjestelmissä. Niiden puhdistaminen ja uudelleenkäynnistäminen on hankalaa ja vaatii aikaa.

Alfa Lavalin uuden S Aeratorin rakenne on yksilinjainen, joten se huuhtelee itse itsensä. Kaikki tukokset huuhtoutuvat automaattisesti, kun ilmanpaine kasvaa. Tukoksen vuoksi järjestelmään päässyt vesi huuhdellaan pois automaattisesti, joten manuaalista puuttumista ei tarvita missään vaiheessa.

Itsehuuhtelevan rakenteen ansiosta ilmansyöttö voidaan käynnistää ja sammuttaa käytön aikana. Lisäksi kalvomoduuleita voidaan käyttää ilmastusta vaihtelemalla. Siksi useista kalvomoduuleista koostuvissa järjestelmissä ilmaa syötetään vaihtelevasti eikä jatkuvasti. Tällöin likaantuminen ei aiheuta ongelmia äärimmäisen alhaisen TMP-paineen ansiosta. Suuri hyöty on energia-, investointi- ja ylläpitokustannusten säästö.

Ilmastuslinjan pää on alhaalta avoin pystysuora putki. Tämän rakenteen ansiosta havaitaan helposti, ilmastetaanko bioreaktoria liikaa. Putken päästä tulevat kuplat osoittavat, että järjestelmä saa liikaa ilmaa.

Alfa Laval MBR S Aerator Wastewater Treatment
Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Kalvot on helppo asentaa ja vaihtaa Alfa Lavalin ainutlaatuisen QuickSwap™-tekniikan ansiosta. Alfa Lavalin ainutlaatuisen QuickSwap™-tekniikan ansiosta jokainen paketti voidaan poistaa erikseen. Tällöin kalvomoduulin yläpuolella riittää vähäinen nostokorkeus. Siksi Alfa Lavalin MBR-kalvomoduulit soveltuvat erityisen hyvin sisätiloissa tai maan alla sijaitseviin laitoksiin, joissa suuri nostokorkeus aiheuttaa pääomakustannuksia.

Kalvot on helppo vaihtaa QuickSwap™-teknologian ansiosta. Kaikkien moduulien sisältämät kalvot ovat paketeissa, joten koko paketti voidaan vaihtaa yhdellä toimenpiteellä sen sijaan, että kukin kalvoelementti olisi vaihdettava erikseen.

Paketti vaihdetaan madaltamalla tasoa säiliössä, poistamalla vanha paketti ja asettamalla sen tilalle uusi. Koko moduulia ei tarvitse ottaa pois säiliöstä eikä käyttää aikaa se varmistamiseen, että kukin kalvoelementti on paikallaan kalvon vaihtamisen jälkeen.

Optimoitu suurta kapasiteettia varten

Vain kaksi uusien Alfa Laval MBR -kalvomoduulien kylkeä tarvitsee jättää vapaiksi käytön aikana, joten moduulit voidaan asentaa vierekkäin riveihin. Tällöin asennetun kalvon tiheys kasvaa huomattavasti.

Erilaisten moduulikokojen valikoima yhdistettynä painovoimaisen toiminnan edellyttämään matalaan veden syvyyteen mahdollistaa olemassa olevien säiliöiden käytön optimoinnin ja asennetun kalvopinta-alan maksimoimisen. Alfa Lavalin ratkaisulla saat suurimman mahdollisen kalvopinta-alan suhteessa säiliön tilavuuteen.

Alfa Lavalin MBR-kalvo mahdollistaa bioreaktorin käytön jopa 50 % korkeammilla saostuneilla kiintoainepitoisuuksilla kuin muiden valmistajien suodattimet, koska tämän kalvon likaantumisen vastustuskyky on suuri ja huokoset eivät likaannu.

Näiden tekijöiden yhdistelmän ansiosta saat Alfa Lavalin MBR-kalvoilla suurimman kapasiteetin suhteessa säiliön tilavuuteen.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Kalvot - suunniteltu jäteveden käsittelyyn

Kalvot ovat MBR-jätevedenpuhdistuslaitoksen keskeinen osa. Kehitämme ja valmistamme kaikki MBR-moduuleissamme käytettävät kalvot itse, jotta varmistetaan korkein laatu ja paras kestävyys. Kalvot on valmistettu klooria kestävästä PVDF-materiaalista. Ne on optimoitu jätevesisovelluksia varten.

Bakteerit, mikromuovit ja useat muut epäpuhtaudet eivät läpäise kalvoja. Käsitelty vesi täyttää taatusti vaatimukset, jotka asetetaan veden uudelleenkäytölle tai ympäristön kannalta vastuulliselle vesistöön päästämiselle.

Täysautomaattisuus vähentää henkilöstön tarvetta

Alfa Lavalin MBR-kalvot ovat helppokäyttöisiä, ja niiden toiminta voidaan automatisoida. Kaikki tärkeät työvaiheet, kuten puhdistaminen ilmalla, jaksojen pituudet ja CIP, voidaan käynnistää sekä niitä voidaan ohjata ja seurata etätyönä. Ainoaksi käsin tehtäväksi työksi jää puhdistuskemikaalisäiliöiden täyttämisen varmistaminen.

Siksi henkilöstöä tarvitaan vain vähän. Yleensä laitosta kohden riittää neljännes kokopäiväisen työntekijän työpanoksesta.

Download