Hioketehdas

Energiaintensiiviset hioketehtaat tuottavat valtavia määriä lämpöä. Alfa Lavalin asiantuntemus ja laaja valikoima luotettavia, vähän huoltoa vaativia lämmönsiirto-, erotus- ja nesteidenkäsittelylaitteita auttavat tämän lämmön talteenotossa ja uudelleenkäytössä – seurauksena on prosessien optimointi, ympäristövaikutusten vähentäminen ja tuloksen lisäys.

Mechanical pulp mill 640x360

Hioketehtaiden tehokkuuden
lisääminen

Jokainen tehdas on ainutlaatuinen, ja omistajilla on monia haasteita. Sellutehtaiden omistajien on löydettävä keinoja kannattavuuden säilyttämiseksi kasvavista työvoima-, kemikaali- ja energiakustannuksista huolimatta ja varmistettava samalla tehtaiden tuottavuus.

Energiatehokkuuden parantaminen hioketehtailla

Energian osuus kaikista tehtaan tuotantokustannuksista on jopa 30 prosenttia. Ei ole siis ole yllättävää, että energiaintensiivisten tehtaiden on keskityttävä energiatehokkuuteen. Alfa Laval tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja sellutehtaiden energiankäytön optimointiin. Esimerkiksi sakeutusaineiden jäähdytyssuodoksesta talteen otettu lämpö voidaan käyttää uudelleen paperikoneiden kiertovesien lämmittämiseen. Tämän tyyppiset ratkaisut parantavat laatua, tuottavuutta ja luotettavuutta sekä tarjoavat samalla säästöjä.

Kuitupitoisten prosessinesteiden helppo käsittely

Alfa Lavalin lämmönsiirto-, erotus- ja nesteidenkäsittelylaitteet, kuten WideGap- ja spiraalilämmönvaihtimet, käsittelevät kuituja ja muita kiinteitä aineita sisältävät erittäin viskoosit prosessinesteet vaivattomasti ja tarjoavat korkean lämpöhyötysuhteen sekä maksimaalisen lämmön talteenoton. Muita etuja ovat alhaiset asennus-, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä täydellinen pääsy levyjen molemmille puolille, jotta puhdistaminen olisi perusteellista ja helppoa, jos tämä osoittautuu tarpeelliseksi.

Sähkön tuotannon maksimointi tehokattiloissa

Sähköntuotannon maksimointi on ensisijaista tehtaiden tuottavuuden ja kannattavuuden kannalta. Seisokkien välttämiseksi Alfa Laval tarjoaa poikkeuksellisen luotettavia sekä tehokkaita laitteita, mukaan lukien huippuluokan virta- ja soodakattilateknologiat, jotka auttavat tarvittavan energian tuottamisessa. Esimerkiksi kompaktit lämmönvaihtimemme tarjoavat tilaa säästävän, luotettavan ja joustavan vaihtoehdon isommille putkilämmönvaihtimille ja niillä on vankka maine sellutehtaiden työhevosena.

Tehokas jäteveden käsittely

Suurten jätevesimäärien ja jäännöslietejätteen käsittely on haaste monille tehtaille. Alfa Laval tarjoaa täydellisen valikoiman jätevesilaitteita, jotka auttavat minimoimaan ympäristövaikutuksia ja maksimoimaan energiansäästöä. Vesilinjasovelluksiin kuuluvat MBR, SBR, lämmönvaihtimet ja tertiäärinen suodatus kalvoilla tai kangasmateriaalilla. Lietelinjasovelluksiin Alfa Laval tarjoaa täyden valikoiman sakeuttamiseen ja vedenpoistoon tarkoitettuja laitteita.

Kasvata sellutehtaasi voittoja tehokkaammalla erottelulla

Alfa Laval tarjoaa sellutehtaille laajan valikoiman ratkaisuja sivutuotteiden erottamiseen ja prosessikemikaalien talteenottoon. Erotuslaitteistomme tarjoaa etuja, kuten korkean tuoton, laadukkaan tuotteen, alhaiset käyttökustannukset ja kompaktin asennuksen.


Lisätietoja Alfa Lavalin tulosta parantavista erotusratkaisuista

Lisää tuottoja – kierrätä energiaa

Waste heat recoveryHukkalämmön talteenottoinvestoinnit ovat usein erittäin kannattavia. Takaisinmaksuajat ovat yleensä alle vuoden.

Hukkalämmön talteenotto

Teollisuuden veden- ja jätteenkäsittely

Industrial water and waste solutionsAlfa Laval tarjoaa erilaisia ratkaisuja paikan päällä tapahtuvaan veden- ja jätteenkäsittelyyn sekä veden, lämmön ja myös tuotteiden talteenottoon prosessistasi.

Lisätietoja teollisuuden vesi- ja jätteenkäsittelyratkaisuistamme