Tuotteen talteenotto

Aiemmin jätteeksi luokiteltu aines voidaan nyt erotella arvokkaiksi raaka-aineiksi. Alfa Lavalin haihdutus- ja dekantterilinkoteknologialla voidaan tiivistää ja erotella kierrätysprosessisi yhteydessä liuenneet ja saostuneet arvokkaat materiaalit. Voimme auttaa ottamaan prosessistasi talteen arvotuotteita, jotka päätyisivät muutoin jätteeksi. Teemme kanssasi yhteistyötä laitoksesi tuotannon tehostamisessa ja sen ympäristövaikutusten pienentämisessä järjestämällä arvojätteen käsittelyn.

Steam and water drops

Alfa Laval auttaa hankkimaan arvoa jätteestä

  • Hyödynnä olemassa olevat resurssit entistä tehokkaammin
  • Vähennä riippuvuutta uusista raaka-aineista
  • Vähennä riippuvuutta uusista raaka-aineista
  • Korkea hyötysuhde pienentää tarvittavan lämmönsiirtoalan kokoa
  • Tulevaisuutta tukeva ja monipuolinen ratkaisu, jota voidaan muokata ja laajentaa tarpeidesi muuttuessa

Vähennä uusien resurssien tarvetta uudelleenkäyttämällä jäte ja muuntamalla se Alfa Lavalin dekantterilinko- ja haihdutusjärjestelmien avulla resursseiksi. Teknologiamme auttavat tässä prosessissa, joka voi johtaa kustannusten pienenemiseen tai lisätulokanavien avautumiseen tai jopa näihin molempiin! Alfa Lavalin tuotevalikoima ja teknologinen asiantuntemus voivat olla avaintekijä resurssiesi talteenottoprosessin tehokkaassa toteuttamisessa.

Prosessin mahdollisuudet

Alfa Lavalin haihdutus- ja dekantterilinkojärjestelmiä voidaan käyttää useimmissa teollisissa prosesseissa tuotteiden talteenottoon ja teollisuusjätteen kierrättämiseen. Mutta ne voivat kasvattaa tuottavuutta myös monilla muilla aloilla, kuten kierrätyksessä. Järjestelmämme voidaan integroida esimerkiksi akunvalmistusprosesseihin, joissa niiden avulla voidaan ottaa talteen arvokkaita mineraaleja, kuten litiumia, nikkeliä, grafiittia, kobolttia ja mangaania. Niillä voidaan saada lisäarvoa myös jätteen polttotuhkan hävitysprosessista ottamalla metallit ja fosfori talteen tuhkasta niiden kaatopaikalle kuljettamisen sijasta. Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä. Tarjolla olevat mahdollisuudet ovat rajattomat.

Product recovery process possibilities
Product recovery process possibilities2

Monipuoliset mahdollisuudet

Alfa Lavalin haihdutus- ja dekantterilinkojärjestelmät voidaan räätälöidä moneen erilaiseen liiketoimintaan ja monille eri aloille sopiviksi. Alfa Lavalin ainutlaatuiset kehittyneet lämmönsiirto- ja erittelyratkaisut ja asiantuntemus voivat olla ratkaiseva tekijä tehokkaan talteenottojärjestelmän suunnittelussa erilaisiin kierrätyslaitoksiin ja prosesseihin. Tällaiset kiertotaloutta tukevat prosessit ovat ratkaisevan tärkeitä kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kannalta.

.

Nämä tiedot tallennetaan ja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. 

.