Paperitehdas

Laimennetun massan vedenpoisto paperiksi vaatii valtavia määriä mekaanista energiaa ja lämpöenergiaa. Paperitehdassovelluksiin ilmanpoistosta pinnoitukseen suunnitellut Alfa Lavalin tiivistetyt lämmönsiirto-, erotus- ja nesteenkäsittelytekniikat maksimoivat luotettavuuden, lisäävät lämmön talteenottoa, alentavat kustannuksia ja lisäävät tuottavuutta.

Paper bleaching plant 640x360

Tuotantotehokkuuden lisääminen
tehtaalla

Jokainen paperitehdas on ainutlaatuinen, ja omistajilla on monia haasteita. Paperitehtaiden omistajien on löydettävä keinoja kannattavuuden säilyttämiseksi kasvavista työvoima-, sellu- ja energiakustannuksista huolimatta ja varmistettava samalla tehtaiden tuottavuus.

Tähän vaaditaan prosessiosaamista sekä oikeanlaista teknologiaa, laitteita ja palveluita suorituskyvyn tehostamiseksi, jotta raaka-aineita voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käyttämällä vähemmän energiaa ja vettä lopputuotteen laadusta tinkimättä. Alfa Laval ymmärtää, mitä tarvitaan tämän kaiken saavuttamiseksi koko tehtaalla.

Energiatehokkuuden parantaminen

Energian osuus tehtaan tuotantokustannuksista on jopa 30 prosenttia. Ei ole siis ole yllättävää, että energiaintensiivisten tehtaiden on keskityttävä energiatehokkuuteen. Alfa Laval tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja paperitehtaiden energiankäytön optimointiin. Nämä ratkaisut parantavat laatua, tuottavuutta ja luotettavuutta sekä tarjoavat samalla säästöjä.

Kuitupitoisten prosessinesteiden helppo käsittely

Käytetäänkö tehtaallasi kuitupitoisia nesteitä? Tämä ei ole ongelma. Sillä ei ole väliä, sisältääkö toinen prosessinesteistä tai molemmat kuituja ja muita kiinteitä aineita. Alfa Lavalin lämmönsiirto-, erotus- ja nesteidenkäsittelylaitteet käsittelevät kuituja ja muita kiinteitä aineita sisältävät prosessinesteet vaivattomasti ja tarjoavat korkean lämpöhyötysuhteen sekä maksimaalisen lämmön talteenoton. Muita etuja ovat alhaiset asennus-, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä täydellinen pääsy levyjen molemmille puolille, jotta puhdistaminen olisi perusteellista ja helppoa, jos tämä osoittautuu tarpeelliseksi.

Parempi tuottavuus tehokkaan kuivauksen ansiosta

Höyry- ja lauhdejärjestelmät ovat erityisen tärkeitä tuottavuuden maksimoimiseksi ja energiankulutuksen minimoimiseksi. Kompakteja, tehokkaita ja erittäin luotettavia Alfa Laval -lämmönvaihtimia käytetään laajalti kaikissa näissä järjestelmissä. Alfa Laval tarjoaa laajan valikoiman lämmönvaihtimia raskaaseen käyttöön, mukaan lukien tiivistetyt, puolihitsatut ja täysin hitsatut mallit, jotka täyttävät näiden korkeissa lämpötiloissa ja/tai paineissa toimivien sovellusten vaatimukset.

Tehokas jäteveden käsittely

Suurten jätevesimäärien ja jäännöslietejätteen käsittely on haaste monille tehtaille. Alfa Laval tarjoaa täydellisen valikoiman jätevesilaitteita, jotka auttavat minimoimaan ympäristövaikutukset ja maksimoimaan energiansäästön. Vesilinjasovelluksiin kuuluvat MBR, SBR, lämmönvaihtimet ja tertiäärinen suodatus kalvoilla tai kangasmateriaalilla. Lietelinjasovelluksiin Alfa Laval tarjoaa täyden valikoiman sakeuttamiseen ja vedenpoistoon tarkoitettuja laitteita.

Kasvata sellutehtaasi voittoja tehokkaammalla erottelulla

Alfa Laval tarjoaa sellutehtaille laajan valikoiman ratkaisuja sivutuotteiden erottamiseen ja prosessikemikaalien talteenottoon. Erotuslaitteistomme tarjoaa etuja, kuten korkean tuoton, laadukkaan tuotteen, alhaiset käyttökustannukset ja kompaktin asennuksen.


Lisätietoja Alfa Lavalin tulosta parantavista erotusratkaisuista

Lisää tuottoja – kierrätä energiaa

Waste heat recoveryHukkalämmön talteenottoinvestoinnit ovat usein erittäin kannattavia. Takaisinmaksuajat ovat yleensä alle vuoden.

Hukkalämmön talteenotto

Teollisuuden veden- ja jätteenkäsittely

Industrial water and waste solutionsAlfa Laval tarjoaa erilaisia ratkaisuja paikan päällä tapahtuvaan veden- ja jätteenkäsittelyyn sekä veden, lämmön ja myös tuotteiden talteenottoon prosessistasi.

Lisätietoja teollisuuden vesi- ja jätteenkäsittelyratkaisuistamme