Tuotteen talteenotto

Teollisuusprosessien jätevirtojen mukana menetetään arvokkaita sivutuotteita, joiden käsittely ja hävittäminen on kallista. Monet jätetuotteet voidaan kuitenkin ottaa talteen tehokkaasti. Alfa Laval voi auttaa yritystäsi kääntämään kustannukset tuotoiksi. Tarjoamme yleisiä tai toimialakohtaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan ottaa talteen arvokkaita sivutuotteita uudelleenkäyttöä tai myyntiä varten.

Steam and water drops

Jätteestä arvoa: käännä kustannukset tuotoiksi

Uusia säännöksiä tulee voimaan jatkuvasti, ja ne edellyttävät yhä tehokkaampaa jätevirtojen käsittelyä. Jätteet voivat vaikeuttaa tuotannon laajentamista, ja toimintaluvan säilyttäminen edellyttää usein jätteiden tehokasta käsittelyä ja hävittämistä. Jokainen talteenotettu kuutiometri vettä ja jätettä ja jokainen kilowatti pienentävät yrityksesi ympäristöjalanjälkeä ja kustannuksia.

Miksi antaisit arvokkaiden tuotteiden valua viemäriin? Tai miksi maksaisit suuria summia päästäksesi eroon jätteestä, joka voidaan kierrättää? Samalla voit säästää raaka-aineita ja saada tuottoja. Voit vähentää jätteen määrää ja hävityskustannuksia kierrättämällä mahdollisimman tehokkaasti – joko takaisin omaan prosessiin tai myytäväksi muille arvoketjuille.

Alfa Laval on kehittänyt laajan valikoiman jätteen talteenottoratkaisuja, jotka perustuvat erotus-, suodatus- ja lämpöteknologioihimme. Ratkaisujamme ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Oluen, käytetyn viljan ja vierteen talteenotto oluen tuotannosta Alfa Lavalin separaattoreilla, lingoilla tai kalvosuodatuksella. 
  • Jäteöljyn talteenotto (öljypitoisen jätevirran muuttaminen arvokkaaksi hiilivedyksi) lingoilla ja suurnopeusseparaattoreilla
  • Rankin talteenotto etanolista höyrystämällä
  • Alfa Laval AS-H -levypuristimia voidaan käyttää esimerkiksi alkoholin tai sokerin talteenottoon.

Jätevesi – hyödyntämätön vesivara  

Jäteveden arvo vesivarana ymmärretään yhä laajemmin. Biologisesti puhdistetun yhdyskunta- ja teollisuuden jäteveden uudelleenkäyttö kannattaa monesta syystä: Se lisää vesivaroja, vähentää uuden veden tarvetta ja pienentää viemäreiden jätevesikuormitusta.

Talteenotettua vettä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin: teollisuusprosessivetenä, jäähdytystorneissa ja pesuvetenä. Sitä voidaan käyttää myös peltojen, viinitarhojen ja golfkenttien pintakasteluun sekä keinojärviin, kosteikkoihin, eläinten elinympäristöihin, virtauksien vahvistamiseen ja tekopohjaveden muodostamiseen.

Alfa Laval MBR- ja Alfa Laval AS-H Iso-Disc -suodatusjärjestelmillä käsiteltyä vettä voidaan käyttää jopa juomavetenä, jos prosessiin lisätään lopullinen puhdistusvaihe, kuten UV-säteilytys, ultrasuodatus, nanosuodatus, käänteisosmoosi, aktiivihiili, otsoni tai kloori. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.