contact us button banner

Membrane bioreactors ─ the holistic solution for wastewater treatment and reuse

Membrane bioreactor technology is a future-proof solution for treatment of both municipal and industrial wastewater. It allows you to maximize resource recovery, minimize costs and implement a circular-economy perspective in your operations. Alfa Laval’s membrane modules for bioreactors bring together the advantages of hollow fibre and flat sheet technologies. Combining our unique LowResist™, S Aerator™ and QuickSwap™ technologies, our systems offer a range of benefits for MBR processes.

treated water

Erinomainen veden laatu

Yksi kalvobioreaktorin suurimmista eduista on jäteveden erinomainen laatu. Vaikka sääntely tiukkenee, voit olla varma siitä, että kun investoit Alfa Lavalin MBR-kalvomoduuleihin, ratkaisu kestää tulevaisuuden.

Kalvo toimii absoluuttisena fysikaalisena esteenä, joka poistaa kaikki bakteerit, monet muut taudinaiheuttajat ja kaikki mikromuovit, joten se soveltuu useisiin kastelun kaltaisiin uudelleenkäyttötarkoituksiin.

MBR-järjestelmä on erinomainen ratkaisu silloinkin, kun kuntien ja sairaaloiden jätevesistä halutaan poistaa mikroskooppisen pienet epäpuhtaudet ja lääkejäämien kaltaiset haitalliset yhdisteet.

Alfa Lavalin MBR-kalvoilla on California Title 22 -hyväksyntä. Tanskalaisessa jätevedenpuhdistamossa äskettäin tehdyssä tutkimuksessa niiden havaittiin poistavan mikromuovit kokonaan. Siksi ne täyttävät toiminnalle tulevaisuudessa asetettavat vaatimukset ja paikallisen ympäristön tarpeet.

Vähäiset energiakustannukset

Energia on MBR-laitoksen toiminnan suurin kustannuserä, joten energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää eniten huomiota. Alfa Lavalin MBR-kalvot tarjoavat markkinoiden johtavaa suorituskykyä mahdollisimman vähäisillä energiakustannuksilla.

MBR-kalvojen ainutlaatuinen LowResist™-rakenne mahdollistaa niiden käyttämisen painovoimaisesti, joten pumppaamiskustannukset jäävät pois.

Alfa Lavalin uusi S Aerator™ auttaa optimoimaan ilmalla puhdistamisen ja samalla ilmanpuhaltimen energiankulutuksen aiheuttamatta ilmastimen tukkeutumista tai lisäämällä kalvon likaantumista.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical

Vain vähäinen puhdistustarve

LowResist-kalvomoduuliteknologia perustuu erittäin matalaan kalvojen väliseen paineeseen (TMP, ultra-low trans-membrane pressure). Se vähentää likaantumista ja samalla puhdistamistarvetta. TMP estää huokosia likaantumasta, joten Alfa Laval MBR -suodatin tarvitsee vain puhdistaa ilmalla 10 minuutin välein ja CIP-menetelmällä 4-6 kertaa vuodessa.

Toisin sanoen:

  • Ei vastavirtaushuuhtelutarvetta
  • Vähäinen kemiallisen vastavirtaushuuhtelun tarve, liotusta ei yleensä tarvita
  • Suodatinmoduulia ei tarvitse koskaan poistaa säiliöstä sen käyttöiän aikana
  • Vain vähäinen CIP-tarve
  • Vain vähäinen kemikaalien tarve
  • Aikaa säästyy runsaasti
  • Kalvot ja pumput kuluvat vähemmän

Toimii helposti ja luotettavasti

Kaikki Alfa Lavalin MBR-kalvojärjestelmän yksityiskohdat on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan jäteveden käsittelemistä varten. Lietteessä ei ole liikkuvia osia tai venttiilejä, ja pumpun käyttö on minimoitu. Mitään ei ole jätetty sattuman varaan, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri luotettavuus ja vähäinen huollon tarve.

Kun ylläpitoa tarvitaan, suodatinmoduulia ei koskaan tarvitse poistaa bioreaktorisäiliöstä eikä sitä tarvitse tyhjentää. Jos kalvo on vaihdettava, ainutlaatuinen QuickSwap-järjestelmä auttaa tekemään sen ennätysajassa kalvosäiliössä. Lue lisää QuickSwapista

täällä.

Jos otat jo toimivassa jätevedenpuhdistamossa käyttöön MBR-tekniikan, henkilöstö ei tarvitse syvällistä koulutusta. Henkilöstösi tuntee kaikki järjestelmässämme käytettävät tekniikat.

MBR benefits 590x450 03

CAPEX - vähäiset investointikustannukset

Alfa Lavalin MBR-kalvot tarjoavat suurimman mahdollisen kapasiteetin missä tilassa tahansa. Jos rakennat sitten uutta laitosta tai uudistat jo toimivaa, huomaat, että ratkaisumme vähentävät investointikustannuksia (CAPEX).

Uudet laitokset

Valitsemalla Alfa Lavalin säästät infrastruktuurikustannuksia huomattavasti. Säiliöin koko voi olla pienempi kuin muita MBR-järjestelmiä käytettäessä kalvon suuren tiheyden ja kyvyn toimia suuremmalla kiintoaineiden pitoisuuksilla ansiosta. Alfa Laval -järjestelmä voi toimia jopa 50 % suuremmalla kiintoainepitoisuudella kuin onttokuituratkaisut, joten säiliö voi olla pienempi.

Alfa Laval -järjestelmää käytettäessä lietteen kierrätykseen ei tarvita pumppuja. Lietettä kierrätetään ilman avulla. Alfa Lavalin MBR-kalvon pelkistetyn rakenteen ansiosta myös pumppu- ja putkistokustannuksia säästyy. Koska järjestelmä voi toimia painovoimalla, CIP-pumppu on ainoa tarvittava pumppu.

Nykyiset laitokset

Nykyisissä laitoksissa MBR-suodatinjärjestelmän monikäyttöisyys mahdollistaa sen räätälöinnin osaksi nykyistä infrastruktuuria. Voit valita, käytetäänkö järjestelmää painovoimalla vai vain vähän energiaa kuluttavilla permeaattipumpuilla. Kalvomoduuleita on saatavana useina kokovaihtoehtoina, joten säiliöiden kalvokapasiteetti voidaan maksimoida.

MBR benefits 590x760 04

Let's Meet

We understand that each wastewater treatment plant is unique. Before making any suggestions we always listen carefully to your requirements, goals and ambitions. 

set up a first meeting here. 

Download