Sellutehdas

Kemialliset sellun valmistusprosessit ovat lämpöintensiivisiä ja vaativat älykästä lämmön talteenottoa sekä kemikaalien uudelleenkäyttöä kustannusten ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Alfa Lavalin asiantuntemus ja laite-, ratkaisu- ja palveluvalikoima auttavat lisäämään energian ja kemikaalien talteenottoa sekä tuotannon tehokkuutta ja vähentämään seisokkeja.

Chemical pulp mill 640x360

Tehokkuuden lisääminen
sellutehtaissa

Jokainen tehdas on ainutlaatuinen, ja omistajilla on monia haasteita. Sellutehtaiden omistajien on löydettävä keinoja kannattavuuden säilyttämiseksi kasvavista työvoima-, kemikaali- ja energiakustannuksista huolimatta ja varmistettava samalla tehtaiden tuottavuus.

Tähän vaaditaan prosessiosaamista sekä oikeanlaista teknologiaa, laitteita ja palveluita, jotta raaka-aineita voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käyttämällä vähemmän energiaa, vettä ja kemikaaleja sellun laadusta tinkimättä. Alfa Laval voi auttaa sellutehtaiden omistajia optimoimaan prosesseja ja laajentamaan laitteiden suorituskykyä.

Energiatehokkuuden parantaminen

Energian osuus tehtaan tuotantokustannuksista on jopa 30 prosenttia. Ei ole siis ole yllättävää, että energiaintensiivisten tehtaiden on keskityttävä energiatehokkuuteen. Alfa Laval tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja sellutehtaiden energiankäytön optimointiin. Nämä ratkaisut parantavat laatua, tuottavuutta ja luotettavuutta sekä tarjoavat samalla säästöjä.

Höyry- ja lauhdejärjestelmät ovat erityisen tärkeitä tuottavuuden maksimoimiseksi ja energiankulutuksen minimoimiseksi. Kompakteja, tehokkaita ja erittäin luotettavia Alfa Laval -lämmönvaihtimia käytetään laajalti kaikissa näissä järjestelmissä. Alfa Laval tarjoaa laajan valikoiman lämmönvaihtimia raskaaseen käyttöön, mukaan lukien tiivistetyt, puolihitsatut ja täysin hitsatut mallit, jotka täyttävät näiden korkeissa lämpötiloissa ja/tai paineissa toimivien sovellusten vaatimukset.

Kuitupitoisten prosessinesteiden helppo käsittely

Alfa Lavalin lämmönsiirto-, erotus- ja nesteidenkäsittelylaitteet käsittelevät kuituja ja muita kiinteitä aineita sisältävät prosessinesteet vaivattomasti ja tarjoavat korkean lämpöhyötysuhteen sekä maksimaalisen lämmön talteenoton. Muita etuja ovat alhaiset asennus-, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä täydellinen pääsy levyjen molemmille puolille, jotta puhdistaminen olisi perusteellista ja helppoa, jos tämä osoittautuu tarpeelliseksi.

Sähköntuotannon maksimointi

Sellutehtaiden kokonaiskannattavuus riippuu pitkälti yhteistuotantolaitoksen jatkuvasta tuotannosta. Sähköntuotannon maksimointi on ensisijaista tehtaiden tuottavuuden ja kannattavuuden kannalta. Seisokkien välttämiseksi Alfa Laval tarjoaa poikkeuksellisen luotettavia sekä tehokkaita laitteita, mukaan lukien huippuluokan virta- ja soodakattilateknologiat, jotka auttavat tarvittavan energian tuottamisessa. Esimerkiksi kompaktit lämmönvaihtimemme tarjoavat tilaa säästävän, luotettavan ja joustavan vaihtoehdon suurille putkilämmönvaihtimille.

Lauhdelämmön talteenotto, syöttöveden esilämmitys, päälauhduttimen ja turbiinin öljyn puhdistaminen sekä jäähdytys ovat myös ainutlaatuisia haasteita. Olipa laitoksessasi sitten soodakattila tai mustalipeän haihdutus ja/tai jätepuujätteen polttoyksikkö, Alfa Lavalin asiantuntemus, laitteet ja ratkaisut voivat optimoida prosessejasi ja parantaa tulostasi.

Tehokas jäteveden käsittely

Suurten jätevesimäärien ja jäännöslietejätteen käsittely on haaste monille tehtaille. Alfa Laval tarjoaa täydellisen valikoiman jätevesilaitteita, jotka auttavat minimoimaan ympäristövaikutukset ja maksimoimaan energiansäästön. Vesilinjasovelluksiin kuuluvat MBR, SBR, lämmönvaihtimet ja tertiäärinen suodatus kalvoilla tai kangasmateriaalilla. Lietelinjasovelluksiin Alfa Laval tarjoaa täyden valikoiman sakeuttamiseen ja vedenpoistoon tarkoitettuja laitteita.

Kompaktin lämmönvaihtimen ansiosta asiakas saa rahansa takaisin alle kahdessa ja puolessa kuukaudessa

CompablocTehtaan tehokkuuden parantamiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi Georgiassa Yhdysvalloissa sijaitseva sellutehdas päätti käyttää Alfa Laval Compabloc -hitsattua lämmönvaihdinta klooridioksidiliuoksen esilämmittämiseen valkaisutehtaan hukkalämmöllä.

Lue asiakastarina

Kasvata sellutehtaasi voittoja tehokkaammalla erottelulla

Alfa Laval tarjoaa sellutehtaille laajan valikoiman ratkaisuja sivutuotteiden erottamiseen ja prosessikemikaalien talteenottoon. Erotuslaitteistomme tarjoaa etuja, kuten korkean tuoton, laadukkaan tuotteen, alhaiset käyttökustannukset ja kompaktin asennuksen.


Lisätietoja Alfa Lavalin tulosta parantavista erotusratkaisuista

Lisää tuottoja – kierrätä energiaa

Waste heat recoveryHukkalämmön talteenottoinvestoinnit ovat usein erittäin kannattavia. Takaisinmaksuajat ovat yleensä alle vuoden.

Hukkalämmön talteenotto

Teollisuuden veden- ja jätteenkäsittely

Industrial water and waste solutionsAlfa Laval tarjoaa erilaisia ratkaisuja paikan päällä tapahtuvaan veden- ja jätteenkäsittelyyn sekä veden, lämmön ja myös tuotteiden talteenottoon prosessistasi.

Lisätietoja teollisuuden vesi- ja jätteenkäsittelyratkaisuistamme